Etusivu > Kaupunkiseutusuunnitelma

PARAS-hanke Kunta- ja palvelurakenneuudistus

PARAS-kaupunkiseutusuunnitelma

Kaupunkiseutusuunnitelman jatkotyönä toteutettavasta rakennemallityöstä tiedottaminen on siirretty 17.1.2011 alkaen Karhukuntien sivuille.

Porin seudun valmistui toukokuussa 2008. PARAS-kaupunkiseutusuunnitelmassa on runsaasti uusia avauksia ja tavoitteita. Näitä tavoitteita on priorisoitu ja ensisijaiset kärkitavoitteet on valittu. Suunnitelmassa on soveltuvin osin otettu huomioon aikaisemmassa valmistelussa syntynyttä aineistoa sekä hyödynnetty seutuyhteistyön kautta syntyneitä avauksia.

Yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi laadittiin Porin kaupunkiseudun eli eräänlainen seudullinen yleiskaava, jossa sidotaan Kokemäenjokilaakson suuntainen nauhamainen kehittämisvyöhyke rannikon suuntaisen vyöhykkeen kanssa ”rusetiksi”. Rakennemallissa sovitetaan yhteen Porin kaupunkiseudun maankäytön, asumisen, liikenteen sekä rajat ylittävien palveluiden tulevaisuuden haasteet ja tavoitteet. Rajat ylittävien palveluiden käytöstä työstetään yhdyskuntarakennetta, asumis- ja työpaikkojen sijaintia sekä yhteyksiä hyödyntäviä ja kehittäviä toimintamalleja, joissa eri näkökulmat vahvistavat toisiaan.