Etusivu > Uutiset > 2012 > 01 > Alaikäisten alkoholinkäyttöön pitää puuttua ajoissa

Alaikäisten alkoholinkäyttöön pitää puuttua ajoissa

(27.01.2012 09:58 kansk1 / päivitetty 28.01.2012 10:24 Seppä Kristiina)

Porin perusturvan alueen alaikäisten alkoholinkäyttöön tullaan puuttumaan entistä voimakkaammin.

Nykyään sosiaalityöntekijä tai poliisi ilmoittaa vanhemmille alkoholin kanssa tekemisissä olleesta nuoresta. Poliisi on voinut lisäksi antaa sakot. Monelle nuorelle ei tule kuitenkaan kiinni jäämisestä suurempia seuraamuksia.

Kevään aikana otetaan käyttöön malli, jossa kaikki alkoholista kiinni jääneet alaikäiset otetaan keskusteluun kaupungin työntekijän kanssa. Aluksi käydään valomerkki-keskustelu, johon osallistuvat nuoren lisäksi huoltajat ja tarvittaessa poliisi.

Keskustelulla pyritään asennemuutokseen

Keskusteluihin koulutetaan alkukeväästä moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet työskentelevät esimerkiksi lastensuojelussa, psykososiaalisissa palveluissa ja nuorten työpajalla. Keskusteluihin kukin työntekijä pyrkii varaamaan kaksi tuntia työviikostaan.

– Nyt keskusteluun ovat joutuneet vain todella huolestuttavat nuoret. Tästä lähtien puutumme jokaiseen tapaukseen. Näin ehkäisemme ongelmien syntymistä vaikuttamalla nuoren ja hänen huoltajiensa asenteisiin, kertoo Pakka-hankkeen projektityöntekijä Sari Ilvonen Porin perusturvan psykososiaalisista palveluista.

Nuoren voi sosiaalityöntekijälle ilmoittaa poliisi tai esimerkiksi terveydenhuoltohenkilö, joka on huolissaan yhteispäivystykseen tulleesta päihtyneestä alaikäisestä. Sosiaalityöntekijä arvioi lähetetäänkö nuori keskusteluun vai onko kyse suuremmasta murheesta, jolloin aloitetaan lastensuojelutarpeen selvitys.

Tarvittaessa nuori ohjataan valomerkin jälkeen vielä omin jaloin -keskusteluun, jossa kartoitetaan nuoren elämäntilannetta laajemmin nuoren itsensä kanssa.

Mallia Varsinais-Suomesta ja Lohjalta

Valomerkki on saanut toimintamallinsa Varsinais-Suomesta, jossa se on ollut käytössä jo vuosia. Omin jaloin on taas lohjalainen käytäntö. Kaksi mallia yhdistämällä Porissa pyritään saamaan mahdollisimman hyvä varhainen tuki nuorelle ja hänen perheelleen.

Mikäli nuoren tilanne koetaan jossain vaiheessa erittäin vakavaksi, tiimin työntekijät voivat ilmoittaa asiasta lastensuojeluun. Vähemmän huolestuttavia lapsia voidaan jatkossa ohjata esimerkiksi nuorisotyöhön, nuorten vastaanottoon, koulukuraattorille, opinto-ohjaajalle, terveydenhoitajalle tai harrastustoimintaan.

– Työtavat tulevat varmasti muuttumaan ja hakemaan muotoaan ensimmäisen vuoden aikana. Yritämme tiimin kanssa kehittää mallia mahdollisimman tehokkaaksi. Pyrimme luomaan saumattoman yhteistyön eri toimijoiden välille käsitellessämme alaikäisten alkoholinkäyttöä, Ilvonen toteaa.


Hakusana