Etusivu > Uutiset > 2013 > 10 > Talousarvioehdotus vuodelle 2014 julkaistu

Talousarvioehdotus vuodelle 2014 julkaistu

(24.10.2013 08:30 Hirvi Suvi / päivitetty 24.10.2013 08:34)

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelma on laadittu täysin valtuustosopimuksen periaatteita noudattaen. Ehdotuksen mukaan kaupungin talous tasapainotetaan kolmen seuraavan vuoden aikana niin, että velkaantuminen loppuu ja talous kääntyy ylijäämäiseksi.

Talousarviovuoden ehdotus perustuu kaupunginhallituksen keväällä vahvistamaan tulosaluekohtaiseen kehykseen. Suurin kasvu on osoitettu perusturvaan, jossa oman toiminnan osalta kasvua on sallittu yli 3,5 prosenttia. Muiden tulosalueiden kasvut ovat pääosin 1,5 prosentin luokkaa.

Vuoden 2014 talousarviossa toiminnan kassavirta eli vuosikatteen ja nettoinvestointien yhteissumma on -15 miljoonaa euroa. Se on noin 5 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Käytännössä negatiivinen kassavirta rahoitetaan lisälainalla. Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä on 231 miljoonaa euroa. Tulos ei kuitenkaan parane vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Suurin syy tähän on se, että valtionosuudet eivät käytännössä kasva yhtään ja kunnallisverotuoton kasvuksi vuoden 2013 toteumaennusteen päälle on arvioitu vain 1 %. Veronkorotuksia ei kuitenkaan esitetä ensi vuodelle. Verorahoituksen vajetta paikataan mm. Pori Energian osinkotuloutusta lisäämällä.

Tulevat vuodet eivät tuo helpotusta

Ilman merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei taloutta kuitenkaan tulla lähivuosina saamaan tasapainoon. Niinpä suunnitelmavuosien osalta jouduttiin toteuttamaan kaupunginjohtajan ehdotuksessa ylimääräinen käyttötalouden karsinta. Vuoden 2015 osalta karsinta on 2,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 osalta peräti 9,4 miljoonaa euroa. Näiden osalta on tarkoitus edetä niin, että tulosalueet yhteistyössä henkilöstönsä kanssa laativat ensi kevään aikana ehdotuksen rakenteellisista ja toiminnallisista uudistuksista, joilla tavoite pystytään toteuttamaan. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa on jouduttu vuodelle 2015 alustavasti arvioimaan myös 0,75 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon.

Investointisuunnitelman osalta vuosi 2014 tulee olemaan tasoltaan matalin moneen vuoteen. Nettoinvestoinnit jäävät 30 miljoonaan euroon (vuonna 2013 vastaava luku oli 36 miljoonaa euroa). Suunnitelmanvuosien 2015 ja 2016 osalta taso nousee 32 miljoonaan euroon. Hankkeita on priorisoitu niin, että keskeiset palvelutuotannon tehostamiseen tähtäävät hankkeet ovat etusijalla. Suurimmat yksittäiset hankkeet tai määrärahakokonaisuudet ovat pääterveysaseman sairaalatornin peruskorjaus (6,3 miljoonaa euroa), Kuninkaanhaan koulun peruskorjaus (2,2 miljoonaa euroa), Väinölän koulun peruskorjaus (0,8 miljoonaa euroa), Porin sillan peruskorjaus (1,9 miljoonaa euroa), Kiinteistöjen kunnossapito ja hätätyöt (2,9 miljoonaa euroa), Kiinteistöjen hankinta (1,5 miljoonaa euroa), Pelastuslaitoksen kalusto (1,6 miljoonaa euroa), Liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito (6,1 miljoonaa euroa), Kalevan Kisojen edellyttämät työt stadionilla (400 000 euroa), ajoneuvokeskuksen ajoneuvojen hankinta (600 000 euroa) sekä Porin Teatterin peruskorjauksen aloittaminen (600 000 euroa).

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn maanantaina 28.10.2013. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous on maanantaina 9.12.2013.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen voi ladata kaupungin nettisivuilta, osoitteesta www.pori.fi/asiakirjat kohdasta "talous".


Hakusana