Etusivu > Uutiset > 2013 > 07 > Porin sataman liikennemäärät kasvussa

Porin sataman liikennemäärät kasvussa

(05.07.2013 08:18 KANST1 / päivitetty 05.07.2013 08:18 Salminen Tiina)

Liikenne kasvoi Porin satamassa 16 prosenttia verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen puolivuotiskauteen. Kasvu kohdistui erityisesti tuontiin, joka lisääntyi 41 prosenttia. Viennin kasvu oli maltillisempaa, 9 prosenttia.

Tuonnin vilkastuminen näkyi erityisesti hiilen käsittelyssä. Tuontihiiltä käsiteltiin vuoden 2013 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 448 000 tonnia, joka on 133 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2012.

- Porin satamassa hiililiikenteen vuosittaiset vaihtelut ovat aina olleet suuria, eikä tämän vuoden kokonaisvolyymin ennustaminen ole vielä mahdollista, muistuttaa satamajohtaja Jaakko Nirhamo.

Hiilen ohella myös muiden tavaralajien tuonti lisääntyi malmeja ja rikasteita lukuun ottamatta. Hiiltä suurempi kasvuprosentti oli öljyssä. Sen tuonti lisääntyi vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla 153 prosenttia kohoten 209 000 tonniin.

Viennin valopilkkuna olivat ns. ferrotuotteet eli ferrosulfaatit, joiden vienti lisääntyi 38 prosentilla. Sahatavarassa perinteisten laivausten osuus laski 14 prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Vientiteollisuuden suhdanneahdinkoa kuvaa hyvin se, että kemikaalien, lannoitteiden ja metallien vientimäärät vähenivät.

Kotimaan liikenteessä rauhallista

Konttiliikenteessä oli kasvua 13 prosenttia verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon. Konttiliikennettä harjoittavat Mäntyluodosta Oy Hacklin Seatrans Ltd ja viime vuoden maaliskuussa Porista linjaliikenteen aloittanut Containerships Ltd Oy.

Porin satamassa perinteisesti vahva kotimaan liikenne ei kuitenkaan alkuvuonna saanut tuulta purjeisiinsa. Vuoden alusta tarkasteltuna erityisesti kotimaasta tuodun tavaran käsittelymäärät putosivat johtuen pääasiassa siitä, että öljyä ei tuotu kotimaasta Porin satamaan ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.

Vuoden alusta laskettuna laivoja kävi Porissa 310 kappaletta, kun vuoden 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana Porissa laivakäyntejä oli 322 kappaletta.


Hakusana