Tulosta Tulosta
A A
pori.fi / Kaupunginkirjasto / Maakuntakirjasto

Maakuntakirjastotoiminta

Maakuntakirjastotoimintakertomus_2013.pdf (pdf, 0.34 Mt)


Maakuntakirjastona toimii opetusministeriön määräämän kunnan yleinen kirjasto kunnan suostumuksella. Opetusministeriö myös määrää toiminta-alueen. Yleisistä kirjastoista 19 kaupunginkirjastolle on annettu tehtävä toimia maakuntakirjastona. Maakuntakirjastoina toimivat kirjastot täydentävät muiden yleisten kirjastojen palveluja. Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto on toiminut maakuntakirjastona vuodesta 1975 alkaen.


kuva

Maakuntakirjaston tehtävänä on

(Kirjastoasetus 1078/1998).

  • tukea alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua
  • kehittää toiminta-aluetta koskevaa tietopalvelua
  • perehdyttää toiminta-alueen kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin
  • suorittaa asianomaisen ministeriön antamat muut tehtävät


Satakunnan maakuntakirjasto-alueeseen kuuluu 20 kuntaa.

Yhteyshenkilönä maakuntakirjastoasioissa toimii kirjastotoimen apulaisjohtaja Paula Kauppila, s-posti paula.kauppila(at)pori.fi

Vakiintuneita toimintamuotoja alueellamme ovat mm. maakuntakirjastokokoukset, koulutustilaisuudet, yhteistyöhankkeet sekä hankintayhteistyö. Toiminnan periaatteet on määritelty Maakuntakirjastotoiminta 2007-2012 -strategiassa » (pdf, 0.03 Mt)

Toimintakertomukset

2012 (pdf, 1.44 Mt)2011 (pdf, 1.54 Mt)
2010 (pdf, 0.68 Mt)2009 (pdf, 0.08 Mt)2008 (pdf, 0.09 Mt)2007 (pdf, 0.04 Mt)


Koulutus

Maakuntakirjasto järjestää säännöllisesti ammatillista täydennyskoulutusta alueen kirjastohenkilökunnalle vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti.


Koulutusmateriaalit

Koulutussuunnitelma 2013 (pdf, 0.02 Mt)Koulutussuunnitelma 2014 (pdf, 0.01 Mt)Koulutussuunnitelma2015.pdf (pdf, 0.01 Mt)


Tutkimukset

Opinnäytteet

  • Tiina Simolin: Muutoksen hallinta yleisissä kirjastoissa : yhteisjärjestelmän vaikutukset Satakirjastojen luettelointiin. Turun ammattikorkeakoulu 2012. Linkki julkaisuun.


FinELib

Maakuntakirjasto toimii Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) kautta tapahtuvan aineistohankinnan välikätenä alueensa yleisille kirjastoille. FinELib-wiki on ohjesivusto konsortion jäsenille. FinELib-aineistojen tilaamiseen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa informaatikko Elise Nuotio, sähköposti elise.nuotio(@)pori.fi. .

Kaukopalvelu

Alueen yleisten kirjastojen seutulainoihin ja aineistokuljetuksiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa kirjastotyöntekijä Minna Kataja, sähköposti minna.kataja(@)pori.fi

Alueellinen yhteistyö

Maakunnan yleiset kirjastot toimivat verkostona ja muodostavat yhdessä Satakirjastot-yhteisjärjestelmän.

Sivu päivitetty 02.02.2015