Etusivu > Uutiset > 2013 > 03 > Kaupungin tulos odotettua parempi

Kaupungin tulos odotettua parempi

(21.03.2013 10:00 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 21.03.2013 11:16 Salminen Tiina)

Talouden yleisestä kehityksestä huolimatta vuosi 2012 oli Porin kannalta monelta osin myönteinen.

Kaupungin väestömäärä on kasvussa. Lisäksi viime vuoden aikana suunniteltiin ja käynnistettiin merkittäviä yksityisrahoitteisia investointihankkeita, joilla voidaan lähitulevaisuudessa odottaa olevan huomattavia vaikutuksia koko Porin seudun elinvoimaisuudelle.

Porin kaupungin tilikauden 2012 tulos oli -0,9 miljoonaa euroa. Tulos on odotettua parempi sikäli, että alkuperäisen talousarvion mukaan tulokseksi arvioitiin -1,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 talousarvio toteutui tulosalueiden osalta suunnitelmien mukaisesti pois lukien erikoissairaanhoidon ostopalvelut ja kaupungin liikelaitokset. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut kasvoivat 7,5 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna ja ne ylittivät alkuperäisen talousarviossa varatun määrärahan 9,6 miljoonalla eurolla. Liikelaitosten tulokset heikkenivät kaikki vuoteen 2011 verrattuna ja ne alittivat talousarviossa asetetun tulostavoitteensa yhteensä yli 5 miljoonalla eurolla

Kaupungin verotulot kasvoivat yhteensä 13,9 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia. Kunnallisverotulojen kasvu oli 6,6 prosenttia. Verotulot ylittivät talousarviossa arvioidun summan 1,2 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet 2,1 miljoonalla eurolla. Rahoitustuottoja kertyi 3,1 miljoonaa euroa arvioitua enemmän ja rahoituskulut toteutuivat noin 2,2 miljoonaa euroa alle arvioidun.

- Kuntien vuoden 2012 tilinpäätöstietojen mukaan Satakunnan kuntien verotulot kasvoivat eniten kaikista maakunnista, kertoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Positiivinen vaikutus oli myös toteutuneilla käyttöomaisuuden myyntivoitoilla, joita ei ollut talousarviossa. Niiden vaikutus oli yli 4 miljoonaa euroa. Edellä mainituista syistä johtuen vuosikate, joka oli 24,4 miljoonaa euroa, oli vain 2,3 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua heikompi.

Kaupungin tulokseen vaikuttivat positiivisesti myös tilikauden aikana kirjatut 14,2 miljoonan euron satunnaiset tuotot rakennusten apporttiluovutuksista aiheutuneista luovutusvoitoista ja negatiivisesti 10,1 miljoonan euron arvonalennukset kahdesta kaupungin omistamasta kiinteistöyhtiöstä

Kun tulokseen lisätään Satakunnan Ammattikorkeakoulun rahastosiirron yhteydessä tehty rahaston purku sekä muut rahastojen ja varausten muutokset, on tilikauden ylijäämä 10,6 miljoonaa euroa. Talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 9,8 miljoonaa euroa.

Investointeja tehtiin vuoden aikana 64,1 miljoonan euron edestä. Tähän sisältyy Satakunnan Ammattikorkeakoulun rahaston siirto Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy:lle, jonka vaikutus oli 12,4 miljoonaa euroa. Suurimpana yksittäisenä rakennuskohteena oli pääterveysaseman saneeraus, johon käytettiin vuoden 2012 aikana 10,6 miljoonaa euroa. Omaisuuden myynnistä, joka pitkälti on maaomaisuuden myyntiä, saatiin myyntituloja noin 4,5 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin noin 1,7 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta vuonna 2012 oli -38 miljoonaa euroa. Se on noin 7,4 miljoonaa euroa heikompi kuin talousarviossa oli varauduttu.

Tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on 57,8 miljoonaa euroa ylijäämää. Talousarviolainojen määrä vuoden 2012 lopussa oli 196,6 miljoonaa euroa.

- Tilikauden tulos oli hyvä, mutta toimintamenojen kasvuvauhti aiheuttaa suuria haasteita vuoden 2013 sekä tulevien vuosien osalta, toteaa taloussuunnittelupäällikkö Tuomas Hatanpää.


Hakusana