Etusivu > Uutiset > 2011 > 11 > Porin päästöt = 14 000 lehmää

Porin päästöt = 14 000 lehmää

(08.11.2011 08:58 kanhs1 kanhs1 / päivitetty 08.11.2011 18:13 Hurri Suvi)

Pori teki pioneerityötä selvittämällä, miten paljon kaupunkiorganisaatio tuotti kasvihuonekaasuja vuonna 2009.

Päästöjä syntyi yhtä paljon kuin 14 000 lehmän ruoansulatuksesta tai 5 700 öljylämmitteisestä pientalosta.

Kaikkiaan päästöjen määrä oli 34 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Luvusta on jo vähennetty kaupunkiorganisaation hiilidioksidinielujen eli esimerkiksi kaupungin metsien sitoma hiilen määrä. Onko tämä tonnimäärä kaupunkiorganisaatiolle vähän vai paljon, on vaikea sanoa.

– Päästöselvityksiä on tehty paljon kuntien alueilla, mutta missään en ole törmännyt näin laajaan selvitykseen siitä, mitkä ovat itse kaupunkiorganisaation päästöt. Tässä selvityksessä mukana olivat myös Ulvila ja Nakkila, projektipäällikkö Anu Palmgrén Porin ympäristövirastosta sanoo.

Vanhat talot ovat energiasyöppöjä

Selvitys paljasti, mistä päästöt muodostuvat. 73 prosenttia päästöistä tulee energiankulutuksesta ja 23 prosenttia liikenteestä.

kuva Porin kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen eri osa-alueille vuonna 2009. Maankäyttösektori ei ole mukana tarkastelussa.


– Energiaa kuluu eniten sähköön ja lämpöön. Suurin yksittäinen sähkön kuluttaja ovat katuvalot. Ne vastaavat vajaa viidenneksestä kaupunkiorganisaation sähkönkulutuksesta. Siihen tulee muutos, koska katuvalot täytyy EU-säännösten mukaisesti vaihtaa energiatehokkaammiksi, Anu Palmgrén muistuttaa.

Lämpöä tietenkin kuluu pakkastalvien takia paljon. Asiaa ei auta, että moni kaupungin organisaatio majailee vanhoissa taloissa. Ne ovat päältä komeita, mutta ilmastomielessä pahiksia. Se on huomattu myös Palmgrénin työpaikalla ympäristövirastossa.

– Olemme kuvanneet rakennusta lämpökameralla, ja tämä on kyllä paha energiasyöppö. Ikkunoita on tiivistetty, mutta mietimme kovasti, mitä muuta asialle voisi tehdä.

Hybridit puolittaisivat liikenteen päästöt

Liikenteen päästöihin laskettiin mukaan Porin sataman alusliikenteen ja kaupungin omien ajoneuvojen päästöt sekä henkilöstön omien autojen käyttö työajossa. Matkat kodin ja työn välillä jäivät selvityksen ulkopuolelle.

Liikenteen päästöt puolittuisivat, jos henkilöstön omilla autoillaan ajamat työajot tehtäisiinkiin hybridiautoilla.

kuva Moni kaupungin organisaatio sijaitsee kauniissa, mutta epäekologisessa vanhassa rakennuksessa. Kuva: Vaula Toivanen

– Päästöjen kannalta olisi parasta, jos kaupunki omistaisi autot. Tällöin ne olisivat suhteellisen uusia ja niissä olisi hyödynnetty uutta, vähäpäästöistä teknologiaa, Anu Palmgrén pohtii.

Pori selvitti kaupunkiorganisaation päästöt, jotta se tietäisi millä toimenpiteillä saadaan parhaiten nipistettyä päästöistä. Vuoden loppuun mennessä valmistuu kaupungin pitkän aikavälin ilmasto-ohjelma, jossa pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi EU:n tavoite pienentää päästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Ympäristöviraston ajatuksissa on uusia tutkimus säännöllisin väliajoin lähivuosina, jotta saadaan tietoa siitä, miten päästötavoitteet ovat toteutuneet. Ajatuksen tasolla on myös jatkohanke, jossa laajennettaisiin kohderyhmää kuntaorganisaatiosta esimerkiksi seurakuntiin ja teollisuuteen.

– Omien nurkkien pitää kuitenkin olla kunnossa ennen kuin mennään neuvomaan muita, Palmgrén toteaa.

Jutussa käytetty selvitys eli Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009 on luettavissa ympäristöviraston internetsivuilta .


Kasvihuonekaasupäästöt esitetään jutussa hiilidioksidiekvivalentteina, jolloin päästöissä on otettu huomioon muidenkin kasvihuonekaasujen (metaani ja typpioksiduuli) kuin hiilidioksidin päästöt. Muiden kasvihuonekaasujen vaikutus on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta.Hakusana