Etusivu > Uutiset > 2013 > 05 > Tiukentunut taloustilanne parantanut budjettikuria

Tiukentunut taloustilanne parantanut budjettikuria

(03.05.2013 09:00 kanme1 / päivitetty 03.05.2013 09:00 Manninen Elina)

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on valmistunut.

Tarkastuslautakunta katsoo, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat esitystavaltaan selkiytyneet varsinkin tytäryhteisöjen osalta. Kaupungin tulosalueiden tavoitteita tulee edelleen konkretisoida. Raportoinnissa tulisi kiinnittää jatkuvasti huomiota raportointityylien yhtenäistämiseen eri tulosalueiden kesken. Tällöin kokonaisuudesta saataisiin helpommin oikeanlainen tilannekuva.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen raportointi vuodelta 2012 on pääosin asianmukaista. tavoitteiden yhteyttä määrärahoihin on tarpeen korostaa. Konserniohjaus ja –raportointi on suurten tytäryhteisöjen kohdalla osauudistusten avulla parantunut.

Kaupungin budjettiohjauksen voidaan yleisesti ottaen katsoa toimineen edellisvuotista paremmin. Ulkoistamisten ja yhtiöittämisten onnistuminen edellyttää laaja-alaista valmistelua ja päätöksentekoa, jotta kaikki osatekijät tulevat huomioonotetuiksi.


Hallintokuntien budjettikuri parani

Hallintokuntakohtaiset tavoitteet löytyvät arviointikertomuksesta. Yleisesti ottaen budjettikuri piti tarkastuslautakunnan mukaan hallintokunnissa hyvin.

Hallintokunnista esimerkiksi perusturvan yhtenä tavoitteena on ollut taloudellisen ajattelun vieminen organisaatiossa alemmille tasoille. Tämä näkyy budjettikurin pitämisenä. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä sitä, että perusturvatoimi on vuonna 2012 onnistunut lisäämään taloudellisuusajattelua oman toiminnan puolella. Menokurin ylläpitämisessä on onnistuttu paremmin kuin vuonna 2011. Haasteena on edelleen ostopalvelumenojen kasvun hillintä.

Porin kaupungin vuosikatteeksi alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin 26,7 miljoonaa euroa. Toteutunut vuosikate oli 24,4 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 293 euroa per asukas vuonna 2012 ja 308 euroa per asukas vuonna 2011. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan keskimääräinen vuosikate oli kunnissa 238 euroa per asukas ja 382 euroa per asukas vuonna 2011. Taloustilanne kunnissa kiristyi huomattavasti edellisvuodesta. Myös kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan. Keskimäärin kasvu oli 12,5 prosenttia, Porissa 22,2 prosenttia.

Tilikauden tulos oli Porissa satunnaisten erien jälkeen -0,9 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä rahastojen muutoksen jälkeen 10,6 miljoonaa euroa. Tulos ja ylijäämä ovat molemmat 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Satunnaisten erien eliminoinnin jälkeen todellinen tilikauden tulos jäi kuitenkin -3,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi (-1,9 vuonna 2011).

Porin toimintakate oli -403,4 miljoonaa euroa ja jäi talousarviosta 10,9 miljoonaa euroa. Suurin ylitys tapahtui palvelujen ostoissa.

Tilinpäätösajankohtana kaupungin lainamäärä oli 216,6 miljoonaa euroa eli 2 601 euroa per asukas, kun se loppuvuonna 2011 oli 2 132 euroa per asukas. Kymmenen vuotta sitten lainakanta oli Porissa 956 euroa per asukas. Koko maan arvioitu keskiarvo on noussut kymmenessä vuodessa 862 eurosta per asukas 2 282 euroon per asukas.


Hakusana