Etusivu > Kysymystori
Miksi kävelykatua ei pidetä siistinä?
Kuljen sen läpi monta kertaa viikossa, ja asioin la-su myös kahviloissa jne. Ankeus ei enää paljon nykyisestä voine lisääntyä kun näky on kuin pahimmalta lähiöostarilta Itä-Helsingistä.
Kun eniten siellä roskataan iltaisin ja viikonloppuisin, miksi siistimistä ei sijoiteta tuohon ajankohtaan?? Roska-astioita lisää, varsinkin ovien lähistöillä joissa käytöstavattomat käyvät räkimässä, roskaamassa ja tupakoimassa. Asioiden ollessa tällä tolalla shoppaamme ja vietämme aikaa tästedes mieluummin Turku -Rauma-Helsinki -Tampere -akselilla viikonloppuisin. Harmittaa todella paljon yrittäjien puolesta, varsinkin uuden rakennettavan ravintolan puolesta.
Kysyi Irma (19.02.2017 | 20:59)

Kävelykadun puhtaanapidosta vastaa alueen kiinteistöt ja Porin kaupunki. Talvikuukausina kaupunki tekee puhtaanapitotyötä (roskat, roska-astioiden tyhjennys) työpäivinä. Keväästä syksyyn puhtaanapitoa tehdään lisäksi myös viikonloppuisin.

Kävelykatu täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja juhlavuoden yhtenä teemana on saada kävelykatu pysymään siistinä ja roskattomana yhteisen tekemisen ja tapakasvatuksen avulla.


Vastasi viherhoitopäällikkö Veijo Marin (21.02.2017 | 08:07)
Moro,
Mikä tällainen Ravinnepankki-hanke oli? Onko se vielä olemassa.
Mitä lippuja tai lappuja tarvitaan, jotta tuota ylijäämäruokaa voi käydä hakemassa?
Kysyi syytön (20.02.2017 | 11:49)

Porin kaupunki toteutti ruokahävikin pienentämiseen ja hyödyntämiseen tähtäävän hankkeen vuosina 2015-2016. Ravinnepankki – ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön –hanketta hallinnoi ympäristövirasto ja sen toteuttamiseen osallistui useita kaupungin yksikköjä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Hanketta rahoittivat Porin kaupunki sekä Ympäristöministeriö Ravinteiden kierrätyksen edistämisen ja Saaristomeren tilan parantamisen RAKI-ohjelmasta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli ravitsemuspalveluissa (ruokalat, ravintolat) syntyvän ruokahävikin hyödyntäminen kehittämällä ja testaamalla uutta mallia ruoka-avun jakamiseen sekä luomalla uusia verkostoja ja toimintakulttuuria.

Ravinnepankki-hanke päättyi marraskuussa 2016, mutta tulokset elävät. Porin Palveluliikelaitos jatkaa ruoka-avun välittämistä kouluilta asukastuville. Pormestarinluodon, Sampolan ja Pihlavan asukastuvilla jaetaan koulujen ylijäämäruokaa aina kun sitä jää koulupäivinä jaettavaksi. Nyt hiihtolomalla ruokajakelua ei ole.

Ruokaa saa käydä hakemassa omaan puhtaaseen astiaan klo 13 jälkeen. Ruoka-apuun ei jaeta lupalappuja, vaan sitä saa kuka tahansa tarvitsija.


Vastasi jäteneuvoja Merika Lanne (20.02.2017 | 13:44)
Onko selvitys edennyt?
Porin sillan lamput ovat olleet pääosin pimeänä jokusen kuukauden.
Antaa aika surkean kuvan Porin kaupungin tehokkuudesta.
Oikein pimeänä aikana valojen puute voidaan laskea jopa turvallisuutta haittaavaksi.
Ehdotankin, että ulkoistakaa lamppujen vaihtotyö välittömästi.
Kysyi Ihmettelijä (17.02.2017 | 13:21)

Valaisimet on jo tilattu mutta niiden toimitusaika on pitkä. Maaliskuussa saataneen valot kuntoon.

(20.02.2017 | 11:52)
Hei, olemme käyneet lasten kanssa uudessa uimahallissa jo pitkään ja ollaan kaikki aina reissun jälkeen oltu korvat arkoina ja päät kipeinä, onko uimahallissa iltaisin asiakkaille turvalliset melu arvot, ainakin tuntuu kuin olisi todella voimakas melu?
Kuka näitä mittailee terveystarkastaja?
Kysyi Taas korvat ja pää kipeä! (16.01.2017 | 21:38)

Hei

Mittasimme melutasoja lasten altaan läheisyydessä vilkkaimpina aikoina ja kyllä meluhuiput oli silloin 85 - 90 db:n paikkeilla. Melutasoa on kuitenkin mahdotonta rajoittaa eli jos kokee melun haitalliseksi pitäisi käyttää henkilökohtaisia suojaimia.

Vastasi Timo Lehtimäki (15.02.2017 | 13:56)
Hei,
Montako uutta kerrostaloa tulee Ratalinnan- sekä Satakunannkadun väiin. Ja minkä korkuisia ja missä on merkitty kaavaan niiden autojen parkkipakat? SAMKIn pysäköintitilojen lisäksi. Kuka / mikä taho siihen alkaa niitä uusia kerrostaloja rakentamaan?
Onko ajateltu myös uusien talojen paalutusten vaikutus, nykyisten monikerrostaloihin 1960-rakennetuille kerrostaloile?
Satakunnkadun liikenne on mietittivä uudelleen? Kaksi kaistaa on olemassa, molemmat ns. kutistettuja.
Miten Ratalinnan uudet asukkaat, SAMKkin mopo-ääliöt = koko kiertoympyrä mietittävä uudelleen`???
Ei missä tulee olemaan kerrostalo asujien/opiskelijoiden/opettajen/ matkakeskuksessa toimivien työntekijöiden parkkialueet? Kai, nyt joku taukopa olis tarpeellinnen pitkänmatkan kuljettajillekin? Josta saisi jotain kahvia tai muuta purkavaa, ennen ajoon lähtöä?
t. tuulis
Kysyi tuulis (07.02.2017 | 13:07)

HEI

Ratalinnasta asemalle päin Ratalinnankadun ja ratapihan väliin on asemakaavoitettu 3 kpl 5-kerroksista kerrostaloa, kukin 1660 kerros-m2. Näiden ja rautatieaseman väliin on VR:n asemakaavan muutosanomus lähinnä asuinkerrostaloja varten, mutta määrät selviävät suunnittelun kuluessa. Karjalankadun ja ratapihan väliin on laadittavana asemakaavan muutos, jossa alueelle ehdotetaan 4 kpl 8-kerroksista kerrostaloa, kukin 2950 kerros-m2.


Asuintalojen autopaikat ovat kunkin omalla tontilla, samoin SAMK:n. Matkakeskuksen jättöpaikat ovat Asema-aukiolla, lyhytaikaiset levennetyllä Karjalankadulla ja pitkäaikaiset Ratapihankadun pysäköintikorttelissa. Matkahuollon ja Porin Linjojen tukikohdan siirtyminen nykyiseltä linja-autoasemalta ja Teljänkadulta matkakeskuksen suuntaan on vielä vaihtoehtoineen suunnittelun alla. Matkakeskuksen suunnittelussa on tietysti tehty ympäristön liikenteen toimivuustarkastelu heti alkuvaiheessa. Sitä on päivitetty kerrostalokiinnostuksen kasvamisen takia. Selvityksen mukaan liikennesuunnitelma kestää lisärakentamisen.


Rakentajista on varmuus vasta rakennuslupien hakuvaiheessa. Etukäteen kiinnostuneita on. Rakennusaikaisista tärinä- ym. vahingoista, mieluiten niiden välttämisestä vastaa kulloinenkin rakentaja.

Vastasi yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen (14.02.2017 | 16:09)
Hei,
millä aikataululla rakennetaan Viikinjuopa Ruosniemen/Tuulikylän peltoalueelle ja erityisesti mikä mahtaa olla Pohjoisväylä-tieyhteyden aikataulu? Suora tieyhteys Tuulikylästä Toejoelle Jääräntien päätyyn ja/tai Lotskerin ohi Vanhalle vaasantielle on hyvin odotettu parannus Tuulikylän laajenevalle asukaskunnalle käyttämään olemattomaan tieverkostoon (nykyään myös Tuulikylän päiväkodin käyttäjävirta, kohdistuu keskustaan työpaikoille). Tällä hetkellä Tuulikylästä kierretään koko peltoaukean ympäri (n 2km lenkki). Suoran tieyhteyden avulla liikenne lähiasumakaduilla esim. Apollontiellä vähenisi tuntuvasti, kuten vähenisi myös tarve käyttää Hyveläntien ahdasta ja vaarallista kylänraittia jokapäiväiseen kulkemiseen.
Kysyi Irmeli (10.02.2017 | 14:58)

HEI

Maanomistusoloista johtuen on Toejoen ja Tuulikylän välinen alue ollut ilman asemakaavaa, mutta nyt asia on ratkeamassa. Alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä ja tarkentumassa ehdotukseksi.

http://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/asemakaavat/1653.html

Asemakaavan tultua hyväksytyksi voidaan kadut suunnitella ja toteuttaa. Muut asian vaatimat asemakaavat alueen itä- ja länsipuolella ovatkin jo voimassa.

Mainitsemaasi Viikinjuopaa varten varataan asemakaavoissa tila, joka jää toistaiseksi vapaa-alueeksi asunto- ym. alueiden väliin. Juovan toteuttaminen riippuu Kokemäenjoessa kaiken aikaa tapahtuvista muutoksista ja niistä aiheutuvista tulvansuojelutoimenpiteistä, joissa tämä lisäjoen mahdollisuus pidetään mukana yhtenä vaihtoehtona tai lisätoimenpiteenä. Ensimmäisenä toimenpiteenä reittiä käytetään Sunniemessä Harjunpäänjoen suuosan uudelleenjärjestelyssä, jonka suunnittelu on käynnissä. Juopaa varten varattavalla alueella on merkitystä myös laajemman alueen hulevesien ja kuivatusjärjestelmän suunnittelussa.

Vastasi yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen (14.02.2017 | 11:10)
Hei! Minkä ikäiset voivat hakea porin kaupungille kesätöihin? Ja koska esim. Kesätyöpaikka haut mukiloihin aukeaa?
Kysyi Koululainen (08.02.2017 | 21:32)

Hei. Mukiloihin haetaan ensisijaisesti sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoita. Haku aukeaa Kuntarekryssä helmikuussa.

Vastasi sivistysjohtaja Jari Leinonen (14.02.2017 | 08:09)
Koska päästään nelostuotteen takana menevältä tieltä kyläsaareen. Nyt vain hieno tie kasvihuoneelle.
Kysyi maantiekiitäjä (10.01.2017 | 12:28)

Hei, maantiekiitäjä!

Pääkatuluokkainen Raumanjuovantie on asemakaavoitettu Rantakulmantielle asti, muttei vielä siitä eteenpäin. Pellot ovat yksityisessä viljelykäytössä eikä alueelle ole asemakaavoituspainetta asutuksen tai merkittävien hankkeiden takia, toistaiseksi. Täten jatkoyhteyden tarkka sijainti ja ajoitus eivät ole ennustettavissa. Yhteyden edut, mm. tasoristeysliikenteen vähentäjänä ovat kiistattomat, joten säilytetään yhteystarve edelleen yleiskaavoja uudistettaessa. Nykyisen liikennepolitiikalla sitä ei yhdystienä rakenneta vaan katuna sitten kun se ympäristöineen asemakaavoitetaan. Siis joudut vielä toistaiseksi kiitämään pikatietä tai hieman rauhallisemmin Ulasoorintietä, valitettavasti.

Vastasi yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen (13.02.2017 | 16:17)
Jos Itä-Porin yhtenäiskoulun yläkoulun toiminta voidaan jakaa muihin yläkouluihin, onko olemassa siis ylikapasiteettia yläkoulujen osalta? Onko yläkoulutoimintaa järkevää siis edes Itä-Porissa jatkaa, jos muut koulut riittävät vaikkakin ahtaasti?
Kysyi Hayek (08.02.2017 | 18:29)

Itä-Porin yläkoulun siirto nykyisistä tiloistaan on ikävä tapahtuma. Siirron seurauksena vastaanottavissa kouluissa joudutaan toimimaan poikkeusoloissa ja ahtaasti seuraavat kaksi vuotta. Toivottavasti oppilaat jollain tavalla saadaan sopimaan Kuninkaanhaan ja Psyllin kouluihin. Väliaikaissijoittelu ei suinkaan tee tarpeettomaksi Itä-Porin koulua. Paitsi oppilaiden hyvien kouluolosuhteiden takia on Itä-Porin uusi koulu merkittävä tekijä myös alueellisen kaupunkirakenteen kannalta. Koulu mahdollistaa jatkossa myös uudenlaisen osallistuvan ja osallistavan pedagogiikan käytön osana koko peruskouluikäluokan koulua.

Vastasi sivistysjohtajja Jari Leinonen (13.02.2017 | 08:48)
onko pihlavanlahti merta vai jokea? onko pihlavanlahden vesi suolaista vai makeaa?
Kysyi timo (08.02.2017 | 17:52)

Hei,

yksiselitteistä vastausta asiaan ei ole. Pihlavanlahdella ymmärrän tässä vastauksessa lähinnä Kolpanlahden alueen, maastokartassahan Pihlavanlahti on merkitty Pihlavan edustalle alueelle, joka on jo käytännössä jokisuistoa maankohoamisesta ja joen tuomasta kiintoaineesta johtuen. Kalastuslainsäädännön mukaan joen ja meren raja kulkee linjalla Hyrskyniemi – Soodeen luoteiskärki – Rimpikari, joten tällä perusteella valtaosa Pihlavanlahdesta luokitellaan mereksi. Asia ei tietenkään ole näin suoraviivainen todellisuudessa, ja esimerkiksi veden laadun suhteen voidaan sanoa, että Pihlavanlahden vesi on pääsääntöisesti makeaa vettä, joskin vedenlaatu vaihtelee suuresti riippuen sääolosuhteista. Esimerkiksi pienen jokivirtaaman aikana ja sopivien tuulten vallitessa merivesi voi tunkeutua Pihlavanlahdelle ja jokivarteen asti. Asiaa monipuolistaa vielä se seikka. että suolavesi raskaampana voi jäädä pohjan lähelle, vaikka pintavesi olisi makeaa. Esim. elokuussa 2015 vedenlaadun velvoitetarkkailussa Kolpan saaren lähellä pintavesi oli makeaa jokivettä, mutta 3,5 m syvyydessä suolapitoisuus oli 3 ‰ eli noin puolet Porin edustan merialueen veden normaalista suolapitoisuudesta. Eli loppuyhteenvetona voitaneen todeta että yleisesti ottaen Pihlavanlahti ei ole puhtaasti merta eikä jokea, vaan se on pääosin makeavesialtaan kaltainen alue, jossa meriveden vaikutus on kuitenkin aika ajoin selvä.

Vastasi suunnittelupäällikkö Seppo Salonen (13.02.2017 | 08:43)
Kysymystorilla on kysytty ja kommentoitu kiinteistöratsiassa syntynyttä tilannetta. Kaupungin olisi hyvä informoida missä alueella tarkistuksia ja kiinteistöratsiaa tehdään vaikkapa lehti-ilmoituksilla. Maastossa työskentelevien pitäisi myös kyetä vastaamaan asiakaspalvelulähtöisesti ja ystävällisesti.
Esimiestasolta odotettaneen vielä enemmän, ystävällissävyistä vastausta, asiakkaan huomioimista ja pahoittelua tapahtuneesta. Mitä saammekaan lukea! Esimies vastaa, että kun emme soita ovikelloa kun "emme tiedä ovatko asukkaat nukkumassa tai muissa vastaavissa "hommeleissa" .." Onpa tökeröä tekstiä! Valitettavasti vastaus puhuu puolestaan julkisen sektorin, Porin tilanteesta. Moni on kysymyt, miksi ihmeen vuoksi TPK:ssa on koulutettu esimiehiä vuosi toisensta jälkeen Herra Johtajiksi? Ovat käyneet uudistuva esimies-koulutuksessa, tiikeriloikassa jne, matkustaneet ties minne, käyttäneet päivätolkulla aikaa opintohinsa henkseleitä paukutellen. Tässä näemme tuloksen. Ns. Esimiehiltä ja ns. Johtajilta puuttuvat perusteet asiallisesta viestinnästä, asiakaspalvelusta, asiakkaan kohtaamisesta, tilannetajusta ja tilanteessa toimimisesta. Tottahan tuo kuvastaa ensi sijassa esimiehen olemusta, mutta myös TPK:ta ja koko kaupunkia. Kysymystorilla pitäisi olla moderaattori, joka käy vastaukset läpi ja korjauttaa vastaukset tarvittaessa. Ja lopuksi, miksi kysymystorilla on julkaistu myös kysyjän osoite? Mainittakoon vielä, että tekstissä ilmoitettu henkilö ei ole kuollut, vaan jäänyt eläkkeelle.
Kysyi Harmistunut (02.02.2017 | 00:01)

Kiitos kommenteista ja kysymyksistä.

Tästä ns. "rakennusratsiasta" on tiedotettu kohteena oleville kiinteistöille kirjeiillä.

Pääosa maastotöistä saamastamme palautteesta on positiivista, joten uskon työntekijöidemme osaavan käyttäytyä.

Kysymystoriin liittyviin kysymyksiin en voi kommentoida.

Hyvää talven jatkoa


Vastasi Maastotyöpäällikkö Olli-Pekka Ihalainen (10.02.2017 | 15:00)
Entäs jos sattuu tapaturma pyöräilyreitillä, niin onhan siitää jollakin vastuu oltava?
Kysyi Pyöräilijä (09.02.2017 | 13:47)

Jokainen tapaturma käsitelllään erikseen ja korvauspäätöksessä määritellään vastuukysymykset.

(10.02.2017 | 10:59)
Hei
Nyt kun tuo päiväkoti meijumäki avattiin tuulikylään on autoliikenne lisääntynyt hurjasti
Ja vaaratilanteita joka päivä alueella. Voisiko tuo
tie toejoelta jo tehdä?! Olisi selkeä isompi
Kokoojatie. Yli 10 vuotta alueella odotettu.
Jos vaikka asuntomessu alueelta jäisi rahaa yli.
Entä pohjoisväylä? Seikun sahalle kulkee rekkoja
Asuinalueiden läpi.
Kysyi Teitä tarvittaisiin (30.01.2017 | 20:02)

HEI

Maanomistusoloista johtuen on Toejoen ja Tuulikylän välinen alue ollut ilman asemakaavaa, mutta nyt asia on ratkeamassa. Alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä ja tarkentumassa ehdotukseksi.

http://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/asemakaavat/1653.html

Asemakaavan tultua hyväksytyksi voidaan kadut suunnitella ja toteuttaa.Vastasi yleiskaava-arkkitehti Heimo Salminen (09.02.2017 | 15:34)
Hei
Isouusikatu 2 edustalla, Porin viidennessä kaupunginosassa, katu on möykkyinen ja siksi vaarallinen sekä ihmisille, että ajoneuvoille. Milloin asialle voitaisiin jotain tehdä?
Kysyi Pelokas (08.02.2017 | 15:18)

Mahdollinen korjaus tehdään kesällä kun on selvitetty ensin pahimmat tievauriot.

(09.02.2017 | 14:34)
Kiitos nopeasta vastauksesta, en ole vielä ainakaan löytänyt ettei kirjurin pyöräilyreitti olisi talvella auki. Mites sitten kesäaikaan kunnossapito, Hanhiluodontien eräissä kohdissa on aika isojakin kuoppia, kai niiden hoito ja vastuu nyt jollekkin kuuluvat?
Kysyi Pyöräilijä (08.02.2017 | 21:08)

Hanhiluodontie on tiekunta jossa kaupunki on maanomistaja yhtenä jäsenenä. Tiekunta pitää tien haluamassaan kunnossa. Pyöräilijät varmasti pääsevät kulkemaan monttujen ohi jos kerran tien varren tonteille pääsee autoillakin. Porin metsän pyöräreitillä epätasaisuutta pidetään tiettävästi hyveenä.

Vastasi kaupunginpuutarhuri Ismo Ahonen (09.02.2017 | 08:05)
Miksei kaupungin internet-sivuilta löydy mitään tietoa nuorisovaltuuston toiminnasta?
Kysyi vaikuttaja (06.02.2017 | 23:01)

Hei ja kiitos kun huomasit tämän! Laitamme siitä maininnan Nuorisotoiminnan kohdalle: pori.fi/vapaa-aika/nuorisotoiminta. Nuorisovaltuusto kuten kaikki muutkin nuoriin liittyvät palvelut ja tiedot löydät omalta sivultaan: nuokka.fi. Sivut on luotu nuorten näköiseksi ja helpottamaan heille suunnatun tiedon löytämistä. Nuorisovaltuustolaisilta löytyy Nuokasta oma paikkansa, jota he päivittävät: nuokka.fi/porin-nuorisovaltuusto. Jos sinulla tulee mieleen mistä muualta nuorisovaltuuston olisi hyvä löytyä, niin pistä meille viestiä: nuorisotiedotus@pori.fi.

Vastasi verkkonuorisotyöntekijä Anniina Korpi (08.02.2017 | 16:04)
Kysyn jo toisa kerran.Sanna Välimentä.Miksi emme pääse kulkenaan tuohitieltä kuin yhtä reittiä kuin viipalakoulun ohtse.Tie tukossa joka aamu vanhempien tuomassa lapsijaan kouluun.Onko se niin vaikeata avata vierutien portti avata käyttöön.Tarkoitan kääntöympyrää.Ei luulisi olevan kauhen vaikeea.
Kysyi kiinteisöveroa maksava asukas (07.02.2017 | 18:37)

Kiitos kysymyksestä. Asiasta on tullut lukuisia kysymyksiä.

Pietniemen Leppäkorven kiinteistönomistajat ry teki Porin kaupunginhallitukselle aloitteen Tuorsniemen Vieru- ja Kirsitien avaamisesta Leppäkorven suunnasta liikenteelle 29.4.2014.

Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puistosuunnittelu tutki esityksen, neuvotteli siitä pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa, laati suunnitelmat alueen liikennejärjestelyistä sekä pyysi lausunnot Pietniemen Leppäkorven kiinteistönomistajat ry:ltä ja Tuorsniemen kiinteistöyhdistykseltä. Asiaa käsiteltiin myös Porin liikennefoorumissa.

Sitä ennen tapahtunutta: Tekninen lautakunta päätti 25.1.2005 Tuorsniemen asuntoalueen läpiajokieltojärjestelyistä Tuorsniemen pienkiinteistöyhdistyksen kirjeiden ja aluetekniikan suunnittelun esittelytekstien pohjalta. Autojen läpiajo estettiin Vierutielle ja Satutielle asetetuilla puomeilla. Läpiajokiellon perusteena oli turvata alueen liikenneturvallisuus. Asiaa käsiteltiin uudelleen teknisessä lautakunnassa 22.1.2008 kaupunginhallitukselle tulleiden kirjeiden pohjalta. Tekninen lautakunta päätti, että Tuorsniemen läpiajokieltojärjestelyt pidetään ennallaan. Kaupunginhallitus käytti asiassa otto-oikeutta ja päätti, että läpiajokieltojärjestelyt pidetään ennallaan ja että Tuorsniemen alueen kokoojakatujen kuntoon saattamista kiirehditään.

Päätöksen jälkeen on rakennettu Suruttomientie, Länsiväylä välille Suruttomientie-Yrttitie sekä Tuorsniementie välille Länsiväylä-Vähäraumantie. Edelleen on rakentamatta Länsiväylä väleille Tuorsniementie-Pörkkinäistentie ja Suruttomientie-Yläruukintie. Klasipruukin kohta on parhaillaan rakenteilla.

Liikennesuunnitelmassa katu- ja puistosuunnittelu esitti, että Vierutien läpiajokieltojärjestelyt purettaisiin ja läpiajoa hillittäisiin seuraavin toimenpitein:

Asuntoalueelle Hiisipellontien ja Länsiväylän välille asetettaisiin 30 km/h aluenopeusrajoitus, poislukien Tuohipiha, jolle asetettaisiin 20 km/h nopeusrajoitus. Järjestelyä korostettaisiin Hiisipellontielle ja Tuorsniementielle rakennettavilla hidasteilla.

Suruttomientiellä ja Länsiväylällä nopeusrajoitus nostettaisiin 50 km/h:iin (aiemmin 40 km/h). Suruttomientien yli järjestettäisiin turvallinen ylityskohta Klasipruukintien risteykseen alentamalla risteysalueen nopeusrajoitus 30 km/h:iin.

Katu- ja puistosuunnittelu pyysi suunnitelmasta lausunnot Pietniemen Leppäkorven kiinteistönomistajat ry:ltä ja Tuorsniemen kiinteistöyhdistykseltä. Lausuntojen pohjalta tekninen lautakunta päätti, että Vierutien ja Satutien osalta järjestely pidetään nykyisellään ja asiaa tarkastellaan uudelleen, kun alueen pääkatuverkko on rakennettu. Muilta osin katu- ja puistosuunnittelun laatima liikennesuunnitelma hyväksyttiin ja se on toteutettu Tuorsniementien rakenteellista hidastetta lukuunottamatta.

Olen antanut jo usealla henkilölle vastauksen, että Vierutien avaamiseksi liikenteelle tulee tehdä kirjallinen aloite ja kerätä sen tueksi nimilista. Uskoisin, että tällaista nimilistaa ollaan keräämässä - kenties sekä puolesta että vastaan. Teknisesti ajokiellon purkaminen on helppo toteuttaa. Asiasta päättää tekninen lautakunta.

Vastasi Liikenneinsinööri Sanna Välimäki (08.02.2017 | 07:29)
Koska Reposaaren Metsäkadun valot kuntoon? Olleet isoin osa pimeinä jo marraskuusta asti. Vastausta odotetaan.
Kysyi Peetu (03.02.2017 | 19:42)

Katuvalojen huoltokierros on parhaillaan menossa joten nekin tulevat kuntoon lähitulevaisuudessa.

(06.02.2017 | 10:41)
Olisi kysyttävää ison tekojään ja tekojääkaukalon ylläpidosta.
Joulun ja uudenvuoden välipäivinä oli erinomaiset kelit luisteluun. Porukkaa näytti olevan tekojääjääbaanoilla, olihan koulujen joululomat käynnissä ja hyvät mahdollisuudet luisteluun.
Ainakin niinä kolmena päivänä, kun tekojäällä kävin katsomassa, ei jäätä oltu hoidettu tai ajettu. Eikö ajoa tai aurausta olisi voitu ainakin kerran päivän mittaan tehdä? Varsinkaan kaukalon osalta, joka herkemmin lumistuu, ei voi olla kysymys kustannuksista tai siitä, etteikö sellaista ehdi hoitaa.
Huono tilanne näytti olevan myös sunnuntaina Uudenvuodenpäivänä. Mahtava ilma ulkoilla, porukkaa paljon luistelemassa tekojäällä. Mutta yksi lyhyt lumikuuro päivällä pilasi koko illan mahdollisuudet luisteluun ja pelailuun. Eikö mitenkään ole mahdollista varautua tällaiseen ja pitää mahdollisuus aurata kenttä kerran? Tuntuu erikoiselta, jos ei sellaista pystytä työjärjestelyillä hoitamaan.
Tämä aihe tulee taas ajankohtaiseksi koulujen hiihtoloman aikaan. Viime vuonna ei jäitä aurailtu.
Toivoisin asian tiimoilta hieman asiakaslähtöisyyttä ja aktiivista otetta. Samalla pyydän vastausta siihen, voiko vapaa-aikavirasto ottaa asian harkintaan, ja sitä myötä myös parantaa palveluaan tässä asiassa.
Näinä lauhoina aikoina voisi hyvällä syyllä odottaa vapaa-aikavirastolta hieman muuntaumiskykyä muuten niin erinomaiseen tarjontaansa.
Kysyi Jiä Kiitur (02.01.2017 | 14:33)

Hiihtolomaviikolla hoidamme tekojäätä klo 12-12.30. Tekojään ulkokaukaloa käytön mukaan. Tekojään hoitamisessa on vain turvallisuus riski, koska jäänhoitokoneesta näkyvyys on heikko on jäältä poistuttava.

Vastasi Jani Rantanen (06.02.2017 | 07:53)
Latokartanontien ja Lemminkäisentien risteys, jatkuvia kolareita. Itse viimeksi tänään meinasin joutua kolariin, kun kolmion takaa tullaan risteyksen läpi yhtään hiljentämättä. Eilen sitä edeltänyt kerta kun meinasin olla kolarissa kyseisessä risteyksestä. Jotain voisi tehdä..?? Vaikka STOP-merkit kolmioiden tilalle ja näistä ilmoitukset 100m ennen risteystä, jos vaikka yhtään herättelisi hiljentämään. Kyseisessä risteyksessä on pysähdyttävä kun tulee pohjoisesta etelään päin, koska näkyvyys on nolla!!!
Kysyi Mimmi (05.02.2017 | 22:04)

Kysymystorille on tullut useita liikenneturvallisuusaloitteita. Ne tulee toimittaa yhteystietoineen sähköpostitse osoitteeseen liikennesuunnittelu@pori.fi. Aloitteita tulee noin 1000 kpl/vuosi. Vuosittain valitsemme aloitteista toteutettavat kohteet määrärahojen puitteissa.

Vastasi Liikenneinsinööri Sanna Välimäki (06.02.2017 | 07:43)

Etsi kysymystorilta

Hakusana

Aihe Vuosi

Aikaväli (alkaa):
Tyhjennä

Aikaväli (päättyy):
Tyhjennä