Etusivu > Uutiset > 2013 > 08 > Saaristokohteita kartoitetaan ja hoidetaan

Saaristokohteita kartoitetaan ja hoidetaan

(22.08.2013 13:38 KANSM4 / päivitetty 22.08.2013 13:42 Ståhl Marianne)

Metsähallitus on saanut rahoitusta hankkeelle, jonka tavoitteena on Selkämeren luonnon- ja kulttuuriperintökohteiden hoidon suunnittelu ja toteutus. Hankkeen aikana kunnostetaan Porin Iso-Enskerin ja Seliskerin retkeilysaarien palveluvarustusta, Säppiin rakennetaan uusia palveluita, sekä Selkämeren alueelle laaditaan luonnonhoidon yleissuunnitelma ja aloitetaan kiireisimmät luonnonhoitotoimet.

Hankkeen työt ovat alkaneet tänä kesänä kansallispuiston luontotyyppi- ja lajistoinventointien kartoituksella. Saaristoluontoa on tutkittu aiemmin varsin vähän ja tiedot saariston elinympäristöistä sekä niillä viihtyvästä harvinaistuvasta lajistosta ovat hajanaisia. Saariston avoimet elinympäristöt tarvitsevat hoitoa, raivausta, niittoa ja laidunnusta, mikäli niiden ominaispiirteiden halutaan säilyvän. Inventointien avulla pyritään löytämään arvokkaimmat ja kriittisimmät hoidettavat kohteet.

Luontoarvojen lisäksi Selkämeren kansallispuisto esittelee alueen merenkulun ja kalastuksen historiaa. Säppiin rakennetaan saaren historiasta kertova kulttuuripolku sekä uutta palveluvarustusta. Lisäksi majakkamiljöön rakennuksia kunnostetaan sekä sataman ja laiturin kunnostusta suunnitellaan.

Retkeilysaarilla kunnostetaan palveluvarustusta ja parannetaan opastusta. Saarien huollosta on vastannut Porin kaupunki, mutta loppuvuoden aikana päätetään ketä alueen huoltoa jatkaa. Hankkeen aikana on tarkoitus kunnostaa yksi kalamaja käyntikohteeksi esittelemään kalastuskulttuuriperintöä.

Selkämeren luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön hoidon suunnittelu ja toteuttaminen -hanke (SeLuKu) on saanut rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta Euroopan aluekehitysrahastosta. Porin kaupunki osallistuu myös rahoitukseen. Kokonaisbudjetti on 277 000 €. Vuoden 2014 loppuun saakka kestävän hankkeen kohdealueina ovat Selkämeren kansallispuiston Satakunnan puoleiset osat. Hanketta toteuttaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

kuva

Kuva Iso-Enskerin laiturista. Kuva: Kalle Aaltonen.


Hakusana