Etusivu > Uutiset > 2011 > 01 > Tuulivoimasta kansalaiskysely

Tuulivoimasta kansalaiskysely

(21.01.2011 15:43 KANTT1 / päivitetty 24.01.2011 10:18 Tiilimäki Tarja)

Satakuntaliitto järjestää ensimmäisen kansalaisille suunnatun valtakunnallinen tuulivoimakyselyn osana ympäristöministeriön rahoittamaa Mannertuulialueet Satakunnassa - hanketta.

kuva Porin Reposaaren pengertien tuulivoimalaitokset.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää kansalaisten mielipiteitä erilaisista tuulivoimatuotantoon liittyvistä asioista, kuten suunniteltavista ja rakennettavista tuulivoimala-alueista sekä niiden ympäristövaikutuksista.

Aiheen havainnollistamiseksi Porin Reposaaren ja Tahkoluodon tuulivoimaloista on tehty video, jonka tarkoituksena on antaa kuva voimaloiden vaikutuksista maisemaan ja äänimaailmaan.

Video löytyy osoitteesta: http://vimeo.com/16493172 .

Itse kysely löytyy osoitteesta http://www.satakuntaliitto.fi/tuulivoimakysely .

Kyselyyn voi vastata 31.3.2011 asti.

Satakuntaliitto toivoo saavansa runsaasti kansalaisten mielipiteitä, mielellään koko valtakun-nan alueelta. Kysely on pyritty laatimaan siten, että siitä suoriutuu nopeasti eikä vastaaminen edellytä erityistä tuulivoiman asiantuntemusta.

Mielipiteitä tullaan hyödyntämään tuulivoimasuunnittelun ja -tutkimuksen kehittämisessä.

Mannertuulialueet Satakunnassa –hankkeen tarkoituksena on selvittää tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Satakunnassa.

Hakusana