Etusivu > Uutiset > 2011 > 10 > Satakunta nuorten unelmaa

Satakunta nuorten unelmaa

(21.10.2011 12:56 kansj2 / päivitetty 21.10.2011 13:00 Stenberg Johanna)

Satakunta Unelmaa Foorumi on vuonna 2009 aloitettu hanke, jonka tavoitteena on luoda nuorten oma verkosto.

Satakunta Unelmaa Foorumi, eli tuttavallisemmin SUF, on satakuntalaisten nuorten aloite. Hanke aloitettiin vuonna 2009 ja se jatkuu vuoden 2012 loppuun. Hankkeen avulla halutaan tuoda nuorten ääni kuuluviin heitä koskettavissa asioissa. SUF on muutaman vuoden aikana tehnyt merkittävää pohjatyötä nuorten vaikuttamiskanaville. SUF tuo nuoret, opiskelijajärjestöt, nuorisojärjestöt ja päättäjät saman pöydän ympärille. Tarkoitus olisi, että hankkeen aikana luotu verkosto jatkaisi elämää myös hankkeen jälkeen.

Yksi toiminnan muoto on SUFin järjestämät keskustelutilaisuudet, joita järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Niissä nuoret pohtivat tulevaisuuttaan eri teemojen kautta ja pääsevät kertomaan ajatuksensa ja huolensa suoraan alueen päättäjille. SUF tapaa alueen kansanedustajia, ministereitä ja muita paikallisia vaikuttajia, ja rakentaa yhteistyötä tulevaisuusvaliokunnan, Satakuntaliiton ja muiden alueellisten organisaatioiden kanssa. Hanke on luotu yhteistyössä Prizztechin ja Posekin kanssa.

Kiinnostaako päättäjiä?

Tänä syksynä projektityöntekijänä hankkeessa aloittanut Eeva Louhela kuvaa SUFia megafoniksi nuorten ajatuksille.

- Ideana on, että nuoret maalaavat omaa tulevaisuuttaan ja pääsevät vaikuttamaan omiin asioihinsa. Nuoret tekevät itse päätökset ja aloitteet.

Louhela kertoo, ettei vastaavaa konseptia ole muualla Suomessa.

- SUF toimii linkkinä nuorten ja päättäjien välillä. Nuorten ajatukset välitetään päättäjille ja testataan onko päättäjillä kiinnostusta kuunnella.

Louhela toivoo että verkoston osapuolet jatkaisivat keskustelutilaisuuksien pitämistä vielä hankkeen jälkeenkin. Esimerkiksi opiskelijajärjestöt voisivat yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestää vastaavia foorumeita ja näin ylläpitää luotuja vaikuttamiskanavia.

Porissa on potentiaalia

SUFin toimintaa kehittää työryhmä, joka koostuu eri ikäisistä ja eri vaiheissa opintoja olevista nuorista. Yksi työryhmän jäsenistä on tämän kevään abiturientti Tiina Santaharju. Länsi-Porin lukiosta ylioppilaaksi valmistuvan Santaharjun tulevaisuudensuunnitelmat tuntuvat olevan selvillä, mutta kaikilla niin ei ole. Santaharju kertoo, että jatko-opiskelu on hänen ystäväpiirissään yleinen huolenaihe.

kuva Tiina Santaharju kaipaisi lukioikäisille enemmän tietoa jatkokoulutuspaikoista. Kuva: Johanna Stenberg

- Nuoret eivät saa riittävästi tietoa jatko-opiskelupaikoista eivätkä osaa sitä välttämättä itse etsiä.

Monet nuoret eivät löydä Porista itselleen sopivaa jatkokoulutuspaikkaa. Santaharju aikoo pyrkiä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan, mutta myös Porista löytyy vaihtoehto. Toisena hakukohteena voisi olla Porin yliopistokeskuksen yhteiskuntatieteiden opinnot.

SUFissa toimiminen on avartanut Santaharjun omia mielipiteitä Porista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

- Näen että voisin hyvin asua ja työskennellä Porissa. Porissa on potentiaalia kehittyä.

SUFin löydät myös hankkeen facebook-sivuilta .


Hakusana