Etusivu > Uutiset > 2012 > 08 > Porin johtamismallin prosessi etenee

Porin johtamismallin prosessi etenee

(13.08.2012 10:02 Anna Kyhä-Mantere / päivitetty 14.08.2012 09:35 Kyhä-Mantere Anna)

Esitystä Porin kaupungin uudeksi johtamismalliksi käsiteltiin maanantaina Porin kaupunginhallituksessa. Kokouksessa hyväksyttiin aikataulu, jolla asiassa edetään.

Valtuustoryhmien tulee ottaa kantaa uuden Porin mallin käyttöönottoon ja sisältöön 3.9 mennessä, minkä jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asiaa.

Kaupunginvaltuusto tekee lopullisen päätöksen mallin käyttöönotosta lokakuun alussa. Ehdotuksen mukaan se astuisi voimaan 1.2.2013.

Porin malli tarkoittaa käytännössä ministerimallin ja toimialajohtajamallin käyttöönottoa.

Ministerimalli tarkoittaa sitä, että kaupunginhallituksen jäsenet tai osa niistä toimii eri hallinnonaloja johtavien lautakuntien puheenjohtajina. Malli korostaa luottamushenkilöiden poliittista vastuuta edustuksellisuuden rinnalla sekä kaupunginhallituksen roolia intressien yhteensovittamisessa ja toiminnan kokonaisohjauksessa.

Toimialajohtajamallin avulla selkeytetään keskeisten viranhaltijoiden työnjakoa, madalletaan siilomaisia johtamismalleja eri sektoreilla ja kannustetaan organisaatiota huomioimaan merkittävissä asioissa kaupungin kokonaisetuja kehittämisen näkökulma osaoptimoinnin sijaan.


Hakusana