Etusivu > Uutiset > 2011 > 06 > Esittely- ja vuorovaikutustilaisuus Söörmarkussa

Esittely- ja vuorovaikutustilaisuus Söörmarkussa

(10.06.2011 08:44 Tea Bogdanoff / päivitetty 13.06.2011 10:44 Perämaa Tea)

Tilaisuuden aihe on Söörmarkun alueen maankäytön (Noormarkku-Toukari osayleiskaavan Söörmarkun alueen alustava luonnos) ja Valtatien 8 Hyvelä-Söörmarkku valtatieratkaisun (valittu tilavaraussuunnitelma) ja siihen liittyvän tie- ja katuverkon vaiheittainen yhteensovittaminen.

Tilaisuus järjestetään Söörmarkun Nuorisoseurantalolla 15.6.2011 klo 18.00-20.00. Esittelijöinä ovat paikalla Porin kaupunkisuunnittelun ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä konsultin FCG Group Oy:n ja Ramboll Oy:n edustajat.

Valtatien 8 linjausvaihtoehto Hyvelän ja Söörmarkun välillä on valittu (V-S ELY tiedottaa 27.5.2011)

Varsinais-Suomen ELY ja Liikennevirasto neuvottelivat viime viikolla Porin kaupungin ja Satakuntaliiton kanssa valtatien 8 linjausvaihtoehdoista Hyvelän ja Söörmarkun väliselle tieosuudelle. Neuvottelussa päätettiin, että suunnittelua jatketaan vaihtoehdolla, jossa Hyvelän kohdalla valtatietä siirretään uudelle linjaukselle nykyisen tien länsipuolelle ja Söörmarkun kohdalla valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen.

Vaihtoehdon valintaan vaikutti merkittävimmin vaihtoehdon vaiheittain rakentamisen mahdollisuus ja maankäytön kehittämisen mahdollisuudet.

Valtatien yleissuunnitelmassa päädyttiin tutkimaan tarkemmin kolmea eri vaihtoehtoa. Vaihtoehtoina on ollut valtatien parantaminen nykyiselle paikalleen rakentamalla toinen ajokaista nykyisen valtatien viereen. Toisena vaihtoehtona on ollut linjaus, jossa valtatie kulkee kokonaan uudessa maastokäytävässä. Kolmantena vaihtoehtona on tutkittu vaihtoehtoa, jossa valtatie kulkee osittain uudessa maastokäytävässä ja osittain nykyisen valtatietä hyödyntäen.

Neuvottelussa päätetty uusi linjaus yhtyy nykyiseen valtatiehen ennen valtateiden 8 ja 23 liittymää. Vaihtoehdon valintaan vaikutti merkittävimmin vaihtoehdon vaiheittain rakentamisen mahdollisuus ja maankäytön kehittämisen mahdollisuudet.

Vaihtoehto, jossa valtatie parannettaisiin nykyiselle paikalle, on maankäytön kehittämisen kannalta huonoin vaihtoehto ja vaihtoehdossa, jossa valtatie rakennetaan kokonaan uuteen maastokäytävään, ei ole mahdollisuuksia vaiheittain toteuttamiseen.

Rahoitusta koko hankkeen toteuttamiseksi ei ole näköpiirissä ja onkin todennäköistä, että uuden valtatielinjauksen rakentaminen ei tule toteutumaan lähivuosina. Tavoitteena on saada lähiaikoina rahoitusta ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen, jolloin saataisiin parannettua kipeimmin toimenpiteitä kaipaava valtateiden liittymä Söörmarkussa.

Valtatien suunnitelmaa sekä Noormarkun osayleiskaavan rakennemalleja esitellään yleisötilaisuudessa 15.6.2011 Söörmarkussa. Ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa paikallisissa lehdissä.


Liitteet: Kartta (pdf, 0.12 Mt)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
vaihde 020 636 0060

Närings- trafik- och miljöcentralen i egentliga Finland
www.ely-centralen.fi/egentligafinland
växel 020 636 0060


Hakusana