Etusivu > Uutiset > 2012 > 01 > Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Nakkilan kunta ilmastotalkoissa

Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Nakkilan kunta ilmastotalkoissa

(20.12.2011 15:38 Merika Lanne / päivitetty 02.01.2012 07:44 Lanne Merika)

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa - Pori, Ulvila ja Nakkila -hanke on päättynyt.

Porin, Ulvilan ja Nakkilan yhteishanke käynnistyi vuoden 2011 alussa. Hankkeen aikana on selvitetty ilmastokysymysten hallinnan nykytilaa kunnissa ja mietitty tavoitteita ja toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kuntien omissa toiminnoissa.

kuva Nakkilan kunnan joulukuusi kuvaaja Marjatta Kivelä

Kesällä saatiin valmiiksi kunnissa toimivien ilmastotyöryhmien ja -tiimien jäsenille suunnatut kyselyt kunnassa jo toteutetuista ja käynnissä olevista kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä toimenpiteistä. Lokakuussa valmistui päästölaskennasta raportti, jossa on esitetty Porin, Ulvilan ja Nakkilan kuntien alueilta ja kuntien omista toiminnoista aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt ja nielut vuonna 2009. Päästöt on selvitetty liikenteestä, energian tuotannosta ja kulutuksesta, teollisuuden prosesseista (ei energiaperäisistä), jätehuollosta, maataloudesta ja maankäytöstä. Lisäksi selvitettiin maankäytön nielut, erityisesti metsien puusto, joihin sitoutuu hiilidioksidia ilmakehästä. Pori, Ulvila ja Nakkila liittyivät kesäkuun alussa CO2-raporttipalveluun, joka tarjoaa viikoittaista tietoa ja vuosiraportit kuntien alueiden päästöistä.

Porin kaupungille ensimmäinen ilmasto-ohjelma vuosiksi 2012–2020

Kun nykytilanne päästölähteistä ja -määristä sekä kunnan ilmastonmuutosta hillitsevistä toimenpiteistä on selvillä, voidaan asettaa tavoitteita ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi jatkossa. Hankkeen aikana on terävöitetty ja päivitetty Ulvilan kaupungin ja Nakkilan kunnan ilmasto-ohjelmien tavoitteita sekä otettu mukaan uusia tavoitteita kunnan omasta toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Porin kaupungille laadittiin ensimmäinen ilmasto-ohjelma vuosiksi 2012–2020.

Vuoden 2012 aikana ilmasto-ohjelmat viedään lautakuntiin, kunnanhallituksiin ja -valtuustoihin hyväksyttäviksi. Jotta kuntien työntekijät ja luottamushenkilöt sitoutuisivat asetettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, tarvitaan tiedotusta ja koulutusta. Porin Liisanpuistossa järjestettiinkin 23.11. ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä koulutustilaisuus Ilmastotalkoot Porin seudulla III, joka oli järjestyksessään jo kolmas Porin, Ulvilan ja Nakkilan kuntien yhdessä järjestämä ilmastonmuutosta käsittelevä tilaisuus.

Päättyneessä hankkeessa kohderyhmänä ovat olleet kuntaorganisaatiot eli kuntien työntekijät ja luottamushenkilöt. Jotta ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä kunnassa, täytyy kuntaorganisaation lisäksi kohderyhmää laajentaa kuntalaisiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Jatkossa yhteisiin ilmastotalkoisiin tulee kutsua mukaan kaikki kunnissa toimivat.

Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu hankkeen rahoittamiseen yhdessä hankekuntien kanssa. EAKR-rahoituksen on myöntänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

kuva


kuva

kuva

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta .


Hakusana