Etusivu > Uutiset > 2011 > 05 > Rakennemalli luo kuvaa tulevaisuudesta

Rakennemalli luo kuvaa tulevaisuudesta

(12.05.2011 12:20 kanrt1 / päivitetty 16.05.2011 14:49 Rinta-Kauhajärvi Taina)

Porin kaupunkiseutukunnat ovat yhteistyössä laatineet ja hyväksyneet PARAS-kaupunkiseutusuunnitelman rakennemallin 2020. Rakennemalli sisältää yhteisen näkemyksen maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvistä tulevaisuuden kehittämiskohteista.

Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseudun kasvua, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä asukkaiden arjen näkökulmasta.

- Ajatuksena on ollut tarkastella Porin seutua ilman kuntarajoja, ikään kuin niitä ei olisikaan, kuvailee mallia valmistelleen KARMA-työryhmän puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus.

KARMA-työryhmä on muodostettu Porin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelusta vastaavista virkamiehistä. Rakennemalli on laadittu kunnanhallitusten puheenjohtajien ohjauksessa Karhukuntien virkamiesten, Porin kaupunkisuunnittelun, Posekin ja Prizztechin yhteistyönä. Malli on hyväksytty kaikissa Porin seudun kuntien valtuustoissa.

- Porin seudulla on hyvät edellytykset kehittämiseen seudullisella tasolla, Hannus jatkaa.

Porin seudun tavoitteet on kuvattu tekstiosien lisäksi kartta-aineistoille, joista löytyvät maankäytölliset asumista ja työpaikkoja edistävät kehittämiskohteet, liikenneyhteydet sekä luonto- ja virkistysalueet.

Suunnitelma tähtää koko Porin kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen hallintaan. Samalla edistetään kuntarajat ylittävien palveluiden joustavampaa käyttöä ja vastataan kuntien edessä oleviin palvelutuotannon haasteisiin.

Porin kaupunkiseutukuntia ovat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila.

Rakennemalli ja teemakartat


Hakusana