Etusivu > Uutiset > 2012 > 01 > Porin metsän kiinnostava historia esiin

Porin metsän kiinnostava historia esiin

(31.01.2012 10:54 Tea Bogdanoff / päivitetty 31.01.2012 10:54 Bogdanoff Tea)

Toisen maailmansodan aikana Porin metsään rakennettiin lentokoneiden käyttöön rullausteitä ja niiden varsille valleja sirpalesuojiksi.

Lentokoneiden sirpalesuojat sijaitsevat Porin metsän lentokentän puoleisella laidalla Vähämäen sekä Mäntymäen ja Katinkurun alueilla, suurin osa kansallisen kaupunkipuiston alueella. Porin metsään rakennetut toisen maailmansodan aikaiset sirpalesuojat ja rullaustiet ovat edelleen osaksi näkyvissä ja niitä pidetään tärkeänä osana kaupungin historiaa. Rullaustiet ja sirpalesuojat ovat rinnastettavissa muinaismuistolain rauhoittamiin kohteisiin.

kuva Kaupunkisuunnittelu / Kartoitusyhtiö Topmap ja Martti Toivanen

Puistotoimi ja kaupunkisuunnittelu ovat yhdessä valmistelleet Porin metsässä sijaitsevien II maailmansodan aikaisten rullausteiden varsilla sijaitsevien sirpalesuojien esiin tuomista. Sirpalesuojia on Porin metsässä useita kymmeniä. Ympäristöministeriön ja museoviraston edustajien kanssa järjestettiin syksyllä 2011 maastokäyntejä, joiden aikana kartoitettiin sirpalesuojien nykytila ja valittiin esiin tuotavat kohteet. Parhaiten säilyneet ja kooltaan suurimmat sirpalesuojat sijaitsevat Katinkurun ympäristössä Mäntymäen alueella. Tältä alueelta valittiin kaksi sirpalesuojaa esiin tuotavaksi. Vähämäen läheisyydestä, toisen alueella sijaitsevan rullaus/piilotien varrelta valittiin lisäksi yksi sirpalesuoja esiin tuotavaksi. Tämä sirpalesuoja on sijaintinsa puolesta edustava, sillä se sijaitsee Veteraanilenkin varrella.

Pitkospuut helpottavat kulkua ja ohjaavat kohteen luo

Porin metsää hoidetaan ja kehitetään monitavoitteisen luonnonhoito- ja käyttösuunnitelman mukaan. II maailmansodan aikana syntyneiden rakenteiden hoito ja esiin tuominen reittien varsilta on yksi Porin metsän monitavoitteisen luonnonhoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteista. Myös asukkailta on saatu toivomuksia II maailmansodan aikaisten vallitusten entisöimisestä ja säilyttämisestä.

kuva Rakenteilla olevat pitkospuut

Puistotoimi rakentaa sirpalesuojille pitkospuut ja valittujen kohteiden ympäristöstä harvennetaan puustoa talven 2012 aikana. Näin sirpalesuojat tulevat paremmin maastosta esiin ja niihin on helpompi tutustua. Kansallisen kaupunkipuiston alueella, erityisesti Korpivyöhykkeellä, puuston harvennus suoritetaan metsän luontoarvoja kunnioittaen.

Sirpalesuojien ja rullausteiden historiasta selvitys ja opastauluja

Porin kansallinen kaupunkipuisto täyttää tämän vuoden toukokuussa 10 vuotta. Juhlavuoden ja Jokikeskuksen suunnitteluun on haettu EAKR -hankerahoitusta Satakuntaliitosta. Osana laajempaa Kohtaamisen paikat -hanketta tullaan laatimaan selvitys kansallisen kaupunkipuiston alueilla, Porin metsässä, sijaitsevista II maailmansodan aikaisista kohteista. Selvityksen lisäksi valituille kohteille tullaan sijoittamaan opastauluja toisen käynnissä olevan, Kansalliset puistot -hankkeen, kansallista kaupunkipuistoa koskevan opastussuunnitelman mukaisesti. Molempien hankkeiden avulla pyritään mm. lisäämään kansallisen kaupunkipuiston näkyvyyttä ja roolia kaupunkilaisten arjessa.Hakusana