Etusivu > Uutiset > 2011 > 06 > Söörmarkussa keskustelua valtatie 8 parantamisesta

Söörmarkussa keskustelua valtatie 8 parantamisesta

(16.06.2011 09:15 KANTV1 / päivitetty 16.06.2011 09:22 Toivanen Vaula)

Keskiviikkona 15. kesäkuuta järjestettiin Söörmarkun Nuorisoseuran talolla esittely- ja vuorovaikutustilaisuus alueen asukkaille ja muille toimijoille. Tilaisuudessa käsiteltiin Söörmarkun alueen maankäytön ja valtatie 8 Hyvelä-Söörmarkku välistä tie- ja katuverkon vaiheittaista yhteensovittamista.

Tilaisuuden taustalla oli Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Liikenneviraston viime viikkoiset Porin kaupungin ja Satakuntaliiton kanssa käydyt keskustelut valtatie 8 linjausvaihtoehdoista Hyvelän ja Söörmarkun väliselle tieosuudelle.

Neuvottelussa päätettiin, että suunnittelua jatketaan vaihtoehdolla, jossa Hyvelän kohdalla valtatietä siirretään uudelle linjaukselle nykyisen tien länsipuolelle ja Söörmarkun kohdalla valtatie palaa parannettuna nykyiselle paikalleen. Rahoitusta hankkeelle ei vielä ole.

– ELY-keskuksella on monta hanketta yhtä aikaa meneillään. Tärkein niistä on Turun ja Porin välisen tien parantaminen. Siksi rahoituksen saaminen Söörmarkkuun valtatie 8 parantamiseen on hankalaa, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Antti Kärki.

Esittelytilaisuudessa puhuttiin paljon Söörmarkun valtateiden 8 ja 23 risteyksestä. Sen parantamiseksi esiteltiin kolme vaihtoehtoa. Pienimmät ja edullisimmat ratkaisut ovat joko liikennevalot tai 50 metriä halkaisijaltaan oleva kiertoliittymä. Kalliimpi vaihtoehto on rakentaa risteykseen eritasoliittymä.

– Liikennevalot tai kiertoliittymä eivät palvele tien käyttöä enää siinä vaiheessa, kun muu valtatie 8 parannus saadaan tehtyä. Eritasoliittymä taas palvelisi tarkoitustaan myös silloin, yleissuunnitelmaa laativa Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Jouni Lehtomaa valaisee.

Hankkeesta kommentoitiin muun muassa sitä, että pelkkien risteysten kunnostaminen riittää, eikä uutta valtatietä tarvita. Tähän Lehtomaa totesi, että tien liikennemäärän on laskettu kasvavan siinä määrin, että uudelle valtatielle tulee tarvetta.

Myös liikennevalojen toimimista valtateiden 8 ja 23 risteyksessä epäiltiin, ja niiden sanottiin olevan huono ja vanhanaikainen keino. Kiertoliittymä sai yleisöltä vihreää valoa.

Kuva suunnitellusta Hyvelän ja Söörmarkun välisestä tieosuudesta.Hakusana