Etusivu > Uutiset > 2012 > 03 > Nuoret tarvitsevat lisää mediakasvatusta

Nuoret tarvitsevat lisää mediakasvatusta

(13.03.2012 08:57 kanak1 / päivitetty 13.03.2012 10:25 Aaltonen Kalle)

Tietotulvan ehkäisemiseksi nuorten tulee saada enemmän tietoa netin käyttöön liittyvistä riskeistä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen professori Reijo Kupiaisen mielestä nettiä koskevat asenteet ja käytännöt vaihtelevat sukupolvittain. Hänen mukaansa netistä on muodostunut luonnollinen osa nuorten arkea.

- Enää ei erotella online ja offline-keskusteluja, sillä netin käytöstä on muodostunut elimellinen osa arkipäiväistä toimintaa. Samalla tietynlainen tietoisuus on kasvanut ja varovaisuuttakin löytyy jollain asteella.

Lisää tietoa nuorille ja aikuisille

Kupiaisen mielestä nuoret eivät kuitenkaan saa tarpeeksi tietoa netin käyttöön liittyvistä riskeistä. Kouluista saatu tieto on opettaja- ja koulukohtaista, kun kyseinen aihe ei kuulu varsinaisesti minkään aineopettajan alueelle. Kupiaisen mukaan mediakasvatusta tulisi lisätä niin koulussa kuin kotonakin.

- Vanhempien saama tieto on osittain myös oman intressin varaista ja tiedon määrä riippuu siitä, kuinka paljon he itse etsivät tietoa ja keskustelevat asioista lastensa kanssa, Kupiainen lisää.

Kupiainen kertoo, että tutkimuslähtöisesti käyttäjän heikoin kohta löytyy taidoista. Esimerkiksi sosiaalisen median erilaisten asetusten ja ympäristön muuttuessa tietojen hallitseminen ei ole itsestään selvää.

Porin kouluissa parantamisen varaa

Hallintopäällikkö Esa Kohtamäki Porin kaupungin koulutusvirastosta on samaa mieltä Kupiaisen kanssa. Parantamisen varaa löytyy, vaikka asiassa edetäänkin opetussuunnitelman mukaisesti. Kohtamäen mukaan tulevaisuus vaatii mediataidon lisäämistä huomattavasti.

- Kyseessä on uusi kansalaistaito, jonka merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Maailma on täynnä tietoa, mutta sen jalostaminen käyttökelpoiseksi ja lähdekritiikin ymmärtäminen ovat tärkeitä asioita.

Kohtamäki kertoo, että Porin koulujen 1500 tietokoneen käyttö voidaan rajoittaa niin, että tietyille sivuille ei ole mahdollista päästä. Kyseinen toimenpide ei kuitenkaan ole aukoton.

- Taas palataan lähdekritiikin tärkeyteen. Ei pidä uskoa kaikkea, mitä netistä löytää.

Siinä missä Kupiainen listaa taidot nuorten suurimmaksi ongelmaksi koskien netin käyttöä, mainitsee Kohtamäki taitojen rinnalle ajankäytön. Nuorten päivittäin viettämä aika näyttöpäätteiden edessä kasvaa koko ajan.

- Sosiaalisia verkkoja voidaan toki ylläpitää, mutta huolestuttavaa on, jos liikunta ja muu elämä jäävät tämän takia vähiin.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen professori Reijo Kupiainen pitää avoimen yleisöluennon lasten ja nuorten mediakäyttäytymisestä Porin yliopistokeskuksessa 14.3 klo 17–19.


Hakusana