Etusivu > Uutiset > 2013 > 03 > EU ja tuulivoima kiinnostavat satakuntalaisia

EU ja tuulivoima kiinnostavat satakuntalaisia

(15.03.2013 09:00 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 15.03.2013 09:00 Salminen Tiina)

Satakuntalaisten suhtautumista Euroopan unioniin ja energiatuotannossa käytettäviin vaihtoehtoihin mitattiin Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä.

Kaksi viidestä piti Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 28 prosenttia huonona asiana. Loput suhtautuivat neutraalisti tai eivät kertoneet kantaansa. Yli puolet oli melko tai erittäin kiinnostuneita EU:n toiminnasta. Vastaavasti alle puolet 46 prosenttia oli vain vähän tai ei ollenkaan kiinnostuneita EU:n toiminnasta.

- Satakunnassa suhtautuminen EU:hun on maan keskitasoa hieman kielteisempää, kun verrataan tuloksia muihin, samoilla kysymyksillä parin viime vuoden aikana tutkittuihin maakuntiin. Sen sijaan kiinnostus EU:n toimintaa kohtaan on hieman korkeampaa kuin muualla Suomessa, kertoo Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki.

Tuulivoimaa kannatetaan Satakunnassa

Vaihtoehtoisista energiatuotannon malleista tuulivoima sai eniten kannatusta satakuntalaisilta. Jopa 82 prosenttia vastanneista lisäisi tuulivoiman käyttöä kotiseutunsa energiantuotannossa lähivuosina. Aurinkoenergian lisäämistä ensimmäisenä vaihtoehtona kannatti 69 prosenttia ja puu- tai muuta bioenergiaa yli puolet vastanneista. Satakuntalaisista 37 prosenttia valitsisi ydinvoiman ensimmäiseksi energiantuotannon lisäämisen vaihtoehdoksi.

Kyselyyn vastanneista 74 prosenttia kertoi olevansa kiinnostuneita tuulivoimalla tuotetusta sähköstä, mutta vain 9 prosenttia käytti tai haluaisi käyttää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Kyselyssä kävi ilmi, että 70 prosenttia vastanneista kertoi valitsevansa käyttämänsä sähköyhtiön hinnan perusteella.

- Tutkimuksesta käy hyvin ilmi, että ihmiset ovat valveutuneita ja kiinnostuneita vaihtoehtoisista energiantuotannon muodoista, mutta kotitalouden taloustilanne asettaa reunaehdot todelliselle valinnan mahdollisuudelle, toteaa Artjoki.

Satakuntalaisten mielipiteitä EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Porin tapahtuman yhteydessä perjantaina 15.3.

Tutkimustulokset:
Satakunta
Kooste


Hakusana