Etusivu > Uutiset > 2011 > 12 > Youth in Action

Youth in Action

(16.12.2011 14:00 kansj2 / päivitetty 16.12.2011 14:00 Stenberg Johanna)

Keskustan nuorisotalolla pidettiin CIMOn järjestämä Anna äänesi kuulua -koulutus nuorille ja nuorten parissa toimiville.

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena itsenäisenä virastona. Anna äänesi kuulua –koulutuksessa keskityttiin EU:n nuorisotoimintaohjelmaan. Youth in Action –ohjelma tarjoaa nuorille kansalaistoimintaa ja kansainvälisyyttä, sekä apurahaa nuorten omien hankkeiden toteuttamiseen. Yleishyödyllisille organisaatioille se tarjoaa ammatillista kehittymistä, verkostoja ja tukea projekteihin.

kuva Jasmin Karbin ja Markku Tuulinen Konepyöräklubista, sekä Lauri Parviainen hahmottelevat hankkeen etenemistä. Kuva: Johanna Stenberg
Ohjelma koostuu erilaisista toiminnoista, joiden tarkoituksena on aktivoida nuoria vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa. Ohjelma-asiantuntija Hilma Ruokolainen pitää tärkeänä, että myös nuoret voivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

- Nuorten osallistumisella ja vaikuttamisella on hyvin voimakas syrjäytymistä ennaltaehkäisevä vaikutus. Aikuiset usein valittavat, etteivät nuoret osallistu eivätkä ole kiinnostuneita, mutta kun nuoria tuetaan lapsesta saakka, niin nuori tuntee olevansa tärkeä osa yhteiskuntaa.

Ohjelma pyrkii erityisesti tavoittamaan muita heikommassa asemassa olevia nuoria. Ruokolainen kiittelee hyviä erityisnuorisotyöntekijöitä ja erilaisten verkostojen yhteistyötä, joiden kautta kohderyhmät tavoitetaan.

Youth in Action –ohjelman kouluttajaringin jäsen ja yhteisöpedagogi Tiina Västilä pitää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia hyvinä.

- Melkein mihin tahansa asioihin voi vaikuttaa. Joihinkin asioihin vain tarvitaan joukkovoimaa ja enemmän aikaa.

Nuorten kannustamisessa mukaan toimintaan Västilä luottaa vertaisuuteen. Oma ja muiden nuorten innostus tarttuu.
Myös kansainvälisyys on ohjelmien keskeisenä tavoitteena.

- Pitää olla kanssakäymistä, jotta voi ymmärtää muita tapoja olla, ajatella tai uskoa. Mitä enemmän joutuu erilaisuudelle alttiiksi, sitä enemmän ymmärtää erilaisuutta, Ruokolainen summaa.

Nykyään myös työelämä on yhä kansainvälisempää, joten kokemukset ovat tärkeitä myös nuorten tulevaisuuden kannalta.

Nuorten voimavaroiksi Ruokolainen luettelee rohkeuden, innovatiivisuuden, luovuuden ja avoimuuden uusille asioille. Nuoret eivät ole vielä sidottuja perheeseen tai työpaikkaan, joten heillä on mahdollisuus toimia.

- Nuoret ovat tulevaisuuden rakentajia ja päätöksentekijöitä.

Lisätietoja CIMOsta ja Youth in Action -ohjelmasta löydät organisaation nettisivuilta.


Hakusana