Etusivu > Uutiset > 2012 > 01 > Tutkituista tyhjiö- ja suojakaasuun pakattuista kalatuotteista suurin osa hyviä

Tutkituista tyhjiö- ja suojakaasuun pakattuista kalatuotteista suurin osa hyviä

(13.01.2012 18:32 Heidi Rosenblad / päivitetty 16.01.2012 08:34 Rosenblad Heidi)

Terveysvalvonnan valvontaprojektissa tutkittiin riskiarviointiin perustuen sellaisenaan syötävistä kalatuotteista Listeria Monocytogenes -bakteeria.

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila, Pori ja Ulvila) terveysvalvonta toteutti vuonna 2011 heinä-syyskuun välisenä aikana Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisen valvontaprojektin, jossa tutkittiin tyhjiö- ja suojakaasuun pakattuja, sellaisenaan syötäviä kalatuotteita. Näytteitä otettiin 29:stä yli 100m² kokoisista elintarvikemyymälöistä koko yhteistoiminta-alueella. Näytteistä analysoitiin Listeria Monocytogenes -bakteeri. Listerian suhteen riskielintarvikkeita ovat sellaisenaan syötävät tuotteet, joilla on pitkä säilyvyysaika ja joissa listeria pystyy lisääntymään. Tähän ryhmään kuuluvat erityisesti tyhjiöpakatut, kylmäsavustetut ja graavisuolatut kalastustuotteet ja mäti. Kaikki näytteet analysoitiin Porilabissa.

Näytteenotto pohjautui riskinarviointiin, jonka perusteella näyte otettiin aina, kun kalatuotteen säilytys- tai myyntilämpötila oli yli + 3 °C. Suojakaasu- ja tyhjiöpakatut kalajalosteet on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (28/2009) mukaan säilytettävä ja myytävä 0―3 °C:ssa. Otettujen näytteiden keskiarvolämpötila oli + 6 °C. Mikäli kalatuotteen lämpötila oli liian korkea, myymälän henkilökunnan kanssa keskusteltiin kalatuotteiden turvallisista säilytyslämpötiloista ja henkilökuntaa ohjeistettiin siirtämään tuote kylmempään paikkaan tai säätämään kylmälaitteen lämpötilaa.

Näytteitä tutkittiin yhteensä 33 kpl. Näytteistä 26 kpl (79 %) oli laadultaan hyviä, yksi (3 %) laadultaan välttävä ja kuusi (18 %) huonoja. Seitsemässä (21 %) näytteessä todettiin Listeria monocytogenes-bakteeria, joista kuudessa tulos jäi alle määritysrajan 10 pmy/g (pesäkettä muodostavaa yksikköä grammassa) . Yhdessä näytteessä bakteeria todettiin olevan 20 pmy/g.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) mukaan sairastumisriski on pieni, jos elintarvikkeen listeriapitoisuus on kulutushetkellä alle 100 pmy/g. Tämä on EY-lainsäädännön raja-arvo, jota markkinoilla olevat tuotteet eivät saa ylittää. Kaikki valvontaprojektissa mukana olleet kalatuotteet alittivat lakisääteisen raja-arvon 100 pmy/g. Raja-arvo <100 pmy/g tulee täyttyä myyntiajan loppuun asti. Suurin osa projektissa otetuista kalanäytteistä tutkittiin kuitenkin jo ennen viimeistä käyttöpäivää, jonka johdosta Listeria monocytogenes-bakteeria sisältävien tuotteiden laatu todettiin välttäväksi tai huonoksi, vaikka raja-arvo ei ylittynyt.


Hakusana