Etusivu > Kaupunkiseutusuunnitelma > Seuranta ja arviointi

Seuranta ja arviointi

PARAS-kaupunkiseutusuunnitelman seuranta ja arviointi kytkeytyy muuhun seutuyhteistyöhön. Seutuyhteistyöstä vastaa ensisijaisesti kunnanhallitusten puheenjohtajista koostuva karhukuntaneuvosto, jolle asioita valmistelee kunnanjohtajista koostuva karhukuntatoimikunta.Lisätietoja www.karhukunnat.fi.

Kaupunkiseutusuunnitelman kokonaisseurannasta ja arvioinnista vastaa siten karhukuntaneuvosto, joka hyväksyy vuosittaisen toteuttamissuunnitelman ja jolle raportoidaan säännöllisesti tavoitteiden toteutumisesta. Seuranta ja arviointi kytketään myös kunnanvaltuustojen strategiatyöskentelyyn ja valtuustoille raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä suunnitelman toteutumisesta

Rakennemalliin vuosittain laadittavassa toteuttamissuunnitelmassa määritellään eri teemoihin toteutettavat konkreettiset toimenpiteet ja vastuutahot. Toteutumisen kokonaisseurantaa varten on rakennemallissa osio tavoitteiden ja vaikutusten arvioinnista esitettyjen kokonaisuuksien pohjalta ja toteuttamisesta aiheutuvien vaikutusten arviointikriteerejä.