Etusivu > Uutiset > 2013 > 07 > Uutta tilastotietoa Porista neljännesvuosittain

Uutta tilastotietoa Porista neljännesvuosittain

(09.07.2013 11:50 KANKA2 / päivitetty 09.07.2013 11:51 Kyhä-Mantere Anna)

Päivitettyä tietoa Porin työllisyyskehityksestä, väestökehityksestä ja kaupungin kehityksestä yleisesti löytyy Porin kaupungin tilastoikkunasta. Tietoja tullaan jatkossa päivittämään neljä kertaa vuodessa.

Yhteenvetona tilastoista käy ilmi muun muassa seuraavat asiat:

  • Porin työttömyysaste on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna alhaisempi kuin esimerkiksi Tampereella, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä tai Lahdessa, mutta korkeampi kuin pääkaupunkiseudulla tai Kuopiossa.
  • Porin työttömyysaste on enää 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 20 suurimman kaupungin keskiarvo, kun ero oli -5,0 prosenttiyksikköä vielä vuonna 2005
  • Porin väkiluku on kasvanut noin 500 henkilöllä muuttoliikkeen ansioista 1.1.2010 jälkeen
  • Pori saa eniten muuttovoittoa 15–24 -vuotiaista nuorista ja opiskelijoista sekä kaikista yli 35 vuotta täyttäneistä ikäryhmistä
  • Pori hyötyy muuttoliikkeestä kuntataloudellisesta näkökulmasta: muuttajien laskennallinen tulokertymä on noin 1 miljoona euroa positiivinen vuodessa ja Pori saa muuttovoittoa niin pieni- kuin hyvätuloisista muuttajista
  • Poriin tulomuuttaneiden tärkeimmät positiiviset mielikuvat Porista liittyvät asuin- ja elinympäristöön sekä kaupungin sijaintiin ja imagoon
  • Poriin tulomuuttaneiden tärkeimmät negatiiviset mielikuvat Porista liittyvät liikenneyhteyksiin sekä imagoon ja maineeseen
  • Porin tilitettyjen kunnallis- ja yhteisöverojen muutosprosentti oli parempi kuin verrokkikaupungeissa ja koko maassa
  • Porin vanhojen asuntojen neliöhinnat nousivat kolmanneksi eniten 20 suurimman kaupungin joukossa
  • Porissa aloittaa noin sata yritystä joka vuosi enemmän kuin lopettaa

Hakusana