Etusivu > Uutiset > 2012 > 04 > Rakennetun ympäristön katselmus- ja tarkastuskierros

Rakennetun ympäristön katselmus- ja tarkastuskierros

(02.04.2012 12:14 Outi Aalto / päivitetty 03.04.2012 14:14 Aalto Outi)

Porin kaupungin ympäristövirasto tekee katselmus- ja tarkastuskierroksen Pihlavan, Enäjärven ja Metsämaan kaupunginosiin huhtikuussa 16.4.- 20.4. välisenä aikana.

Rakennettu ympäristö on kaupunkilaisten jokapäiväistä elinympäristöä. Siihen kuuluvat niin kerros-, rivi- ja omakotitalot piharakennuksineen kuin liike-, teollisuus- ja varastorakennuksetkin. Myös tiet, kadut, torit, puistot, radat ja satamat ovat rakennettua ympäristöä.

Kevään valvontakierros on osa ympäristöviraston arkipäivän työtä hyvän rakennuskannan ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön turvaamiseksi.
Kierroksella kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten ja rakennelmien kuntoon ja ulkovarastointiin sekä yleisten alueiden ja piha-alueiden siisteyteen ja roskaantumiseen.

Lainsäädäntö edellyttää rakennusten olevan terveellisiä, turvallisia ja käyttökelpoisia, ympäristöhaitattomia ja ympäristöä rumentamattomia. Jokainen kuntalainen voi osaltaan vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä ja sen vaalimisen pitämällä huolta rakennustensa, aitojensa, porttiensa ja jätekatostensa kunnosta.

Siisti ympäristö myös ennaltaehkäisee roskaamista. Pihapiirejä ei ole tarkoitettu käytöstä poistettujen koneiden, laitteiden ja autonromujen tai muun rautaromun varastointiin tai remontti- ja purkujätteiden säilytykseen.

Ympäristövirasto toivoo, että kuntalaiset tuntisivat vastuuta lähiympäristöstään ja sen viihtyisyydestä. Viraston jäteneuvojilta saa vinkkejä vaikkapa pihaan jääneiden käytöstä poistettujen tavaroiden toimittamiseksi oikeisiin vastaanottopaikkoihin.

Näin keväällä ympäristövirasto muistuttaa kaupunkilaisia vielä siitä, että puistoja, yleisiä alueita ja rakentamattomia tontteja ei ole lupa käyttää varastointiin, pysäköintiin tai veneiden säilyttämiseen.
Myöskään puutarhajätteiden vieminen puistoihin, metsiin ja rakentamattomille tonteille ei ole sallittua.
Puutarhajätettä voi kompostoida kiinteistöllä asianmukaisessa, esimerkiksi puu- tai muovikehikkoisessa kompostissa tai pihalle voi hankkia erillisen keräysastian paikallisten jätehuoltoyrittäjien kautta.
Risujen ja oksien maksuttomista vastaanottopaikoista saa lisätietoa jäteneuvojilta.

Ympäristövirasto tekee katselmus- ja tarkastuskierroksen Pihlavan, Enäjärven ja Metsämaan kaupunginosiin huhtikuussa 16.4.- 20.4. välisenä aikana.
Kohteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota niiden sijaintiin, ympäristövaaran aiheuttamiseen, viihtyisyyden vähenemiseen, epäsiisteyteen ja maisemahaittaan.

Tarvittaessa virasto määrää kunnostamaan huonokuntoisia rakennuksia sekä siivoamaan roskaisia pihapiirejä. Muihin kaupunginosiin suuntautuvista valvontakierroksista ilmoitetaan myöhemmin erikseen.Hakusana