Etusivu > Uutiset > 2012 > 06 > Poriin esitetään ministerimallia ja toimialajohtajuutta

Poriin esitetään ministerimallia ja toimialajohtajuutta

(11.06.2012 15:35 kanrt1 / päivitetty 11.06.2012 15:35 Rinta-Kauhajärvi Taina)

Porin kaupungin organisaatiotoimikunta esittää uutta Porin mallia kaupungin organisaatioon.

Organisaatiotoimikunta puoltaa ministerimallia, jotta kaupunginvaltuuston ja muun organisaation hierarkiasuhteet madaltuisivat, poliittinen vastuu konkretisoituisi, poliittisen ja ammattijohtamisen rajanveto selkiytyisi sekä luottamushenkilötyön edellytykset turvattaisiin.

Luottamushenkilöiden osalta toimikunta esittää siirtymistä ministerimalliin. Uuden mallin mukaan kaupunginhallituksen kahdestatoista jäsenestä enintään neljä olisi ns. salkullisia ministereitä. Salkullisten ministereiden lisäksi kaupunginhallituksessa olisi ”kokopäiväinen” puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Näiden lisäksi hallituksessa olisi viisi salkutonta ministeriä.

Viranhaltijoiden osalta Porin mallissa siirryttäisiin toimialajohtajamalliin. Mallissa asianomaisen toimialan kaupunginjohtaja esittelee lautakunnan toimialan talousarvion ja muut strategisesti merkittävät asiat. Muilta osin esittelystä määrätään johtosäännössä. Asianomainen kaupunginjohtaja voi ottaa esiteltäväkseen muiden viranhaltijoiden esittelemät asiat. Toimialajohtajien esimies on kaupunginjohtaja.

Organisaatiotoimikunta on kaupunginhallituksen nimeämä elin, jonka tehtävä on kehittää kaupungin johtamisjärjestelmää ja organisaatiota.


Hakusana