Avoin yliopisto

Avoin yliopisto-opetus yliopistojen ulkopuolelle tuotettua yliopisto-opetusta. Se on avointa kaikille – iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden

• tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
• parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
• mahdollisuus liittää opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
• valmentautua valintakokeisiin
• laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla.

Millaista opiskelu on?

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja yleissivistävää eikä opiskelija siksi ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä muihin opiskelijaetuihin. Avoimen yliopiston opetus järjestetään useimmiten iltaisin ja viikonloppuisin.

Perus- ja aineopintoihin liittyy tuutori-ohjausta keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Tuutoritapaamiset eivät ole pakollisia, mutta niistä saa ohjausta ja tukea opintojen aikana.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopistotutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen, vaan tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava.

Kaikki Suomessa järjestettävä avoimen yliopiston opetus esitellään sivustolla www.avoinyliopisto.fi. Ko. sivuilta löytyvät siis myös Porin kesäyliopistossa järjestettävät opinnot. Mahdollisista muutoksista Porin kesäyliopiston järjestämissä avoimen yliopiston opinnoissa tiedotetaan vain kesäyliopiston omilla nettisivuilla.


Sivu päivitetty 21.05.2015