Etusivu > Kulttuuri > Porin lastenkulttuurikeskus > Porin lastenkulttuurikeskus

Porin lastenkulttuurikeskus

Porin lastenkulttuurikeskus tarjoaa työpajoja ja tapahtumia lapsille, nuorille, perheille, isille, äideille ja isovanhemmille. Lastenkulttuurikeskus tuottaa yksittäisiä työpajoja yksilölle ja yhdessä tehden päiväkodeille ja kouluille. Keskus järjestää myös koulutusta, seminaareja ja näyttelyitä. Vauvojen värikylpy -työpajat tarjoavat yhteisiä hetkiä koko perheelle.

Porin lastenkulttuurikeskus luo ja kehittää uudenlaisia lähestymistapoja kulttuurityöhön ja tukee ympäröivän sosiaalisen yhteisön ja kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien laaja-alaista yhteistyötä. Lastenkulttuurikeskus toimii lastenkulttuuria paikallisesti ja maakunnallisesti koordinoivana keskuksena.

Toiminta on käynnistetty 2003 verkostomallilla paikallisten lastenkulttuurialan toimijoiden kanssa. Toimisto sijaitsee Porin taidemuseon tiloissa. Katso tästä tarkemmat yhteystiedot.

Toiminta-ajatus
Porin lastenkulttuurikeskus tukee lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia, tuottaa ja välittää kulttuuripääomaa ja parantaa monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalveluiden saavutettavuutta. Toiminta rakentuu lasten ja nuorten ääntä ja tarpeita kuunnellen. Lastenkulttuurikeskus on alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti verkottunut.


kuva


Työryhmät

Porin lastenkulttuurikeskuksen työryhmissä kehitetään hyviä toimintatapoja ja vahvistetaan toimintaa parantamalla toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä. Ryhmät auttavat toimijoitaan verkostoitumaan, koordinoimaan alueen lastenkulttuuria ja tarjoavat arvokasta vertaistukea.

Laitosten PRO-ryhmä - Porilaisten laitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden asiantuntijaryhmä
Porin lastenkulttuurikeskuksella on alueellinen työryhmä LaitosPRO, jonka tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna paikallista lastenkulttuurityötä. Ryhmä kehittää toimintaa tunnistamalla paikallisia vahvuuksia ja heikkouksia. Toiminta on laajasti kattavaa sisällöntuottamista ja paikallisesti laajasti levittäytyvää. Esimerkkinä LaitosPROn ideoimasta ja toteuttamasta toiminnasta ovat mm. Taavin tulet -tapahtuma, Joulukalenteri-videot ja -kuunnelmat ja teemoittain vaihtelevat kulttuurikierrokset.

Taiteilijatyöryhmä
Porin lastenkulttuurikeskuksella on eri alojen taiteilijoiden työryhmä, joka ideoi ja toteuttaa alueen lastenkulttuuritoimintaa.

SAKULAKU – Satakunnan maakunnallinen lastenkulttuuriyhteistyö
Porin lastenkulttuurikeskus koordinoi yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen, Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjaston, Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen ja alueen taiteen perusopetuksen kanssa Satakunnan alueen kattavaa ja saavutettavaa lastenkulttuuritoimintaa niin, että syrjäseudut ja pienemmät paikkakunnat tulevat huomioiduksi.

Porin lastenkulttuurikeskuksen kanssa valtakunnallisen lastenkulttuuriverkoston tuen piiriin kuuluvat Eura, Eurajoki, Merikarvia, Nakkila ja Rauma


Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen

Porin lastenkulttuurikeskus vaikuttaa pitkäjänteisesti kulttuuripoliittiseen keskusteluun osallistumalla muun muassa Porissa, maakunnassa ja Suomessa tehtävään strategiatyöskentelyyn. Porin kaupunki on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Porin lastenkulttuurikeskuksen johtaja on liiton puheenjohtaja.

Porin lastenkulttuurikeskus on ollut vaikuttamassa muun muassa seuraaviin strategioihin ja kulttuuripoliittisiin asiakirjoihin.

- Satakunnan kulttuuristrategia
- Porin kaupunki
- Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi
- Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton strategia


Kesätyöt, harjoittelupaikat, TET

Kesätyöt, harjoittelupaikat, TET
Porin lastenkulttuurikeskus tarjoaa harjoittelupaikkoja kaikille koulutusasteille kuvataiteen, graafisen suunnittelun ja eri kulttuurialojen opiskelijoille sekä TET-harjoittelijoille. Kaikilta hakijoilta edellytetään odotetaan kiinnostusta kulttuuriin, kuvataiteisiin ja visuaaliseen kulttuuriin sekä halua työskennellä lasten ja nuorten parissa. Seuraa myös vuosittain Porin kaupungin kesätyötarjontaa.

Ota yhteys, kysy lisää ja sovi tapaaminen.
johtaja Päivi Setälä
044 701 1086 | paivi.setala@pori.fi