Etusivu > Kaupunginkirjasto > Kirjaston julkaisut


Satakirjastot-lehti


Strategia

Porin kulttuuritoimen palveluohjelma 2014-2020 Satakirjastojen kokoelmastrategia vuosille 2016 - 2018 (pdf, 0.01 Mt) Satakirjastojen kokoelmien analyysi 2015 (pdf, 2.08 Mt)

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2013 (pdf, 0.98 Mt) Vuosikertomus 2012 (pdf, 1.14 Mt) Vuosikertomus 2011 (pdf, 0.57 Mt) Vuosikertomus 2010 (pdf, 0.85 Mt) Vuosikertomus 2009 (pdf, 1.71 Mt) Vuosikertomus 2008 (pdf, 2.62 Mt) Vuosikertomus 2007 (pdf, 4.2 Mt)

Maakuntakirjaston toimintakertomukset

Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2013 (pdf, 0.34 Mt) Toimintakertomus 2012 (pdf, 1.44 Mt) Toimintakertomus 2011 (pdf, 1.54 Mt) Toimintakertomus 2010 (pdf, 0.68 Mt) Toimintakertomus 2009 (pdf, 0.08 Mt) Toimintakertomus 2008 (pdf, 0.09 Mt) Toimintakertomus 2007 (pdf, 0.04 Mt)

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Satakirjastojen asiakaskysely 2017 Kirjaston asiakaskysely 2015 (pdf, 0.37 Mt) Kirjaston asiakaskysely 2014 (pdf, 0.32 Mt) Kirjaston asukaskysely 2013 (pdf, 0.25 Mt) Kirjaston asiakaskysely 2012 (pdf, 0.23 Mt) Kirjaston asiakaskysely 2011 (pdf, 0.48 Mt) Kirjaston asiakaskysely 2010 (pdf, 2.05 Mt) Kirjaston asiakaskysely 2009 (pdf, 0.09 Mt) Kirjaston asiakaskysely 2008 (pdf, 0.56 Mt) Kirjaston asukaskysely 2007 (pdf, 0.15 Mt)

Muut tutkimukset

Sähkökirjan käyttötutkimus 2002 (pdf, 0.14 Mt) "Hyvät kirjastot teitillä" - Satakunnan alueen kirjastojen käyttötutkimus 2007 (pdf, 0.48 Mt) Kaupunkilaiset ja kirjasto 2007 -Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista (pdf, 0.15 Mt) Lukudiplomi lukemaan innostamisen välineenä - raportti 2012 (pdf, 0.33 Mt) Kirjasto lähestyy lähiöta raportti 2013 (pdf, 0.69 Mt) Kirjasto tervehdyttaa -raportti 2013 (pdf, 0.28 Mt)

Opinnäytetöitä

Niina Huuska: Porin kirjastoauton palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu 2016. Linkki julkaisuun.

Aino Kopperoinen & Tiina Maria Puisto: Hyllyjä selaamassa : Asiakastyytyväisyyskysely hyllyluokituksista ja genremerkinnöistä neljässä kirjastossa. Oulun ammattikorkeakoulu 2014. Linkki julkaisuun.

Marianne Kotiranta: Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä. Turun yliopisto 2013.
Linkki julkaisuun (pdf, 3.88 Mt)
Eeva Mattila & Päivi Salminen: Kadotettu käyttäjäryhmä : Millaisia kirjastopalveluja 16 - 19 -vuotiaat porilaiset nuoret haluaisivat?
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2012.Linkki julkaisuun.

Tiina Simolin: Muutoksen hallinta yleisissä kirjastoissa : yhteisjärjestelmän vaikutukset Satakirjastojen luettelointiin. Turun ammattikorkeakoulu 2012. Linkki julkaisuun.

Maiju Lammela: Internetissä oleva aineisto osaksi maakuntakokoelmaa : aineiston löytyminen ja pitkäaikaissäilytys. Turun ammattikorkeakoulu 2011. Linkki julkaisuun.

Iina Juutinen: Liikettä tilassa : Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö. Turun ammattikorkeakoulu 2011. Linkki julkaisuun.

Muut julkaisut

Satakirjastot-asiakaslehti -hankkeen loppuraportti (pdf, 0.02 Mt) Kirjasto 2016 -toimintasuunnitelma (pdf, 0.03 Mt) Satakirjastojen kokoelmaselvitys 2012 (pdf, 0.54 Mt) Seudullinen kirjastoauto -raportti 2009 (pdf, 0.18 Mt) Satakunnan seutukirjastoselvitys 2007 (pdf, 0.55 Mt) Porin alueen kirjastoverkkoselvitys 2014 (pdf, 0.72 Mt) Puuvillan kauppakeskuskirjasto (pdf, 4.11 Mt)