Etusivu > Uutiset > 2012 > 09 > Pori-Tampere -raideliikenteen kehittäminen: Yhteys jopa puoli tuntia nopeammaksi

Pori-Tampere -raideliikenteen kehittäminen: Yhteys jopa puoli tuntia nopeammaksi

(26.09.2012 11:59 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 26.09.2012 13:14 Salminen Tiina)

Porin ja Tampereen välisen raideliikenteen jatkokehittämisestä on laadittu suunnitelma, jonka mukaan matka-aika Porin ja Helsingin välillä on mahdollista lyhentää kahteen ja puoleen tuntiin. Junayhteys Porin ja Tampereen välillä olisi jopa 25 minuuttia nopeampi.

Junamatkan nopeutuessa voidaan noin miljoonasta vuosittaisesta työmatkasta olettaa osan siirtyvän junan käyttäjäksi. Junaliikenteen nykyinen määrä voidaan sitä kautta jopa kaksinkertaistaa. Matkustajamäärien lisääntyminen vähentäisi ostoliikenteen tarvetta ja johtaisi kustannussäästöihin myös valtion tuen osalta. Lisäksi liikenteen siirtyminen maantieltä ja ilmatilasta junaan on suomalaisen ja eurooppalaisen liikennepolitiikan mukaisesti turvallisempaa, ympäristöystävällisempää ja energiataloudellisempaa.

- Tämän selvitystyön takana on useita eri tahoja. Haluamme pyrkiä parantamaan sekä taajama-, tavara- että kaukoliikennettä, kertoo Porin tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus.

Nykyisin junalla, autolla tai linja-autolla Porin ja Tampereen väliseen matkaan menee 1h35min–1h40 min, kun nopea, kallistuvakorinen juna kulkisi tuon matkan tunnissa ja 10 minuutissa. Vastaavasti Porin ja Helsingin väliseen matkaan menee nykyisin ruuhka-aikojen ulkopuolella 3h15min–3h40min, kun nopealla junalla matkaan menisi kaksi ja puoli tuntia.

Parantamistoimenpiteet avainasemassa

Junien huippunopeuksien kasvattamisen vuoksi radalle on tehtävä parantamistoimenpiteitä, muun muassa kaikki tasoristeykset on poistettava turvallisuuden vuoksi.

- Suuret rataoikaisut ja uudet ratalinjaukset hylättiin, sillä ne eivät tue tavoitteita eivätkä tavoitekustannukset toteutuisi. Kallistuvakorisen kaluston käyttö, tasoristeysten poisto ja niiden tilalle tehtävät risteyssillat ja uudet tiejärjestelyt ovat tavoitteiden mukaisia, kertoo selvitystyön tehneen konsulttiryhmän projektinvetäjä Tenho Aarnikko.

Selvityksessä esitettyjen parannustoimenpiteiden kustannukset ovat 100–140 miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada hanke valtioneuvoston seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon.

- Lähdemme lobbaamaan hanketta seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon, joka on neljän vuoden päästä ja aikaisintaan hanketta voidaan päästä suunnitelmien mukaan toteuttamaan vuonna 2019, kertoo Hannus.

Pori on ainut maakuntakeskus Suomen eteläosassa, johon ei nykyisin ole Pendolino-liikennettä vaikka henkilöliikennettä Poriin on melkein yhtä paljon kuin esimerkiksi Vaasaan, Jyväskylään ja Joensuuhun.


Hakusana