Etusivu > Kaupunginkirjasto > Maakuntakirjasto

Maakuntakirjastona toimii opetusministeriön määräämän kunnan yleinen kirjasto kunnan suostumuksella. Opetusministeriö myös määrää toiminta-alueen. Yleisistä kirjastoista 19 kaupunginkirjastolle on annettu tehtävä toimia maakuntakirjastona. Maakuntakirjastoina toimivat kirjastot täydentävät muiden yleisten kirjastojen palveluja. Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto on toiminut maakuntakirjastona vuodesta 1975 alkaen.

Maakuntakirjaston tehtävänä

(kirjastoasetus (406/2013)

1) kehittää toiminta-aluettaan koskevia verkko- ja tietopalveluja; 

2) perehdyttää toiminta-alueensa kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin;

3) toteuttaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa yleisten kirjastojen alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita;

4) tukea ja kehittää toiminta-alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä kirjastoaineiston muuta välitystä;

5) edistää toiminta-alueensa kirjastojen yhteistyötä; sekä

6) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut muut tehtävät.

Satakunnan maakuntakirjasto-alueeseen kuuluu 19 kuntaa.

Yhteyshenkilönä maakuntakirjastoasioissa toimii kirjastotoimen apulaisjohtaja Paula Kauppila, s-posti paula.kauppila(at)pori.fi

Vakiintuneita toimintamuotoja alueellamme ovat mm. maakuntakirjastokokoukset, koulutustilaisuudet, yhteistyöhankkeet sekä hankintayhteistyö.

kuva


Toimintakertomukset

2016 (pdf, 0.4 Mt)

2015 (pdf, 0.86 Mt)

2014 (pdf, 1.09 Mt)

2013 (pdf, 0.34 Mt)
2012 (pdf, 1.44 Mt)
2011 (pdf, 1.54 Mt)

2010 (pdf, 0.68 Mt)
2009 (pdf, 0.08 Mt)
2008 (pdf, 0.09 Mt)
2007 (pdf, 0.04 Mt)

Koulutus

Maakuntakirjasto järjestää säännöllisesti ammatillista täydennyskoulutusta alueen kirjastohenkilökunnalle vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti.

Koulutussuunnitelmat

Koulutussuunnitelma 2016 (pdf, 0.01 Mt) Koulutussuunnitelma 2015 (pdf, 0.01 Mt) Koulutussuunnitelma 2014 (pdf, 0.01 Mt) Koulutussuunnitelma 2013 (pdf, 0.02 Mt)
Koulutusmateriaalit

Tutkimukset

Satakirjastojen kokoelmaselvitys 2012 (pdf, 0.54 Mt) Seudullinen kirjastoauto -raportti 2009 (pdf, 0.18 Mt) Kirjasto lähestyy lähiötä - raportti (pdf, 0.69 Mt) Kaupunkilaiset ja kirjasto 2007 -Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjston palveluista (pdf, 0.15 Mt) "Hyvät kirjastot teitillä" - Satakunnan alueen kirjastojen käyttötutkimus 2007 (pdf, 0.48 Mt) Sähkökirjan käyttötutkimus (pdf, 0.48 Mt) Lukudiplomi lukemiseen innostamisen välineenä - raportti (pdf, 0.33 Mt)Kirjasto tervehdyttää - raportti (pdf, 0.28 Mt)
Satakirjastojen kokoelmastrategia vuosille 2016 -2018 (pdf, 0.01 Mt)
Satakirjastojen kokoelmien analyysi 2015 (pdf, 2.08 Mt)

Opinnäytteet

Aino Kopperoinen & Tiina Maria Puisto: Hyllyjä selaamassa : Asiakastyytyväisyyskysely hyllyluokituksista ja genremerkinnöistä neljässä kirjastossa. Oulun ammattikorkeakoulu 2014. Linkki julkaisuun.

Marianne Kotiranta: Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä. Turun yliopisto 2013.
Linkki julkaisuun (pdf, 3.88 Mt)

Eeva Mattila & Päivi Salminen: Kadotettu käyttäjäryhmä : Millaisia kirjastopalveluja 16 - 19 -vuotiaat porilaiset nuoret haluaisivat?
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2012.Linkki julkaisuun.

Tiina Simolin: Muutoksen hallinta yleisissä kirjastoissa : yhteisjärjestelmän vaikutukset Satakirjastojen luettelointiin. Turun ammattikorkeakoulu 2012. Linkki julkaisuun.

Maiju Lammela: Internetissä oleva aineisto osaksi maakuntakokoelmaa : aineiston löytyminen ja pitkäaikaissäilytys. Turun ammattikorkeakoulu 2011. Linkki julkaisuun.

Iina Juutinen: Liikettä tilassa : Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö. Turun ammattikorkeakoulu 2011. Linkki julkaisuun.

FinELib

Maakuntakirjasto toimii Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) kautta tapahtuvan aineistohankinnan välikätenä alueensa yleisille kirjastoille. FinELib-wiki on ohjesivusto konsortion jäsenille. FinELib-aineistojen tilaamiseen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa informaatikko Elise Nuotio, sähköposti elise.nuotio(@)pori.fi.

Seutulainat

Alueen yleisten kirjastojen seutulainoihin ja aineistokuljetuksiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa kirjastovirkailija Minna Kataja, sähköposti minna.kataja(@)pori.fi

Alueellinen yhteistyö

Maakunnan yleiset kirjastot toimivat verkostona ja muodostavat yhdessä Satakirjastot-yhteisjärjestelmän.