Etusivu > Uutiset > 2013 > 10 > Pori hallituksen kasvusopimuskaupungiksi

Pori hallituksen kasvusopimuskaupungiksi

(03.10.2013 15:18 Salminen Tiina / päivitetty 03.10.2013 15:22)

Valtio tekee kasvusopimukset 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa. Porin kaupunkiseutu on kasvusopimuksen ohessa mukana myös Innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa (INKA).

Kasvusopimuksella vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä sekä roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina.
Lisäksi sopimuksella pyritään edistämään elinkeinoelämän uudistumista ja kasvua. Kasvusopimuskaupungeiksi valittiin Porin ohella Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkiseudut.

- Olennaisinta on, että olemme näiden 12 kaupunkiseudun joukossa. Se on eräänlainen tunnustus siitä, että kuulumme isojen kaupunkiseutujen joukkoon. Kaupunkiseudut ja valtio sitoutuvat kasvusopimukseen yhdessä, joka mahdollistaa alueiden keskeisten tavoitteiden toteutumisen, kertoo Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro.

Jokainen kaupunkiseutu on valinnut alueensa tärkeimmät kehittämisen painopisteet pitkällä aikavälillä. Porin kolme isoa tavoitetta liittyvät maankäytön, asumisen ja liikenteen, osaamisen ja innovaatioiden sekä sosiaalisen eheyden ratkaisuihin. Valmistelua on tehty Porissa keväästä 2012 lähtien ja siinä ovat olleet mukana Porin kaupunki, Satakunnan korkeakoulut, Prizztech, Satakuntaliitto, ELY-keskus sekä kaupunkiseudun muut kunnat.

INKA-ohjelmassa Porin pääteemana offshore-ympäristöt

INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on kesäkuussa 2013 valittu viisi kansallista teemaa ja niiden vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Nyt teemoihin valittiin kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua, joiden joukkoon Pori kuuluu.

Pori on mukana Vaasan vetämässä ryhmässä, jonka teemana ovat kestävät energiaratkaisut. Ryhmään kuuluu myös Lappeenranta. Muut teemat ovat biotalous, tulevaisuuden terveys, älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus sekä kyberturvallisuus.

- INKA-ohjelmassa Porin pääteemana ovat offshore-ympäristöt. Siihen kuuluvat muun muassa merituulivoiman ja LNG-ratkaisujen kehittäminen, kertoo Aro.

INKA-ohjelma korvaa aikaisemmat osaamiskeskusohjelmat. Valtio ja kaupunkiseudut jakavat INKA-ohjelman rahoituksen puoliksi. Perusrahoitus on 30 miljoonaa euroa vuodessa. INKA-ohjelma käynnistyy heti vuoden 2014 alusta ja jatkuu aina vuoteen 2020 saakka.

- Nämä ovat Porille myönteisiä ja tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden tärkeys tulee ehkä esiin paremmin tulevina vuosina, kertoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 3.10.2013 valtion ja kaupunkien välisistä kasvusopimuskaupungeista sekä seitsemästä kaupunkiseudusta Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan.


Hakusana