Etusivu > Uutiset > 2013 > 06 > Pyöräilykypärän käyttö Porissa kasvanut

Pyöräilykypärän käyttö Porissa kasvanut

(24.06.2013 09:19 KANHE2 / päivitetty 24.06.2013 09:19 Harjula Eerika)

Kypärän käyttöä on tutkittu Porissa vuodesta 1995 ja kypärää käyttävien määrän on havaittu olevan nousussa.

Liikenneturvan teettämää tutkimusta polkupyöräilijöiden kypärän käytöstä on toteutettu jo useamman vuoden Porissa. Kypärän käytön lisäksi laskennoissa on tarkkailtu ikä- ja sukupuolijakaumaa. Porissa kypärän käyttö on kasvanut jonkin verran, mutta edelleen kypärää käyttävien osuus on selvästi alle valtakunnallisen keskiarvon.

Kesäkuussa 2013 tehdyistä laskennoista kävi ilmi, että yli 7-vuotiaiden pyöräilijöiden kypärän käyttöaste on noussut 19 %:sta 23 %:iin. Varsinkin naisten kypärän käyttö on lisääntynyt edellisen kesän laskentoihin verrattuna.

Kypärää tunnollisemmin käyttävät käyttäjäryhmät ovat alle kouluikäiset ja alakouluikäiset lapset. Nuorten kypärän käyttöaste on hyvin alhainen jäädessään reiluun 6 %:iin ja yli 65-vuotiaiden kypärän käyttöaste on laskenut edellisestä vuodesta 16 %:iin.

Kypärä on pyöräilijän tärkeä suojaväline

Lain mukaan polkupyöräilijän ja matkustajan on yleensä ajon aikana käytettävä asianmukaista suojakypärää. Kypärän käyttö on siis suositusluontoinen määräys, eli sen käyttämättömyydestä ei rangaista.

Liikenneturvan tutkimusten mukaan kypärän käyttö vähentää kuolemanriskiä jopa 73 % ja aivovammariskiä lähes 90 %. Kypärän käytössä ilmenee alueellista vaihtelevuutta – keskimäärin kypärän käyttö on taajamissa yleisempää kuin maaseudulla. Liikenneturvan selvityksen mukaan valtakunnallinen kypäränkäyttöaste oli 37 % vuonna 2011.

Porissa jäädään reilusti alle vuoden 2011 valtakunnallisen keskiarvon kypärän käytössä. Kypärän käyttöä tullaan seuraamaan tulevinakin vuosina sekä Porissa että Karhukunnissa. Tutkimus tehdään vuosittain samoissa pisteissä ja samoina ajankohtina niin, että tulokset ovat vertailukelpoisia.


Hakusana