Etusivu > Uutiset > 2013 > 12 > Talousarvio hyväksyttiin valtuustossa

Talousarvio hyväksyttiin valtuustossa

(09.12.2013 17:41 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 10.12.2013 08:08)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 kokouksessaan maanantaina. Lähtökohtana talousarviolle ovat taloudelliset tavoitteet, joiden tulee olla valtuustosopimuksen linjausten mukaisia. Seuraavassa muutokset alkuperäiseen talousarvioehdotukseen:

Käyttötalous

Päivähoito ja varhaiskasvatus: määrärahaan lisäyksenä 600 000 euroa, 700 000 euroa kotihoidon kuntalisään eli Pori-lisään sekä 60 000 euroa leikkikenttien mukilatoimintaan.


Perus- ja lukiokoulutus: Määrärahaa lisätty 600 000 euroa opetus- ja iltapäivätoiminnan tason turvaamiseksi.

Kaupunginhallitus: 170 600 euroa karsitaan kaupungin vastaanotoista, kaupunginhallituksen kokouksista ja hallinnon kehittämisestä.

Avustuskokonaisuudesta vähennettiin Pori Jazz ry:n avustusmäärärahaa 20 613 euroa ja lisätty kaupunginhallituksen käyttöön erikseen päätettäviin kohteisiin 38 000 euroa.

Kehittäminen: 12 000 euroa vähennetään kansainvälisestä toiminnasta.

Henkilöstöhallinto: työllistämismenoja lisätty 500 000 euroa. Tavoitteena on, että lisäpanostuksella saadaan vähennettyä 1 000 000 euroa Kelan perimiä ns. sakkomaksuja.

Perusturva: lapsiperheiden kotipalveluihin lisätty 100 000 euroa. Lisäksi 182 600 euroa osoitetaan perusturvan sähköisen asioinnin kehittämiseen. Määrärahan käyttö tulee suunnitella yhteistyössä tietohallinnon kanssa ja siitä tulee erikseen raportoida kaupunginhallitukselle talousarviovuoden aikana.

Kulttuuriasiainkeskus: Avustuskokonaisuudesta vähennetty tanssin aluekeskustoiminnan ja PDC:n avustusmäärärahaa 5 736 euroa, Lainsuojattomat-festivaalin ja Rakastajat Teatterin avustusmäärärahaa 4 481 euroa, Porin Oopperan avustusmäärärahaa 5 377 euroa sekä Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen avustusmäärärahaa 1 793 euroa.

Tuloslaskelma

Verotuloarviota on nostettu 660 000 euroa vuodelle 2014, 310 000 euroa vuodelle 2015 ja 160 000 euroa vuodelle 2016.

Pori Energia Oy:n osinkotuloarviota on vähennetty 1 000 000 eurolla.

Investointiosa

Teknisen palvelukeskuksen kiinteän omaisuuden myyntituloa on lisätty 2 000 000 eurolla.

Vapaa-aikaviraston keinonurmiin on lisätty 100 000 euron määräraha vuodelle 2014, 200 000 euroa vuodelle 2015 ja 100 000 euroa vuodelle 2016.

Tavoitteena pysäyttää velkaantuminen

Valtuustosopimuksen mukaan kaupungin talous tulee tasapainottaa seuraavan kolmen vuoden aikana siten, että velkaantuminen loppuu ja talous kääntyy ylijäämäiseksi.

Kunnallisveroprosentin säilyttämisestä ennallaan vuonna 2014 päätettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2013 sen ollessa nyt 19,25. Vuoden 2015 korotustarpeeksi on arvioitu 0,75.

Talousarvio julkaistaan kokonaisuudessaan kohdassa pori.fi/asiakirjat.


Hakusana