Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Yleiskaavoitus > Tahkoluodon merituulipuisto

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee merituulipuiston rakentamista Porin Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen edustan merialueelle. Alue on ulkosaaristoa ja avomeren reuna-aluetta. Alue rajoittuu idässä Tahkoluotoon ja etelässä Kaijakarin edustan karikoihin. Suunnittelualuetta halkoo satama-alueelle länsisuunnasta kulkeva 10 metrin Kupeli-Tahkoluoto väylä sekä pohjois-etelä -suunnassa kulkeva 3,6 metrin Luvia-Merikarvia rannikkoväylä. Etelässä, lännessä ja pohjoisessa aukeaa Selkämeri.

Kaavan tavoitteet
Tämän hankkeen tavoitteena on myötävaikuttaa tuulivoimatuotannon lisäämiseen siten, että samalla huolehditaan merellä liikkumisen mahdollisuuksista, satamatoimintojen kehittämisen mahdollisuuksista, luonnon ja kulttuuriarvojen säilymisestä sekä elinympäristön hyvästä laadusta. Alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon puoltavat mm. satama- ja varastoalueen suurimittakaavaisen maiseman sietokyky, tuuliolosuhteet ja olemassa olevan infrastruktuurin läheisyys.

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

 • Porin kaupunkisuunnittelu
  Valtakatu 4, PL 95, 28101 Pori
  Heimo Salminen, yleiskaava-arkkitehti
  puh. 044 701 1603
  heimo.salminen@pori.fi

 • Tuulivoimapuiston valmistelu:
  Suomen Hyötytuuli Oy
  toimitusjohtaja Toni Sulameri
  p. 050 524 9609
  toni.sulameri@hyotytuuli.fi

 • Kaavaa laativa konsultti:
  Ramboll
  Miia Nurminen-Piirainen
  puh. 050 576 3580
  etunimi.sukunimi@ramboll.com

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

 • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.11.2013
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.11.-31.12.2013
 • kaavaluonnos nähtävillä 5.4.-5.5.2014
 • kaavaehdotus nähtävänä 11.10.-10.11.2014
 • KV hyväksynyt 9.2.2015
 • Lainvoimainen 5.8.2015

Asiakirjat:

Vireillä

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.10.2014 (pdf, 1.39 Mt)

Vireilletulo kuulutus (pdf, 0.06 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos (pdf, 1.4 Mt)

kaavaluonnoksen selostus (pdf, 11.4 Mt)

Havainnekuva (pdf, 2.13 Mt)

Luonnos kuulutus (pdf, 0.11 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 1.43 Mt)

Kaavaehdotuksen selostus (pdf, 7.97 Mt)

Ehdotus kuulutus (pdf, 0.03 Mt)

Lainvoimainen

Kaavakartta (pdf, 1.68 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 11.6 Mt)

Selostuksen liiteaineisto (pdf, 37.8 Mt)

kuva

Kaavaehdotuksen liiteaineisto:


Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.39 Mt)

Liite 2. Vesikasvi ja pohjaeläinselvitykset sekä Natura-luontotyyppien kartoitukset 2014 (pdf, 1.42 Mt)

Liite 3. Natura-arvioinnit 2014 (pdf, 2.48 Mt)

Liite 4. Täydentävä linnusto-arviointi 2014 (pdf, 0.38 Mt)

Liite 5. Lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin (pdf, 0.02 Mt)

Liite 6. Havainnekuvat (pdf, 8.06 Mt)

Liite 7. Melumallinnus (pdf, 4.04 Mt)

Liite 8. Välkemallinnus (pdf, 9.04 Mt)

Liite 9. Linnuston seurantasuunnitelma (pdf, 0.03 Mt)

Selvitykset:

Tausta-aineisto

Kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2010 ja 2011 (pdf, 6.82 Mt)

Porin Tahkoluodon tuulivoimapuiston linnustovaikutusarviointi 2010 (pdf, 0.41 Mt)

Tahkoluodon merituulipuistoalueen linnusto 2008 (pdf, 1.83 Mt)

Tahkoluoto vedenalaisarkeologinen inventointi 2008 ja 2012 (pdf, 18.08 Mt)

Ympäristövaikutusten arviointimenettely:

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Virtuaalimallinnus:

Videoajojen sijainnit ja kuvaotteet (pdf, 1.14 Mt)

Eteläselän yli kohti satamaa

kuva

Satama kaija

kuva

Ahlaisten saaristosta

kuva

Laivaväylä luoteesta