Etusivu > Uutiset > 2012 > 10 > Yhteistyö Porin kaupungin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön välillä jatkuu

Yhteistyö Porin kaupungin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön välillä jatkuu

(15.10.2012 11:45 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 15.10.2012 11:50 Salminen Tiina)

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön toiminnan kehittämisestä ja tutkintokoulutuksen tukemisesta vuosina 2013–2015.

Porin kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuksen toteutumista taloudellisesti käytettävissä olevien määrärahojensa puitteissa. Vuosina 2013–2015 Porin kaupunki varautuu tutkintokoulutuksen tukemiseen 100 000 euron vuosittaisella määrärahalla. Sopimus on jatkoa vuonna 2009 solmitulle sopimukselle, jolla on haluttu varmistaa kauppakorkeakoulun Porin yksikön toiminnan kehittäminen ja ylioppilaspohjaisen sisäänoton varmistaminen. Tavoitteena on pitää sisäänotto samalla tasolla myös tulevina vuosina.

Ensi vuonna käyttöön otettava yliopistojen rahoitusmalli on asettanut uusia haasteita yliopistoyksikön tutkintokoulutuksen rahoituspohjalle. Uudessa mallissa käytetään mittarina aikaisemmin korostettujen tavoitteiden sijaan muun muassa suoritettujen tutkintojen määrää.

Sopimuksen tavoitteena on alueen tarpeita palvelevan koulutuksen ja tutkimuksen edelleen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen puitteissa, erityisesti Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on edelleen yhteistyön tiivistäminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Satakunnan ammattikorkeakoulun välillä.


Hakusana