Etusivu > Uutiset > 2012 > 01 > Muista ilmoittaa lapsesi kouluun

Muista ilmoittaa lapsesi kouluun

(19.01.2012 16:09 kansk1 / päivitetty 19.01.2012 17:35 Seppä Kristiina)

Uusien 1.-luokkalaisten ilmoittautuminen peruskouluun tapahtuu kaikissa Porin kaupungin alakouluissa torstaina 26.1.2012 klo 16.00-18.00.

Kaikki kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta täyttävät lapset, jotka eivät saa vastaavaa opetusta muissa kouluissa tai kotona on lähetettävä oppivelvollisuuskouluun ensi lukuvuoden alkaessa. Ilmoittautuessa otetaan ylös lapsen nimi, sos.tunnus, osoite ja huoltajien tiedot.

Huoltajan halutessa lykätä lapsen koulunkäynnin alkamista tulee toimittaa asiaa koskeva anomus 31.5.2012 mennessä koulutusvirastoon. Mukaan tulee liittää lääkärin tai psykologin antama lausunto.

Vuonna 2006 syntyneitä lapsia voidaan ottaa kouluun psykologin lausunnon perusteella. Kehitystasoarvioita varten tulee varata aika yksityiseltä psykologilta.

Koulupiirirajat muuttuvat

1.8.2012 astuu voimaan päätös koulupiirirajojen muuttamisesta. Päätös muuttaa joidenkin syksyllä koulunsa aloittavien lähikoulua.

Uusi koulupiirijako on nähtävissä 23.1. lähtien sivulla http://kartta.pori.fi/. Koulupiirit näkee valitsemalla asetukseksi kohdan aluekartta, vasemman laidan pudotusvalikosta ja ruksaamalla kohdan koulupiirit.

Tuorsniemen mäen ja Suruttomientien välinen alue kuuluu Tuorsniemen koulun alueeseen. Kankaan koulun ja Noormarkun yhtenäiskoulun välinen raja on Parkanontie-Forssintie-Kiertotie-Parkanontie. Kalaholman ja Toejoen uusi koulupiiriraja kulkee Noormarkuntiessä ja Lotskerin alue kuuluu Kaarisillan kouluun.

Uusi oppilas ilmoitetaan ensisijaisesti omaan lähikouluun, mutta hän voi pyrkiä myös muualle. Toissijaiseen kouluun ottamisessa noudatetaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Oppivelvollisuusikäiset vammaiset lapset ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvat lapset tutustuvat Herttuan kouluun joko 17.4.2011 tai 3.5.2012 klo 9.00-11.00. Harjaantumisopetusta tarvitsevat lapset ilmoitetaan Koivulan kouluun mahdollisuuksien mukaan ilmoittautumispäivänä. Koivulan koulun tutustumispäivä on 3.5.2012 klo 9.00-11.00.

Muut koulutulokkaat tutustuvat huoltajineen tulevaan kouluunsa 3.5.2012 klo 8.00-10.00.

Cygnauksen koulussa voi ilmoittautua myös englanninkieliseen opetukseen.


Hakusana