Etusivu > Sivistyskeskus > Ajankohtaista > 2017 > 12 > Kysely: Liisantorille suunniteltavaan lähiliikuntapaikkaan suhtaudutaan myönteisesti

Kysely: Liisantorille suunniteltavaan lähiliikuntapaikkaan suhtaudutaan myönteisesti

(14.12.2017 13:59 Jani Kivi / päivitetty 15.12.2017 07:46)

Porin kaupunki keräsi asukkailtaan palautetta Liisantorille kaavailtuun lähiliikuntapaikkaan liittyen. Kysely kiinnosti porilaisia, sillä viikon aikana palautetta ja kommentteja saatiin 117 kuntalaiselta.

Porin keskustassa sijaitsevalle Liisantorille on suunnitteilla katettu ulkokuntosali ja keinonurmipohjainen kenttä, joka myöhemmässä vaiheessa voidaan rakentaa tekojääradaksi. Suunnitelmaan kantaa ottaneista 92 % piti ideaa liikuntapaikan toteuttamisesta hyvänä tai erittäin hyvänä, 3,5 % piti hanketta huonona tai erittäin huonona. Loput 4,5 % eivät ottaneet kantaa puolesta tai vastaan.

Hanketta puoltavissa vastauksissa korostui etenkin keskusta-alueen elävöittäminen ja laajemmin Porin vetovoimaisuuden lisääminen. Tällä hetkellä Liisantoria pidettiin vajaakäytöllä olevana alueena, jonka ilmettä lähiliikuntapaikka piristäisi lisäämällä muun muassa alueen yhteisöllisyyttä ja yleistä viihtyvyyttä.

Lähiliikuntapaikkaa kannatettiin myös liikunnallisin perustein. Virikkeellisen ulkoilupaikan nähtiin kannustavan kaikenikäisiä liikkumaan ja edistämään hyvinvointiaan. Kohderyhmistä erityisesti lapsien ja koululaisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen koettiin järkevänä satsauksena.

Hankkeen jatkovalmisteluissa toivottiin kiinnitettävän huomiota muun muassa alueen esteettömyyteen, valaistukseen sekä ympäröivän aidan rakennusmateriaaliin ja korkeuteen. Puuston säilyttämistä nykyisellään pidettiin ehdottoman tärkeänä. Kuntoiluvälineistä ehdotettiin telineitä kehonpainoharjoitteluun, lapsille puolestaan keinuja ja kiipeilytelineitä. Myös penkkejä toivottiin tuotavan alueelle riittävästi.

- Hienoa, että palautetta tuli runsaasti ja hankkeelle saatiin vahva tuki. Tärkeä viesti kantaa ottaneilta oli, että Liisantorin uudistaminen tulee edistämään porilaisten liikunnallista elämäntapaa. Suunnittelu jatkuu saatuun palautteeseen paneutumalla. Puiden säilyttäminen Liisantorilla on ollut suunnittelun lähtökohtana, kommentoi liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Kimmo Rinne kyselyvastauksia.

Kaupunki hakee Liisantorin hankkeeseen valtion rahoitusta vielä joulukuun aikana. Rakennustyöt alkavat todennäköisesti syksyllä 2018, kun valtion rahoitus on selvinnyt ja Porin isot kesätapahtumat ovat ohi.

kuva Luonnos Liisatorin lähiliikuntapaikasta. Klikkaamalla isompi kuva.


Hakusana
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12