Etusivu > Kysymystori
Miksi Cygnaeuksen koulu ei tiedottanut vanhemmille eilen 15.11.17 välitunnilta tapahtuneesta tilanteesta, joka vaati poliisin kutsumista paikalle? Koulussa on pieniä lapsia ja vanhempien pitäisi tietää koulussa tapahtuneista tilanteista, jotta osaavat asiasta puhua lapsensa kanssa. Nyt vanhemmat eivät tiedä esimerkiksi kuinka montaa oppilasta tilanne koski ja aiheuttiko tilanne pelkoa lasten keskuudessa.
Kysyi xyz (16.11.2017 | 11:57)

Cygnaeuksen koulussa on saamani selvityksen perusteella toimittu uhkaustilanteessa asiallisesti. Henkilökunnalle on kerrottu tapahtuneesta, ja he ovat olleet valmiit keskustelemaan asiasta lasten kanssa. Myös kriisiavun antamiseen on varauduttu. Tällaisissa tilanteissa ensisijainen tiedotusvastuu on poliisilla. Kaupungin viestinnän poliisin ohjeiden mukaisesti tuottama tiedote tavoitti sähköisten kanavien ja tiedotusvälineiden kautta ihmiset varsin hyvin. Sen enempää tapausta ei voida kommentoida. Tiedote olisi ollut hyvä laittaa koulun huoltajille myös Wilman kautta. Huoltaja voi aina olla yhteydessä kouluun, jos jokin asia häntä askarruttaa. Alkuvuodesta 2018 järjestämme rehtoreille kriisiviestintään liittyvää koulutusta.

Vastasi Yksikön päällikkö, opetusyksikkö Taneli Tiirikainen (20.11.2017 | 16:50)
Mahtaako Porin kaupunki tai kävelykadusta vastaava taho panostaa tulevina vuosina jouluvalaistukseen? Sehän lienee yksimielisen selvää että nykyiset puiden oksille sylkäistyt valorihmat ovat lähinnä surullisen näköisiä. Aikaisempina vuosina koko kävelykadun pituudelta oli talojen seinissä mukavaa jouluvalaistusta, miksi tästä on luovuttu? Nykytilanne siinäkin mielessä hämmentävää, kun puhetta on ollut käviksen autioitumisesta ja kaupan siirtymisestä Puuvillaan. Joulumarkkinoiden aikaan siksi luulisi että edes jonkunlaista yritystä olisi saada kävelykatu edes etäisen houkuttelevaksi.
Kysyi Sirpa69 (19.11.2017 | 17:59)

Kiitos palautteestanne. Kävelykadun kausivalaistuksesta on tullut meille pelkästään positiivista palautetta. Kyse lienee makuasioista. On totta, että kadun yli menevät, rakennuksiin kiinnitettävät valaistusratkaisut, tuovat näyttävyyttä etenkin Porin sillan suunnasta katsottuna. Tämän tyyppinen ratkaisu edellyttää kuitenkin rakenteiden kiinnitysluvan saamista kaikilta kiinteistöjen omistajilta. Asiaa ei ole mitenkään lopullisesti ratkaistu, joten on mahdollista, että jonakin vuonna tällaiseenkin ratkaisuun päästään.

Vastasi Liikenneinsinööri Sanna Välimäki (20.11.2017 | 15:54)
En vieläkään ole löytänyt kaupungin nettisivuilta suunnitelmaa LED-katuvaloihin siirtymisestä.
Olisi todella kiinnostavaa tietää missä ja milloin muutostyötä tehdään.
Olen lähetellyt kysymyksiä sähköpostitse kaupungin yksiköihin, mutta en ole saanut vastauksia - ehkä onkin motivoivampaa vastata näin kysymystorin kautta, jotta vastaus saa laajemman lukijakunnan.
MUTTA en tiedä minne tämä pitäisi osoittaa.
Kysyi YSI (20.11.2017 | 10:22)

Led-katuvaloihin siirtymisestä on yleissuunnitelma olemassa. Olkaa yhteydessä Markku Rantamäkeen joko sähköpostitse markku.rantamaki@pori.fi tai puhelimitse puh. 044 701 1696. Häneltä saatte tarkemmat tiedot toteutusaikataulusta.

Vastasi Liikenneinsinööri Sanna Välimäki (20.11.2017 | 15:43)
Poistetaanko 30km/h nopeusrajoitus joskus Ruosniemestä. Se kaiketi tullut turvaksi vanhalle päiväkodille aikanaan. Ei ole päiväkotia eikä kauppaa. Toki kakaroita on paljon jotka ajelevat ja keulivat autoista piittaamatta pitkin ajoteita alueella. En tiedä on se joku uskallusleikki kun ei edes siirrytä auton tullessa. Voisiko tuon 30km/h pätkän poistaa?
Kysyi Kysytty on aiemminkin (20.11.2017 | 08:22)

Ylikyläntien ja Alikyläntien risteysalueen turvallisuuden parantaminen on ollut esillä jo pitkään Porin liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Kyseiseen kohtaan on esitetty aikoinaan liikenneympyrää ja myöhemmin rakenteellisia hidasteita. Nykyiseen järjestelyyn päädyttiin teknisen lautakunnan päätöksellä muutama vuosi sitten. Sen jälkeen tilanne on muuttunut niin, että päiväkoti on lakkautettu ja myös kauppa lopetti toimintansa noin vuosi sitten eli osa nopeusrajoituksen alentamisen perusteista on poistunut, ei kuitenkaan kaikki. Kintuksentieltä Kaikutielle on tärkeä koulumatkareitti tuulikyläläisille ja siihen on ihan perustellusti pyydetty jopa rakenteellista hidastetta nopeusrajoituksen tehostamiseksi. Mielestäni kannattaisi toimia nyt niin, että esimerkiksi Ruosniemen kiinteistöyhdistys tekee esityksen, millaista järjestelyä asukaat toivovat. Nopeusrajoituksia ei muuteta yksittäisen henkilön aloitteesta.

Vastasi Liikenneinsinööri Sanna Välimäki (20.11.2017 | 09:35)
Hei,
Milloin Lotskerin alueelle suunniteltu laajennus on suunniteltu tapahtuvan?
Kysyi Omakotitonttia vailla (19.11.2017 | 16:46)

Hei ja kiitos kiinnostuksesta Porin tonttitarjontaa kohtaan!

Lotskerin alueella on useampi kaavoituskatsauksen kohde, mutta vain yksi asemakaava on edennyt luonnokseksi asti. Kaavasuunnittelu on edelleen käynnissä johtuen suuresta määrästä yksityistä maanomistusta, alueen kuivatuksen järjestelyistä ja Viikinjuopan vaiheittain tapahtuvien erilaisten käyttöjen järjestämisestä. Kaavan saatua lainvoiman toteutetaan maanmittaustoimenpiteet, yksityiskohtaiset katusuunnitelmat, varataan investointimäärärahat ja toteutetaan tarvittava kunnallistekniikka. Valitettavasti pikaista rakentamista varten tontit valmistuvat todennäköisesti liian myöhään aikaisintaan muutaman vuoden päästä. Tontteja on kuitenkin tarjolla Murtosenmutkassa ja mahdollisia kartalla näkymättömiä yksittäiskappaleita voi kysyä Porinasta.

Vastasi Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen (20.11.2017 | 09:01)
Koska on tarkoitus myydä Mäntylän alueen tontit sinitiaisentien, kuusitiaisentien ja nokitiaisentien varrelta, vai pantataanko niitä jostain syystä? Aluehan näiden varrella on aivan toista luokkaa kuin missään myynnissä / jäljellä olevassa tontti tarjonnassa Noormarkussa.
Kysyi Rauno 62 (17.11.2017 | 14:34)

Alustavan suunnitelman mukaan kyseisiä katuja ei rakenneta vuosina 2018-2019. Tontit luovutetaan vasta kun alueen kunnallistekniikka on rakennettu.

Vastasi Kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku (20.11.2017 | 07:56)
Pitkän aikaa jo huomannut kuten luultavasti moni muukin.Mikä mahtaa haista professorintien ja suntinojan lähettyvillä?
Kysyi Äiti82 (15.11.2017 | 18:23)

Ympäristövalvonnalle ei ole tullut mainitulta alueelta ilmoituksia häiritsevästä hajusta. Pyydän kysyjää olemaan yhteydessä ympäristövalvontaan sähköpostitse ymparistovalvonta@pori.fi.

Vastasi Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö Riikka Jokiainen (16.11.2017 | 12:18)
Mihin on kadonnut tiedot Porin kaupungin etuostoikeudesta kaupungin alueella suoritetuista kiinteistökaupoista.
Kysyi Epi Ahla (15.11.2017 | 17:07)

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ovat nähtävissä kaupungin nettisivuilla: http://www.pori.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/tekinentoimiala.html

Vastasi kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku (16.11.2017 | 11:09)
Hei, koska Hallituskadulle tulee raskaiden ajoneuvojen ajokielto, Hallituskadun vanhat arvokkaat rakennukset kärsivät kohtuuttomasti niiden aiheuttamasta tärinästä, eikö rekkojen ole mahdollista siirtyä jtn muutakin reittiä kuin 1800 luvulla rakennettujen rakennusten välistä?
Kysyi Seinät halkeilee (14.11.2017 | 16:04)

Työryhmä Porin raskaan liikenteen järjestelyistä on perustettu ja se on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmä on käynyt läpi tehtyjä selvityksiä vaihtoehtoisista reiteistä, yritysvaikutusten arvioinnista ja tärinämittauksista, arvioinut raskasta liikennettä tuottavat alueet nyt ja tulevaisuudessa, käynnistänyt perusteellisemman yritysvaikutusten arvioinnin sekä käynnistänyt perusteellisemman selvityksen raskaan liikenteen liikennemääristä ja –reiteistä nykytilanteessa. Tavoitteena on selvittää ja vertailla vaihtoehtoiset reitit ja arvioida niiden vaikutuksia asumiselle ja elinkeinoelämälle sekä tehdä ehdotus jatkotoimenpiteistä kustannusarvioineen. Työskentelyn arvioidaan kestävän vuoden 2018 kevääseen. Toimenpiteistä päätetään työryhmän esitysten pohjalta.

Vastasi Liikenneinsinööri Sanna Välimäki (15.11.2017 | 17:08)
Onko Porissa toimivat yksityiset päiväkodit velvoitettu noudattamaan Porin käyttämää suhdeluku 1 Hoitaja/7lasta. Vai noudattavatko yksityiset päiväkodit lain mukaista 1/8 suhdeluku?
Kysyi Kysyjä (14.11.2017 | 22:53)

Porissa toimivat yksityiset päiväkodit ovat palvelusetelipäiväkoteja. Ne noudattavat samaa hoitajamitoitusta kuin kunnalliset päiväkoditkin, yli 3 -vuotiaiden osalta 1 hoitaja/7 lasta ryhmässä päivän aikana. Kunnalla on valvontavastuu myös heidän henkilöstönsä suhteen. Seuraamme näiden 10 päiväkodin käyttöastetta omiemme 32 päiväkodin lisäksi.

Vastasi varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki (15.11.2017 | 09:37)
Milloin Karjarannantien, Radanvarren ja Puunaulankadun risteyksen ja liikennevalot kytketään päälle?
Kysyi Karjaranta (14.11.2017 | 20:01)

Tämän hetkisen tiedon mukaan liikennevalot otetaan käyttöön keskiviikkona 22.11.2017.

Vastasi Liikenneinsinööri Sanna Välimäki (15.11.2017 | 07:41)
Koska Pihlavaan tehdään seuraava katselmus. Risteyksessä harry gullichenintie ja vanha maantien risteyksessä on edelleen sama vihreä saunarakennus jossa ei ole ovia ja ikkunat rikottu jo monta vuotta sitten. Irtaimisto rikottuna osin pihalla. Päärakennus on palanut aikoja sitten. Kukaan ei käy kyseisellä tontilla. Talven tullen näkymä on taas kamala joka houkuttelee lapsia käymään siellä kuten kesälläkin.
Kysyi näkymään kyllästynyt (02.11.2017 | 19:34)
Keväisin tapahtuva ympäristökatselmuskierros on Pihlavassa jo lähivuosina suoritettu. Mutta kiitos tiedosta, kysymyksessä oleva tontti tullaan tarkastamaan jossain aikataulussa. Toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli tarvetta osoittautuu olevan.
Vastasi rakennetun ympäristön tarkastaja Paula Virtaniemi (14.11.2017 | 14:15)
Nyt kun jokea ruopataan, niin kuinka syväksi sitä ruopataan ?
Kysyi Pekka (13.11.2017 | 22:35)

Joenpohjaan sedimentoitunutta hiekkaa poistetaan enimmillään noin kaksi metriä.
N2000-korkeusjärjestelmän mukainen ruoppaustaso on Raumanjuovassa -3,6, joen yksiuomaisella osalla Porinsillan ja Kirjurinluodon välisellä osalla -4,1 ja Luotsinmäenhaarassa -4,6. Ruoppaus tehtiin samanlaisena edellisellä kerralla noin vuonna 1980. Nyt ruopattava maa on pääosin hiekkaa. Ruoppausta ei haluta tehdä nyt syvemmälle, koska siellä on haitta-aineita enemmän sisältävää hienorakeista maata. Joki on ruoppaustasoa syvempi sekä ylä- että alavirran puolella.


Joen pinta alueella on keskimäärin +0,5 N2000, jolloin vesisyvyydet ovat tällaisessa keskiveden tilanteessa 4,1 metriä, 4,6 metriä ja 5,1 metriä. Joenpinta vaihtelee. Tavanomainen eli joka toinen vuosi toteutuva vesipinta on noin 1,2 metriä ylöspäin ja noin 0,5 metriä alaspäin, ja ääriolosuhteissa vaihtelu varsinkin ylöspäin on huomattavan paljon. Vesisyvyys vaihtelee tietenkin vesipinnan vaihtelun mukaan.


Hiekkaa alkaa sedimentoitua ruopattuun kohtaan heti ruoppauksen jälkeen. On arvioitu, että ruoppaus on syytä uusia 10 – 15 vuoden välein. Ruoppaustarpeen laukaisevaa sedimentoitumisen määrää ei ole päätetty. On selvä, että ruoppaus pitää uusia niin aikaisin, että uomat eivät ole mataloituneet merkittävästi.

Tulvavaara hyyteen tai jääpadon muodostumisen tähden olisi iso, jos ei ruopattaisi. Ruoppaus on tärkeä myös siksi, että Luotsinmäenhaara alkaisi mataloitua ilman joen haarautumisalueen ruoppausta; ruoppaustarve onkin ikuinen tällä alueella.

Vastasi projektipäällikkö Pekka Vuola (14.11.2017 | 10:18)
Miksi Porin kaupunki ilmoittaa kuulutuksessaan, että asemakaavaa muutetaan korttelissa se ja se, tontilla tämä ja tämä, Yrjönkadulla, - "Palinin kulmassa"?
En niin vanha porilainen, että tietäisin, missä on Palinin kulma. En jaksa lähteä myöskään selvittämään, mikä kortteli on numero 45. Saati, että ehtisin arkipäivisin kaavoja katselemaan virastoon.
Olisi kiva tietää, mitä vanhaa ja kaunista taas puretaan, mutta siihen tarvittaisiin katuosoite. No, ei ehkä tule niin paljon ennakkoporua. Itketään vasta silloin, kun puskutraktorit ovat jo tontin lananneet...
Kysyi Jumantsukka (22.10.2017 | 12:43)

Kaavoitukseen liittyvissä lakisääteisissä kuulutuksissa käytetään otsikkona yksiselitteistä tontti- ja kiinteistörekisterin tunnusta, joka vastaa kansalaisten henkilötunnusta. Otsikkoon lisätään usein myös paikkaa kansanomaisemmin kuvaava lempinimi, joiden ongelmaa kysymyksessäkin onkin jo avattu. Kuulutuksissa ei valitettavasti ole karttaotetta, mutta verkkosivulta ja asiakirjoista paikka katuosoitteineen selvinnee helposti. Porissa kaikki vireillä olevat asemakaavat, joita tällä hetkellä on hieman vajaa 30, on listattu nopeasti selattavalle verkkosivulle "vireillä olevat". Rakennusten rakentamiseen ja purkamiseen liittyvä harkinta ja toimenpiteet ovat ensisijaisesti omistajan vallassa, joskin asemakaavoituksella voidaan merkittäviä ja jopa yksityisen omistuksessa olevia kohteita suojella.


Vastasi Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen (14.11.2017 | 08:17)
Tämä kysymystori on todella hyvä foorumi kysellä kaupungin asioita. Aina ei vastauksia saa ja joskus ne saatavatkin vastaukset ovat yhtä tyhjän kanssa. Suurin osa on kuitenkin todella hyviä vastauksia.
Pitäisi päästä eroon semmoisista vastauksista kuin: Tämä ei kuulu kunnossapidon tehtäviin, kysykää asiaa liikennepuolelta. Vastaajan olisi mielestäni pitänyt toimittaa kysymys sinne, minne hän tietää sen kuuluvan.
Voisikohan tällä palstalla hyödyntää vaikka seuraavanlaista menetelmää: Kaupungin viran tai toimenhaltijalle laskettaisiin vastausprosenttia hänelle toimitetuista kysymyksistä. Parhaaseen vastausprosenttiin yltänyt palkittaisiin vaikka vuosittain. Jotenkin voisi ottaa huomioon myös sen, että jotkut saavat paljon enemmän kysymyksiä kuin toiset.
Lisäpisteitä voisi saada lukijan "tykkäyksistä" facebookin tapaan.
Kysyi YSI (10.11.2017 | 20:02)

Hei, mukava kuulla, että olet pitänyt kysymystorista ja kiitos palkitsemisideasta! Otamme nämä huomioon kehittäessämme kysymystoria.

Vastasi Viestintäsuunnittelija Elli-Mari Sulonen (13.11.2017 | 12:39)
Mitä kairauksia tehdään Liisantorilla ja miksi?
Kysyi utelias (10.11.2017 | 09:12)

Liisantorilla tehdään maaperätutkimusta alueen kehityssuunnitelmien tueksi.

Vastasi Maastotyöpäällikkö Olli-Pekka Ihalainen (10.11.2017 | 12:00)
Koska Yyterin / Kaanaan uudet omakotitontit tulevat myyntiin, kun näkyy kaava olleen valmiina jo aikoja sitten ?
Kysyi Urakoitsija (09.11.2017 | 19:02)

14.12.2015 hyväksytyn asemakaavan mukainen katu Lautamiehentie rakennetaan alustavan suunnitelman mukaan talvella 2018-2019, jolloin tontit tulisivat haettavaksi kesällä 2019.

Vastasi Kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku (10.11.2017 | 10:26)
Ottaako Pori mallia Huittisten hienosta tavasta hankkia uusia asukkaita ja rakentajia?
He laittoivat tontit myyntiin 30% alennuksella, Porihan nosti hintoja rajusti toissa vuonna, miksi näin? Eikö kannattaisi myydä halvalla ja saada uutta väkeä, uusia rakentajia ja tätä kautta töitä alueen yrityksillekin?
Kysyi Poriin vai Ulvilaan rakentava (09.11.2017 | 19:07)

Tekninen lautakunta päätti omakotitonttien hinnoittelusta 8.12.2015 (§ 430). Kaupunginvaltuusto vahvisti hinnoittelun 29.5.2017 (§ 86). Päätösten pitkähköt perustelut ilmenevät valtuuston päätöksestä ja sen liiteaineistosta, jotka ovat esillä näillä kaupungin sivuilla.

Tonttien alennusmyynneille voi esittää haluamiaan perusteita. Yhteiskunnan kaupungistumiskehitys ei juurikaan tue väitettä, että väestö muuttaisi sinne, missä maa on halvinta.

Vastasi Kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku (10.11.2017 | 10:24)
Mitä Kalaholmassa Saarentiellä tehdään, kun vähän väliä on joku kaivinkone töissä ja pientareet on raavittu auki?
Kysyi Kysyvä (10.11.2017 | 08:33)

Saarentien reuna siivottiin risuista ja oksista. Kaivinkone poisti palteet tien reunasta. Sadevedet pääsevät sen jälkeen paremmin ojiin. Palteiden poisto helpottaa myös aurausta.

Vastasi Tiemestari (10.11.2017 | 09:00)
Kylämetsäntiellä ei toimi kaikki katuvalot. Osa palaa hetken ja sammuu.
Kysyi Snare (09.11.2017 | 17:33)

Porin katuvalot omistaa Porin kaupunki ja Pori Energia huoltaa niitä kaupungin tilauksesta. Pyynnöt huollosta ja korjauksesta tulee osoittaa kaupungille pori.fi –sivustolla sijaitsevan verkkolomakkeen kautta.

Huoltokierroksia tehdään Porissa kaksi kertaa vuodessa, yleensä syyskuussa ja helmikuussa. Lamppujen yksittäisvaihtoja tehdään ainoastaan erillisenä lisätyönä sopimuksen mukaan, kuten myös valaisin- ja valaisinlaitevikojen korjaamiset. Työn tekemisen edellytyksenä on aina tilaajan (Porin kaupunki) hyväksyntä ja tilaus.

Vastasi Marika Virtanen (10.11.2017 | 07:45)

Etsi kysymystorilta

Hakusana

Aihe Vuosi

Aikaväli (alkaa):
Tyhjennä

Aikaväli (päättyy):
Tyhjennä