Etusivu > Asiointi > Palveluiden muutokset > Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aikuissosiaalityö

Porin toimisto Teljäntorilla, kuten myös Noormarkun, Lavian, Ulvilan ja Merikarvian toimistot ovat auki normaalisti virka-aikana.

Apuvälinelainaamo

Apuvälinelainaamo on avoinna normaalisti, myös iltavastaanotto keskiviikkoisin klo 17.30 asti. Puhelinaika arkipäivisin klo 8-14.

Asukastuvat

Lähiötupien aukioloajoissa voi esiintyä muutoksia ja yksittäisinä päivinä tupia saattaa olla myös suljettuina. Asukastuvat ovat kiinni 20.12. – 30.12.

Hampaiden ja suun hoito

Palvelut järjestetään ilman pitkiä katkoksia. Suun terveystarkastukset toteutuvat asetuksen mukaisesti. Potilailla on välitön yhteydensaanti hoidon tarpeen arviointiin. Kiireellinen hoito toteutuu, mutta kiireettömään hoitoon pääsy saattaa viivästyä.

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelu pyritään järjestämään normaalisti. Puhelintunnit ovat 1.10.-31.12.2016 ma-to klo 8-14 ja pe klo 8-12.

Kiintiöpakolaisten tulotarkastukset

Itä-Poriin asutettavien kiintiöpakolaisten kiireettömät tulotarkastukset siirtyvät ensi vuoteen. Pakolaisten akuutit sairausasiat hoidetaan Itä-Porin ollessa suljettuna 22.11.-12.12. Ulvilassa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito

Kouluterveydenhoitajat ja opiskelijaterveydenhoitajat ovat enimmäkseen tavoitettavissa koulupäivinä ja sairasvastaanotto pyritään järjestämään. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tarkastukset tehdään kuluvan lukuvuoden aikana.

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut

Mobiililääkäri- ja mobiilisairaanhoitajatoiminta toimii normaalisti. Sairaalan osastot toimivat normaalisti, joskin suppeammalla lääkäri-, sosiaalityöntekijä-, kuntoutus- ja muulla erityisasiantuntijapalvelulla.

Erikoisalojen poliklinikka pyrkii järjestämään vastaanottoa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Poliklinikka on suljettuna 23.12.-31.12.

Fysioterapiaterapiavastaanotto on toiminnassa, mutta suppeammalla palvelutarjonnalla.

Laboratorio ja röntgen

Laboratorio ja röntgen ovat auki normaalisti Maantiekadulla. Länsi-Porin toiminta keskitetään Länsi-Porin lähipalvelukeskukseen Maantiekadulle ajalle 14.11 - 31.12.

Pihlavan terveysaseman sulun aikana 14.11.-31.12. Pihlavan terveysasemalla järjestetään vastaanottotoimintaa keskiviikkoisin, jolloin myös Satadiagin laboratoriopalvelut ovat asiakkaiden käytettävissä.

Itä-Porin lähipalvelukeskus on suljettu 22.11.-12.12. Alueen laboratorio ja röntgen toimivat Ulvilan terveysasemalla.

Noormarkun terveysasema on suljettu 20.10.-9.11, mutta Satadiag:n laboratorio- ja kuvantamisen palvelut toimivat - laboratorio on avoinna joka arkipäivä. Kuvantaminen tapahtuu normaalisti tiistaisin ja torstaisin, mutta sulun aikana keskiviikkoisin ja tarvittaessa tarpeen mukaan.

Merikarvian toimipisteessä on laboratorio on auki normaalisti maanantaisin ja torstaisin.

Ulvilan laboratorio ja röntgen ovat auki normaalisti.

Lavian toimipisteessä on ajalla 18.10.-7.11. laboratorio on auki keskiviikkoisin. Laboratorio on auki keskiviikkoisin Lavian toimipisteessä ajalla 22.11.-12.12.

Mielenterveyteen liittyvät palvelut

Psykososiaalisissa palveluissa kiireellinen vastaanottotoiminta turvataan A-klinikalla sekä nuorten ja aikuisten vastaanotoilla. Katkaisuhoito ja korvaushoito toteutuvat normaalisti.

Neuvolat

Länsi-Porin toiminta keskitetään Länsi-Porin lähipalvelukeskukseen Maantiekadulle ajalle 14.11 - 31.12. Maantiekadun terveysasemalla toimii myös neuvola.

Pihlavan terveysaseman sulun aikana 14.11.-31.12.välttämättömät neuvolakäynnit hoidetaan Maantiekadun terveysasemalla.

Reposaaren terveysaseman sulun aikana 15.11-31.12. välttämättömät neuvolakäynnit hoidetaan Maantiekadun terveysasemalla.

Pohjois-Porin terveysaseman sulun aikana 17.11.-30.11. ja 13.12.-19.12. välttämättömät neuvolakäynnit hoidetaan Noormarkun ja Merikarvian terveysasemilla. Kerran viikossa keskiviikkoisin Pohjois-Porin terveysasemalla on äitiys- ja lastenneuvolavastaanotto.

Itä-Porin lähipalvelukeskus on suljettu 22.11.-12.12.. Alueen neuvola toimii Ulvilan terveysasemalla.

Noormarkun terveysaseman ollessa suljettu 20.10.-9.11. välttämättömät neuvolakäynnit hoidetaan Pohjois-Porin terveysasemalla. Kyseisenä aikana Noormarkussa on kerran viikossa keskiviikkoisin äitiys- ja lastenneuvolavastaanotto.

Merikarvian toimipisteessä ajalla 1.10.-31.12. äitiys- ja lastenneuvolapalvelut järjestetään neuvolan terveydenhoitajan lomautusviikkojen aikana kerran viikossa torstaisin.

Ahlaisten toimipiste toimii normaaliin tapaan keskiviikkoisin. Poikkeuksena keskiviikko 26.10., jolloin toimipiste on suljettu.

Ajalla 18.10.–7.11. Ulvilan neuvolapalvelut ovat Itä-Porissa. Ajalla 22.11.-12.12. neuvolat toimivat Ulvilan terveysasemalla myös itäporilaisille ja lavialaisille.

Kullaan toimipiste on kiinni 18.10.- 7.11. Kullaan toimipisteessä on terveydenhoitaja neuvolassa 22.11.-12.12.

Lavian toimipisteessä on ajalla 18.10.-7.11. neuvolatoimintaa. Ajalla 22.11.-12.12. neuvolatoiminta järjestetään Ulvilan terveysasemalla.

Aikuisneuvolassa pyritään turvaamaan kiireelliset ja välttämättömät hoidot. Neuvolassa pyritään hoitamaan odottavat äidit ja pienet lapset. Lastenneuvolassa 3- ja 5-vuotiaiden lasten terveydenhoitajan terveystarkastukset ja 4-vuotiaiden lääkärintarkastukset on tehty/aika tarjottu syyskuun loppuun mennessä syntyneille. Loppuvuonna syntyneiden tarkastukset tehdään heti vuoden 2017 alussa. Ryhmäneuvola ja perhevalmennus pyritään järjestämään. Ehkäisyneuvolaa ja naisten terveystarkastuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Palveluneuvonta

Palveluneuvonnan puhelin- ja internetpalvelu pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin. Terveyskioskitoimintaa pyritään järjestämään tilojen aukiolon mukaan.

Perheneuvola

Perheneuvolan ensiajat on annettu kaikille asiakkaille hoitotakuun rajoissa. Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisistä ja äkillisistä palvelutarpeista perheneuvolan ollessa suljettuna 21.-28.10, 2.-5.12, 22.-30.12.

Sairaanhoitajien ja lääkärien vastaanotto

Lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla pyritään turvaamaan kiireellinen sairasvastaanotto. Vuosikontrollit, terveystarkastukset, erilaiset lääkärinlausunto- ja todistuspyynnöt ja muu kiireetön vastaanotto on suljettu. Reseptien uusinnat hoidetaan normaalisti. Keskitetty ajanvaraus toimii suunnitelman mukaisesti ja takaisinsoittoihin vastataan joka päivä. Influenssarokotuksia järjestetään marras-joulukuussa Porin perusturvan avoinna olevilla terveysasemilla erikseen ilmoitettavina päivinä.

Länsi-Porin toiminta keskitetään Länsi-Porin lähipalvelukeskukseen Maantiekadulle ajalle 14.11.-31.12. Maantiekadun hyvinvointikeskuksessa on lääkärien ja hoitajien päivystysvastaanotto.

Pihlavan terveysaseman sulun aikana 14.11.-31.12. kiireellinen hoito hoidetaan Maantiekadun terveysasemalla. Sulun aikana Pihlavan terveysasemalle järjestetään vastaanottotoimintaa keskiviikkoisin.

Reposaaren terveysaseman sulun aikana 15.11-31.12. kiireellinen hoito hoidetaan Maantiekadun terveysasemalla.

Pohjois-Porin terveysaseman sulkujen aikana 17.11.-30.11. ja 13.12.-19.12. kiireellinen hoito hoidetaan Noormarkun ja Merikarvian terveysasemilla. Pohjois-Porin opetusterveyskeskus toimii koko sulun ajan.

Itä-Porin lähipalvelukeskus on suljettu 22.11.-12.12. Alueen päivystyksellinen hoitajan ja lääkärin vastaanotto toimii Ulvilan terveysasemalla.

Noormarkun terveysaseman ollessa suljettu 20.10.-9.11. kiireellinen hoito hoidetaan Pohjois-Porin terveysasemalla.
Merikarvian toimipisteessä on ajalla 1.10.-31.12. suppea hoitaja- ja lääkärinvastaanotto arkipäivisin.

Ajalla 18.10.–7.11. Ulvilan terveysasemalla on suppea hoitajan ja lääkärin päivystyksellinen vastaanotto. Ajalla 22.11.-12.12. päivystyksellinen hoitajan ja lääkärin vastaanotto toimii Ulvilan terveysasemalla myös itäporilaisille ja lavialaisille.

Kullaan toimipiste on kiinni 18.10.- 7.11.

Lavian toimipisteessä on ajalla 18.10.-7.11. suppea hoitajavastaanotto arkisin ja lääkäri käy kerran viikossa. Lavian toimipisteessä on 22.11.-12.12. suppea hoitajavastaanotto arkisin, mutta ei lääkäriä. Päivystyksellinen hoitajan ja lääkärin vastaanotto toimii Ulvilan terveysasemalla.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys palvelee päivystyksellisissä asioissa arkisin ma-pe klo 8-16 numerossa 02 623 4380. Virka-ajan ulkopuolella päivystyksestä vastaa Satakunnan sosiaalipäivystys.

Vammaispalvelut

Päätökset pyritään tekemään lainmukaisessa kolmessa kuukaudessa. Vammaispalvelutoimisto on suljettuna 26.12.-30.12.

Vammaispalveluiden tilapäisyksikkö Poiju on kiinni joulun pyhien aikaan sulkeutuen perjantaina 23.12 ja avautuu uudelleen maanantaina 27.12.

Vammaispalveluiden päivätoiminta

Päivätoimintayksiköt ovat kiinni joulun aikaan 23.12.2016-8.1.2017, jonka aikana järjestetään koulun ulkopuoliselle päivätoiminnalle sekä kotoa käyville päivätoiminta-asiakkaille päivystysluonteista päivätoimintaa Mistelissä, Veturitallinkatu 4.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden kotihoito toimii normaalisti, samoin ympärivuorokautinen hoito, mutta lääkärien käynnit yksiköissä harvenevat. Virikekerhot toimivat osittain. Asiakkaiden palveluun pääsyn nopeus voi hidastua omaishoidontuessa, lyhytaikaishoidossa ja ympärivuorokautisen hoidossa sekä muistitestauksessa. Päivätoimintaa ei järjestetä ajalla 4.-10.10., 27.10.-2.11. ja 22.-28.11. Laviassa päivätoimintaa ei järjestetä 5.10., 19.10. ja 30.11.

Perusturvan palveluneuvonta

Numero palveluneuvojille on (02) 6234 300 ja se palvelee ma-to kello 8-16, pe kello 8-15.

Keskitetty ajanvaraus
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
P. 02 621 5000

Suun terveydenhuollon ajanvaraus
ma-pe klo 8-16
p. 02 621 3625