Etusivu > Sivistyskeskus > Perusopetus ja lukiokoulutus > Kaarisillan yhtenäiskoulu > Koulun tehtävä ja omaleimaisuus

Kaarisillan yhtenäiskoulun tehtävä ja omaleimaisuus

Kaarisillan yhtenäiskoulu on yhdeksänvuotinen peruskoulu, joka suorittaa perusopetuslaissa säädettyä tehtävää. Koulu antaa oppilailleen monipuolista yleissivistävää opetusta. Koulu ohjaa kunnioittamaan terveitä elämäntapoja. Tavoitteena on kasvattaa oppilaita psyykkisesti ja sosiaalisesti tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi huomioiden heidän erityistarpeensa.

Koulun tehtävänä on kehittää oppilaiden opiskeluvalmiuksia. Alimmilla luokilla on tärkeintä keskittyä opiskelussa tarvittavien perustaitojen hallintaan, oppia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Ylemmillä luokilla on keskeistä erilaisten tiedonhankintakeinojen oppiminen, tietojen käsittelytaidot sekä itsenäinen työskentely.

Pyrkimyksenä on, että tietotekniikalla on keskeinen merkitys eri oppiaineiden opetuksessa. Opetuksessa käytetään myös hyväksi Kokemäenjokea ja Kirjurinluotoa ympäristöineen.

kuva