Etusivu > Uutiset > 2011 > 05 > Tarkastuslautakunta antoi perusturvalle nuhteita

Tarkastuslautakunta antoi perusturvalle nuhteita

(03.05.2011 15:12 KANTT1 / päivitetty 04.05.2011 10:06 Tiilimäki Tarja)

Porin kaupungin arviointikertomus vuodelta 2010 on valmis. Tarkastuslautakunta on kirjannut raporttiin, miten kaupunginvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat eri hallintokunnissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta on löytänyt huomautettavaa erityisesti perusturvan toiminnasta.

Tiedonsaantia perusturvan ostopalveluista lautakunta pitää puutteellisena. Arviontikertomuksessa todetaan, että erikoissairaanhoidon taloudellinen painoarvo on niin merkittävä, että siitä raportointi olisi syytä olla yksilöidympää.

Lautakunta arvioi lisäksi, että perusturvan hallintomallin kehittäminen on ollut hapuilevaa.

Lisäksi tarkastuslautakunta edellyttää perusturvalautakuntaa etsimään keinot, joilla toimintojen suunnittelu ja ohjaus sekä toimitilojen varaaminen keskitetään yhteistoiminta-alueen kunnilta perusturvalautakunnalle.

Porin kaupungin liikelaitosten merkitys kaupungin ylijäämän muodostumisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Oiva Kaltiokummun mukaan ilman Pori Energian viime vuonna tekemää voitollista tulosta kaupungin tilinpäätös olisi ollut lähes kaksi miljoonaa euroa tappiollinen.

Tytäryhteisöt tarkempaan syyniin

Kaikelta osin tarkastuslautakunta ei ole tyytyväinen kaupungin tytäryhteisöjen omistajaohjaukseen. Tytäryhtiöiden lukumäärä on Porissa huomattavan korkea, lähemmäs viisikymmentä. Kymmenen suuren kaupungin konserniohjeista poiketen Porin tytäryhteisöt voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä esimerkiksi toiminnan laajentamisesta.

Tarkastulautakunta toteaa, että tytäryhteisöjen valvonta tulee olla läpinäkyvämpää ja pitää tärkeänä, että konserniohjetta uudistetaan ja tarvittaessa otetaan huomioon vertailukaupunkien hyviksi havaitut käytännöt.

kuva Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Oiva Kaltiokumpu luovutti arviointikertomuksen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiurulle. Kuva: Tarja Tiilimäki

Kaltiokumpu pitää erityisen huolestuttava sitä, ettei kaupunginvaltuuston tekemiä investointipäätöksiä ole tarkastusjaksolla kaikilta osin toteutettu.

- Valtuuston pitää pystyä luottamaan siihen, että tehdyt päätökset toteutetaan. Valtuuston päätökset ovat yhtä sitovia kuin muutkin päätökset, korostaa Kaltiokumpu.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru on samoilla linjoilla.

- Olen pettynyt siihen, ettei kaikissa kaupungin hallintokunnissa vieläkään ymmärretä, että valtuuston tekemiä päätöksiä tulee kunnioittaa ja noudattaa, painottaa Kiuru.

Kiurun mukaan arviointikertomus on yhtä tärkeä, kuin kaupungin budjetti ja tilinpäätös.

- Tässä tuodaan ongelmat avoimesti esiin, mikä on jo pelkästään demokratian kannalta hyvä asia, toteaa Kiuru.

Kuntalain edellyttämä arviointikertomus on tarkastuslautakunnan tärkein vuosittainen raportti ja osa kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden ulkoista valvontaa, johon kuuluu myös tilintarkastus. Arviointikertomus menee jatkossa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.


Hakusana