Etusivu > Uutiset > 2013 > 10 > Satakunta työpaikkaomavarainen

Satakunta työpaikkaomavarainen

(23.10.2013 16:08 Ståhl Marianne / päivitetty 23.10.2013 16:12)

Satakunta on noussut ensimmäisen kerran kahteenkymmeneen vuoteen työpaikkaomavaraiseksi, sillä työpaikkojen määrä kasvoi vuoden 2011 aikana korkeammaksi kuin työssä käyvien määrä. Korkein omavaraisuus on edelleen Harjavallassa. Myös monet muut seutukeskukset ovat omavaraisia.

Kuntataulukoihin on lisätty vuonna 2011 toimialoittaiset työssä kävijöiden ja työpaikkojen jakaumat sekä työpaikkaomavaraisuusaste. Myös väestötietoja on päivitetty vuodesta 2011 lopullisilla tiedoilla. Lisäksi työpaikkojen pitkän aikavälin toimialoittaiset sekä aikasarja on päivitetty. Jalostuksessa teollisuus ja rakentamisen työpaikat vähenivät jo vuoden 2011 aikana.

Palvelualoilla kaupassa ja liike-elämän palveluissa kasvu jatkui. Vuosina 1995–2011 työpaikkojen määrän nousu on ollut Satakunnassa maan keskiarvoa hitaampaa. Teollisuuden työpaikkojen osuus on supistunut selvästi Satakunnassa, maassa keskimäärin ja erityisesti Porin seudulla, jossa teollisuus on saanut antaa sijaa palveluille. Tosin teollisuus on myös ulkoistanut toimintojansa palvelusektoriin kuuluville yrityksille, mikä näkyy liike-elämän palveluiden nousuna.

Alkutuotannon työpaikkojen osuus on pudonnut selvästi Satakunnassa. Energiasektorin siivu on ohentunut maassa keskimäärin, mutta vahvistunut jonkin verran Satakunnassa. Rakentamisen osuus on kasvanut huomattavasti erityisesti Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa. Palvelualat ovat kohottaneet osuuttaan kaikilla alueilla. Kasvu on ollut hyvin nopeaa rahoitus- ja liike-elämän palveluissa kaikilla alueilla

Lisätiedot http://www.satamittari.fi


Hakusana