Etusivu > Sivistyskeskus > Perusopetus ja lukiokoulutus > Kaarisillan yhtenäiskoulu > Poissaolot

Poissaolot koulusta

Luokanvalvoja ja luokanopettaja seuraa luokkansa koulutyötä ja poissaoloja. Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta, pitää huoltajan ilmoittaa asiasta luokanopettajalle tai luokanvalvojalle mahdollisimman pian. Jos oppilaan poissaolosta ei ole tietoa, opettajat merkitsevät Wilmaan oppilaan poissaolleeksi (selvittämätön poissaolo). Luokanvalvoja muuttaa poissaolon syyn selvityksen saatuaan. Toivomme, että huoltajat ilmoittaisivat rehellisen syyn poissaoloon siinä tapauksessa, että oppilas on ollut aiheettomasti pois koulusta.

Jos oppilaalle halutaan lupa poissaoloon muusta syystä kuin sairauden vuoksi, sitä on anottava etukäteen kirjallisesti koulusta saatavalla lomakkeella, ja huoltajan tulee huolehtia siitä, että tällaisesta poissaolosta johtuva opiskelussa jälkeen jääminen tulee korjatuksi. Hyväksyttävästä syystä luokanopettaja/luokanvalvoja voi myöntää poissaololuvan kolmeksi päiväksi. Pidemmän ajan ollessa kyseessä asian käsittelee rehtori luokan opettajaa kuultuaan.

Poissaoloanomus (pdf, 0.01 Mt)

Wilma/poissaolot/pikaviestit

Koulussa on käytössä www-liittymä Wilma . Huoltajille on jaettu tunnukset ja ohjeet ohjelman käyttöä varten vanhempainillassa. Opettajat merkitsevät ohjelmaan oppilaan poissaolot, jotka huoltajat selvittävät ohjelman avulla. Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta käyttää www-liittymää, opettaja tulostaa poissaoloselvityksen lomakkeelle, joka lähetetään kotiin.

Wilman huoltajasivulla on lomake, jonne huoltaja voi lisätä tai päivittää sähköpostiosoitteensa. Huoltaja saa joka perjantai tiedon Wilmaan kirjatuista poissaoloista omaan sähköpostiinsa, mikäli oppilaalle on kertynyt selvittämättömiä poissaoloja viikon aikana.