Etusivu > Uutiset > 2013 > 09 > Väitöskirja markkinoinnin alalta

Väitöskirja markkinoinnin alalta

(13.09.2013 08:47 KANSM4 / päivitetty 13.09.2013 08:47 Ståhl Marianne)

Yhteiskuntatieteiden maisteri lehtorina ja tiimivastaavana Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimiva Sanna-Mari Renfors osoittaa väitöstutkimuksessaan, että verkkokaupankäynnin yleistyminen on hämärtänyt myyjän työnkuvaa. Myyjän odotetaan olevan henkilökohtainen tietolähde ja osallistuvan ostopäätökseen.

Väitöstutkimuksen mukaan ostajat tulevat tapaamaan myyjää saadakseen mahdollisimman monimuotoista tuotetietoa. Myyjällä on korostunut rooli paitsi faktatiedon, entistä enemmän myös kokemuksellisen tuotetiedon jakajana. Tuotetiedon odotetaan pohjautuvan myyjän omiin tai toisten myyjien ja ostajien aikaisempiin kokemuksiin.

Myyjä ei ole vain kaupallinen vaan pikemminkin henkilökohtainen tietolähde, joka kertoo ostajalle uutta ja harvinaista, erityisesti kulutuskokemuksiin ja elämyksiin perustuvaa tietoa. Verkkokaupassa saman asian hoitavat muut ostajat, Renfors kertoo.

Verkkokauppa onkin nostanut myyjiin kohdistuvia osaamisvaatimuksia erityisesti tuotetiedon syvällisyyden ja moninaisuuden suhteen.

Renfors käytti väitöstutkimuksensa aineistona ostajien matkailupalveluista kirjoittamia myyjän toimintaa koskevia arviointikertomuksia, jotka kerättiin piilohavainnoinnin eli ns. mystery shopping -menetelmän avulla erilaisissa suomalaisissa vapaa-ajan matkatoimistoissa. Ostajien tehtävä oli ostaa ulkomaille suuntautuva, monista yksittäisistä matkailupalveluista koostuva valmismatka ja havainnoida samalla myyjän toimintaa myyntikohtaamisessa.

Linkki väitöskirjaan tästäHakusana