Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Kadut ja liikenne > Joukkoliikenne > Matkakeskus > Esteettömyys

Esteettömyys

Matkakeskusta suunniteltaessa on kiinnitetty erityisesti huomiota esteettömyyteen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut toteuttaa kaikkien matkakeskuksen käyttäjien kannalta viihtyisä, turvallinen, selkeä ja esteetön ympäristö. Huomioon on otettu Porin vammais- ja vanhusneuvoston edustajien mielipiteet.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkureittien reunakivet on asennettu ilman korkeuseroja. Lisäksi kulkureiteille on asennettu näkövammaisia varten ohjaus- ja varoituslaattoja.

Rautatieaseman ja linja-autojen laiturialueen väliselle reitille on toteutettu sekä portaat että invaluiska kaiteilla. Saavutettavuutta parantavat sekä tulolaiturin että rautatieaseman välittömään läheisyyteen sijoitetut inva-pysäköintipaikat.

Matkustajaopasteissa huomiota on kiinnitetty erityisesti opastuksen jatkuvuuteen, havaittavuuteen ja ymmärrettävyyteen, eri värien kontrastiin, valaistukseen sekä opastepintojen heijastamattomuuteen.