Etusivu > Uutiset > 2013 > 10 > Porin alueen kuntajakoselvitys etenee

Porin alueen kuntajakoselvitys etenee

(01.10.2013 09:30 Salminen Tiina / päivitetty 01.10.2013 09:30)

Parhaillaan kartoitetaan nykytilaa kunnissa sekä mahdollisten yhdistymisten mahdollisuuksia ja vaikutuksia.

Porin selvitysalueen toimialakohtaisten ryhmien työ on käynnistynyt. Ryhmät käyvät läpi oman toimialansa nykytilan, muutostarpeet ja aloittavat sen jälkeen uuden mahdollisen kunnan suunnittelun ja arvioinnin. Nykytilan arvioinnissa tuodaan esiin kuntien taloudellinen tilanne sekä käydään läpi palvelut, palvelutarpeet, väestömuutokset ja elinvoimaisuuteen liittyvät asiat.

Kaikki toimialakohtaiset ryhmät toimittavat väliraportin tammikuun puoliväliin mennessä oman vastuualueensa osalta nykytilasta ja muutostarpeista. Porin alueen selvitystyössä on yhteensä 15 toimialakohtaista työryhmää ja alaryhmää. Ryhmissä selvitystyötä tekee yhteensä noin 150 viranhaltijaa kymmenestä kunnasta.

Selvitysvaiheen jälkeen ulkopuolinen kuntajakoselvittäjä tekee yhdistymissopimusluonnoksen seuraavaa vaihetta varten. Yhdistymissopimusluonnos valmistuu kevään 2014 aikana, jolloin todennäköisesti on käytettävissä muun muassa uusi sote-lakiesitys ja uudet valtionosuuslaskelmat. Ulkopuolisena kuntajakoselvittäjänä toimii FCG Oy ja vastuullisena konsulttina kehitysjohtaja Jarmo Asikainen.

- Tavoite on se, että selvitystyö tehdään niin perusteellisesti kuin mahdollista toukokuuhun mennessä. Yhdistymissopimusluonnoksen valmistuttua kunnat voivat päättää jatkotoimenpiteistä, kertoo Porin alueen kuntajakoselvityksen pääsihteerinä toimiva Timo Aro.

Poliittiselle ohjausryhmälle puheenjohtajat

Porin alueen kuntajakoselvityksen poliittinen ohjausryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan (25.9.2013) puheenjohtajaksi Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampisen ja varapuheenjohtajaksi Ulvilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Vepsän. Poliittisen ohjausryhmän sihteeristöön kuuluvat pääsihteeri Timo Aro ja seutujohtaja Henna Lempiäinen.

- Selvitystyötä tehdään kolmella eri tasolla. Toimialakohtaiset ryhmät valmistelevat poliittiselle ohjausryhmälle oman vastuualueensa selvitykset. Työvaliokunta valmistelee ja tukee ohjausryhmän työtä sekä tekee ohjausryhmälle esitykset päätettävistä asioista. Ohjausryhmä johtaa selvitystyötä ja tekee tarvittavat strategiset linjaukset, kertoo Aro.

Poliittiseen ohjausryhmään kuuluu yksi edustaja jokaisen kunnan valtuustossa edustettuna olevasta poliittisesta ryhmästä sekä työvaliokunnan (kunnanhallitusten puheenjohtajat ja kunnan johtajat) ja henkilöstön edustajat. Kaikki Porin alueen kuntajakoselvityksessä mukana olevat 10 kuntaa ovat lähteneet vapaaehtoisesti mukaan Porin alueen kuntajakoselvitystyöhön. Porin alue on toistaiseksi suurin kuntajakoselvitysalue kuntien määrällä mitattuna.


Hakusana