Etusivu > Kulttuuri > Kulttuurilähettiläs > Kulttuurilähettiläs-säännöt

Kulttuurilähettiläs-säännöt

1§ Kulttuurilähettilääksi nimittäminen
Pori 2016 kaupunkistrategiaan mukaan Pori on kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki. Porilaisen kulttuurin esille tuomiseksi kulttuurilautakunta kutsuu valtuustokausittain Porille kulttuurilähettilään. Porin kulttuurilähettiläs on pysyvä arvonimi, ja nimitysiältään vanhin kulttuurilähettiläs on lähettiläiden puheenjohtaja.

2 § Kulttuurilähettilään valintaperusteet
Lähettiläs tukee toiminnallaan Porin kulttuurista mainetta. Hän on porilaisia ja Porin kulttuurikenttää ja -toimijoita inspiroiva henkilö. Kulttuurilähettiläällä on kansallista ja kansainvälistä vaikutuspintaa. Hän voi olla taitelija tai muu kulttuurin alalla aktiivisesti toimiva henkilö.

3 § Kulttuurilähettilään ja Porin yhteydenpito
Kulttuurilähettiläälle (ja jatkossa lähettiläille) järjestetään vuosittain ainakin yksi keskustelu- ja verkkottautumistilaisuus vuosittain Porissa. Kulttuurilähettilään (lähettiläiden) Porin kulttuuritietämystä ylläpidetään toimittamalla hänelle riittävästi alan materiaalia lähettilään kanssa sovittavalla tavalla, koordinoivana tahona on kulttuuriasiainkeskus. Kulttuurilähettiläs ja muut Porin kulttuurin edistämisestä kiinnostuneet voivat tehdä ehdotuksia kulttuurilautakunnalle päätettäväsi erilaisista yhteistyömuodoista.

4 § Kulttuurilähettiään valokuvamuotokuva ja nimittämiskirja
Kulttuurilähettiläästä tehdään valokuvamuotokuva kaksin kopion, joista toinen tulee esille kulttuuriasiainkeskukseen ja toinen lähettiläälle itselleen. Kulttuurilähettiläälle luovutetaan kulttuurilautakunnan puheenjohtajan ja kulttuurijohtajan allekirjoittama nimittämiskirja. Kulttuurilautakunta voi halutessaan muuttaa nimittämiskirjaan liittyviä yksityiskohtia nimityksestä päättäessään.

5 § Kulttuurilähettijyydestä luopuminen tai arvonimen poistaminen
Kulttuurilähettiläs voi luopua lähettiläisyydestään toimittamalla kirjallisesti luopumispyyntönsä perusteluineen kulttuurilautakunnalle. Kulttuurilautakunta voi peruuttaa arvonimen, jos kulttuurilähettiläs toiminnallaan rikkoo sitä vastaan mitä Suomen laissa säädetään.

6 § Porin ensimmäinen kulttuurilähettiläs
Porin ensimmäiseksi kulttuurilähettilääksi kulttuurilautakunta on päätöksensä mukaan (Kult. ltk 22.6.2010 § 155) kutsunut koreografi, tanssitaitelija Jorma Uotisen Porissa hänen syntymäpäivänään 28.6.2010. Samalla lautakunta kutsui valokuvaaja Harri Virran toteuttamaan § 4 muotokuvauksen. Muotokuva luovutetaan lähettiläälle Porissa syksyn 2010 aikana.