Etusivu > Uutiset > 2013 > 03 > Kokemäenjoki vaatii ruoppausta

Kokemäenjoki vaatii ruoppausta

(05.03.2013 12:38 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 05.03.2013 14:13 Salminen Tiina)

Porin kaupunki teetti tulvasuojeluhankkeessaan tutkimukset Kokemäenjoen tulvasuojelun historiasta sekä maaperämuodostumista. Jotta toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, tarvitaan tietoa Kokemäenjoen historiasta ja sen nykytilanteesta.

- Tutkimusten perusteella tehdään nyt suunnitelmia eri tulvasuojelutoimenpiteistä, jotta parin vuoden säteellä voidaan ryhtyä ruoppaamaan maaperää, kertoo Porin tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuola.

Geologisesti Kokemäenjoen suisto on ainutlaatuinen Suomessa. Joki aiheuttaa eroosiota ja maakohoaminen on voimakasta. Tulvasuojeluun on panostettu jo tulvapengerten rakentamisella ja ruoppaamisella.

- Porin kaupunki ja valtio rahoittavat yhdessä tulvasuojelua vuosittain noin miljoonalla eurolla, kertoo tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus.

Tutkimus valottaa tulvasuojelun historiaa

Juha Rajalan tutkimus Kokemäenjoen tulvasuojelun historiasta tarkastelee joen tulvia ja käyttöä sekä erityisesti tulvasuojelua Porissa. Vastaavanlaista kokoavaa selvitystä aiheesta ei ole aikaisemmin tehty.

kuva Tutkimusten tekijät Juha Rajala ja Janne Niinikoski. Kuva: Eerika Harjula

Rajalan mukaan tulvasuojelusta on merkintöjä jo 1700-luvulta saakka, vaikka tietoa on myös kadonnut ajan saatossa.

- Tulvia on ollut kaikkina vuodenaikoina, mutta suurtulvat ovat ajoittuneet alku- ja kevättalviin. Hyydetulvat alkutalvella ovat Kokemäenjoen erikoisuus, kertoo Rajala.

Tulvasuojelu oli ja on edelleen taistoa luonnonilmiöitä vastaan ja sitä ovat määrittäneet ajan saatossa erilaiset tarpeet ja ajattelutavat.

- Luonnonsuojelu ja ihmisten viihtyvyys ovat uusia vaatimuksia, joita tulvasuojelussa on otettava huomioon, Rajala kertoo.

Eroosio kasvaa

Janne Niinikosken julkaistu tutkimus keskittyi Kokemäenjoen deltan maaperämuodostumiin ja niiden vaikutuksiin Porin tulvasuojelussa. Kokemäenjoessa on havaittavissa osittain suurta eroosiota ja osittain merkittävää sedimentoitumista. Esimerkiksi Huvilajuopa on sedimentoitumassa umpeen ja se vaatisi ruoppausta.

- Tulevaisuudessa eroosio kasvaa merkittävästi ja ruoppaukset tulisi sijoittaa ja mitoittaa niin, että eroosion riski ei kasvaisi. Toisaalta pitää ottaa huomioon se, että ruoppauksia ei jouduttaisi tekemään liian usein, Niinikoski selventää.

Juuri julkaistut tutkimukset löytyvät Porin tulvasuojeluhankkeen verkkosivuilta. Tutkimukset ovat lainattavissa myös Porin kaupunginkirjastosta.


Hakusana