Etusivu > Päätöksenteko > Uudistuksen kokoonpano

Kokoonpano

Projektipäällikön esittely

Esa Lunnevuori siirtyi Porin organisaatiouudistuksen projektipäälliköksi omistajaohjauksen rahoitusjohtajan paikalta 1. maaliskuuta 2016. Lunnevuori on 61-vuotias lakimies, jonka työelämään on kuulunut yli 10 vuotta työskentelyä Porin kaupungin organisaatiossa eri tehtävissä. Nykyisessä tehtävässään projektipäällikkönä hän on virkavapaalla rahoitusjohtajan virasta. Valtaosan työelämästään Lunnevuori on toiminut rahoitusalan johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Näin suureen ja kokonaisvaltaiseen projektiin lähtemiseen innoitti pitkä työura, josta leijonanosa on kulunut jatkuvassa muutoksessa. Muutos on koskenut milloin koko toimialaa, omaa organisaatiota tai omia työtehtäviä. Lunnevuori on ilokseen saanut aikaisemminkin tehdä haasteellisia ja mielenkiintoisia töitä.

"Voisi sanoa, että viihdyn paremmin muutoksessa ja uudistuksessa kuin pysyvässä tilanteessa. Sanonta on kulunut, mutta totta – varmaa on vain jatkuva muutos."

Koko julkinen sektori on Suomessa murrosvaiheessa. Keskeinen kysymys kuuluu: mitä julkisella puolella tulevaisuudessa tehdään ja miten. Tämä koskee myös Poria ja Satakuntaa. Tässä muutoksessa Lunnevuori haluaa olla mukana. Tehtävää hän kuvailee luotsin kaltaiseksi.

Työlle antaa hyvän tuen se, että kaupunginhallitus valitessaan Lunnevuoren tehtävään teki tämän yksimielisesti. "Luottamus on tietenkin ansaittava joka päivä ja hetki", Lunnevuori toteaa.

Ohjausryhmän keskeisimpänä tehtävänä on ohjata uudistuksen valmistelua ja täytäntöönpanoa. Ohjausryhmä myös hyväksyy esitetyt linjaukset. Hyväksytyt linjaukset siirtyvät kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi. Ohjausryhmä ei tee päätöksiä.

Ohjausryhmän asiantuntijat Aino-Maija luukkonen ja Esa Lunnevuori tukevat valmistelutyötä asiantuntijaroolinsa kautta. Lunnevuori toimii myös Porin organisaatiouudistuksen projektipäällikkönä, joka huolehtii uudistuksen kokonaiskuvasta, aikataulusta ja siitä, että valmistelun eri osat kulkevat samaan suuntaan.

Sihteeristö tuo myös valmisteluun ja täytäntöönpanoon oman osaamisalueensa asiantuntemusta sekä suorittaa organisaatiotoimikunnan antamia tehtäviä.

Brändityöryhmä työstää ja valmistelee uutta kaupunkibrändiä. Brändityöryhmän valmistelutyön on oltava linjassa kaupungin strategian kanssa. Brändi on niin ikään tuotemerkki - kaupungin markkinoinnin ja viestinnän väline.

Ohjausryhmä sekä sen
asiantuntijat ja sihteeristö:

Juha Vasama (pj.)
Satu Hatanpää
Bia Kaski
Raisa Ranta
Tapio Furuholm
Anne Liinamaa
Esa J. Wahlman
Diana Bergroth-Lampinen
Arja Laulainen
Tommi Salokangas
Petri Huru
Raija Koskiranta
Simo Korpela

Aino-Maija Luukkonen
Esa Lunnevuori
Maija Arola
Kaisa Harjunpää
Liisa Kotka
Jouni Lampinen
Tomi Lähteenmäki
Leena Tuominen
Salla Rajala

Brändityöryhmä:


Rajala Salla (pj.)
Laurila Kaija
Valkonen Päivi
Nukki Heli
Kohtamäki Esa
Kivi Jan-Kristian
Salo Juha
Lanne Merika
Suominen Heidi
Blom Pia
Minna Nore
Kilkku Lauri
Suomivirta Maria
Bergroth-Lampinen Diana
Pitkänen Pasi
Haaparanta Heikki
Kotiranta Mikko