Etusivu > Kaupunkiseutusuunnitelma > Rakennemallityö

Rakennemallityö

Porin seudun rakennemalli on rakennettu seudun asukkaiden näkökulmasta. Yksityiset sekä julkiset palvelut vastaavat sekä alueen asukkaiden että yritysten tarpeisiin, jotka on jaoteltu olemisen, tuottamisen, latautumisen ja liikkumisen toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Läpileikkaavina teemoina rakennemallissa ovat seudullisen maankäytön ja kuntien yhteistyön lisäksi kestävä kehitys sekä imago ja seutuviestintä. Kokonaisuudet on myös purettu toimenpiteiksi, joiden avulla Porin seudun kunnat kehittävät palvelutarjontaansa sekä asukkaiden viihtyvyyttä ja arjen sujuvuutta.

Rakennemalli on ollut lausunnolla seudun kunnissa ja muilla laadintaan osallistuneilla tahoilla. Lausuntojen pohjalta muokattu rakennemalli ja toteuttamissuunnitelma 2011 on Karhukuntaneuvostossa päätetty lähetettää hyväksyttäväksi alueen kaikkien kuntien valtuustoihin. Toteuttamissuunnitelma vuodelle 2011 sisältää jo alustavan suunnitelman eri toimenpiteiden aloittamisesta ensi vuonna.