Etusivu > Kaupunkiseutusuunnitelma > Toteuttaminen

Kaupunkiseutusuunnitelman toteutus

Porin seudun kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamis- ja ohjelmointivastuu on Karhukuntatoimikunnalla. Käytännön työstä ja toteuttamisesta vastaa Karhukuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen viranhaltijatyöryhmä (KARMA), jonka työ resursoidaan riittävästi. Suunnitelmasta laaditaan vuosittainen toteuttamissuunnitelma, jossa asetetaan yksityiskohtaiset ja konkreettiset vuosittaiset tavoitteet.

Kaupunkiseutusuunnitelmaa hyväksyttäessä päätettiin rakennemallin ja vuosittaisten totetuttamissuunnitelmien laatimisesta. Rakennemalli on luonteeltaan kuntien yhteinen maankäyttöön, asumiseen ja julkiseen liikenteeseen sekä kuntarajat ylittävään palveluiden käyttöön liittyvä tulevaisuudenkuva ja strategia.

Porin seutu tavoittelee aktiivisesti kasvua. Rakennemallin toiminnalliset kokonaisuudet kehittyvät yhteisen tekemisen avulla ja toimenpiteet mahdollistavat alueellisen kasvun. Lopullisena tavoitteena Porin seudulla on kasvaa kansalliseksi kasvukeskukseksi, jossa asukkaat viihtyvät, yrittämisen ilmapiiri sekä työmarkkinat ovat houkuttelevia ja joukkoliikenne toimii.